• Foto: Jörgen Pettersson
    Foto: Jörgen Pettersson
  • Foto: Jörgen Pettersson

Röststrid om hembud i Alandia

Bolagsordningen i Försäkringsaktiebolaget Alandia är föremål för öppet bråk mellan de största aktieägarna. Familjeägda investeringsbolaget Rettig Group med hemort i Helsingfors vill tillsammans med Viking Line Abp och Rederi Ab Eckerö lyfta bort försäkringsbolagets hembudsklausul men stoppas av en kvalificerad minoritet bestående av bland andra Ömsens dotterbolag RÖF-Invest Ab, Gotlandsbolaget och Ålands landskapsregering.
När aktieägarna i Försäkringsaktiebolaget Alandia möttes för ordinarie bolagsstämma den 12 april var det inte bara gott humör som präglade tillställningen. Enligt Ålands Sjöfarts källor var stämningen åt det mer tryckta hållet till följd av en av punkterna på agendan.
Alandias tre största ägargrupper (Rettig, Viking och Eckerö) med sammanlagt 62,4 procent av aktierna ville slopa hembudsklausulen som ger gamla ägare företrädesrätt i händelse av att aktierna ska säljas. Till följd av skrivningar i bolagsordningen kan emellertid inte storägarna splittra upp sina aktier i fler dotterbolag för att maximera sitt inflytande och dessutom finns en rösträttsbegränsning som lite grovhugget bara gör det möjligt att rösta med 19.000 av sina aktier.
När frågan om strykningen av hembudsklausulen stod i tur på föredragningslistan ajournerades bolagsstämman en stund varpå motförslaget löd ”inga förändringar”. För att ändra i bolagsordningen krävs 2/3-delars majoritet vilket innebär att aktieägare med fler än 1/3-del av aktierna utgör en slags kvalificerad minoritet. Resultatet av omröstningen blev att minoriteten med Ömsen, Gotlandsbolaget samt Ålands landskapsregering nådde drygt 35 procent varför förslaget föll (33 procent hade räckt men omröstningen var ändå mycket jämn).  
Detta är inte första gången blocken gått i klinch med varandra när det gäller makten över Alandia. I samband med själva bolagiseringen av det tidigare ömsesidiga försäkringsbolaget försökte i första hand Rettig sätta stopp för Ömsens köp av aktier i bolaget med hänvisning till just hembudsklausulen. Detta kunde Ömsen då kringgå genom att köpa upp tidigare delägare i Redarnas ömsesidiga Försäkringsbolag och aviserade samtidigt att Alandia utgör ett långsiktigt och strategiskt innehav.
Den kvalificerade minoritet som vann slaget om hembudsklausulen kan även spela stor roll framöver när det gäller eventuella förändringar i bolagsordningen där det bland annat stipuleras att Mariehamn är bolagets placeringsort.

Detta är inte det enda som händer kring Alandia denna vår. Som Ålands Sjöfart tidigare berättat avser bolaget avyttra pensions- och andra försäkringsprodukter för att i fortsättningen till hundra procent koncentrera sig på kärnverksamheten som utgörs av sjöförsäkring.

På den här länken till Ålandsbloggen kan man läsa mer om bolagiseringen av den Alandia-bolagen.

Alandia Försäkrings nio största ägare kontrollerar tillsammans 99,5 procent av bolagets 198.343 aktier.

Ägare Antal aktier Procent
1. Rettig Group 49.620 25,0
2. Viking Line 38.827 19,6
3. Rederi Ab Eckerö 35.288 17,8
4. Gotlandsbolagen 25.345 12,8
5. Ömsen 24.604 12,4
6. Langh Group 7.993 4,0
7. Lundqvists 6.072 3,1
8. Rederi Ab Alfons Håkans 4.987 2,5
9. Ålands landskapsregering 4.588 2,3

Succé för Carus i Spanien

IT- och resespecialisten Carus med huvudkontor i Mariehamn har levererat ett komplett IT-system ombord på Trasmediterraneas färja M/S Ciu
Läs mer »
Hanna Hagmark berättar om dockbygget.

Pommerns säkra hamn

Bygget av den nya torrdockan för fyrmastade segelfa
Läs mer »
Foto: Jan-H Tetens/www.marinetraffic.com

Helmer Lundström köpte nytt fartyg

Västanfjärdrederiet Helmer Lundström Ab storsatsar och har köpt
Läs mer »

Fler reste med M/S Eckerö

Nu har även Eckerö Linjen sammanställt antalet passagerare som reste med M/S Eckerö mellan Grisslehamn och Eckerö under år 2018.
Läs mer »
Foto: Gävle hamn

Gävle är Sveriges kaffehamn

Gävle hamn stärker sin position som Sveriges kaffehamn nummer ett.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Eckerö putsas inför trafikstarten

Liksom M/S Birka Stockholm ligger även M/S Eckerö just nu på varvet Fayard i Danmark d
Läs mer »