Rekordvinst för Tallink

Tallink Grupp har i dag publicerat sitt oreviderade finansiella resultat för det tredje kvartalet samt de första nio månaderna 2019. Liksom Viking Line tidigare rapporterat gör även Tallink ett starkt år med något man beskriver som ”rekordhöga nivåer under högsäsongen”. Allt detta är sammantaget goda nyheter för branschen som alltid dragits med extremt hård konkurrens och pressad lönsamhet.

Under det tredje kvartalet 2019 var gruppens oreviderade nettovinst 54,6 miljoner EUR (46,1 miljoner under Q3 2018), vilket är gruppens bästa nettovinst någonsin för det tredje kvartalet. Tredje kvartalets EBITDA ökade också med 12,1 miljoner EUR till 83,2 miljoner EUR. Gruppens oreviderade intäkter för tredje kvartalet ökade med 1,5 procent jämfört med samma period förra året till totalt 287,8 miljoner EUR. Kvartalet beskrivs som ett resultat av att ”gruppen har transporterat och servat ett rekordstort antal passagerare under juli och augusti samt en stark försäljning såväl ombord som i land”.

Under årets första nio månader har gruppen gjort en nettovinst på 44,2 miljoner EUR, vilket är en ökning på 2,4 miljoner euro (5,8 procent) jämfört med samma period förra året. Gruppens oreviderade intäkter för de nio månaderna var 722,7 miljoner euro, vilket är en minskning med 0,1 procent jämfört med samma period 2018. Under de nio månaderna ökade oreviderade EBITDA med nästan 19 miljoner euro och uppgick till 137,7 miljoner euro. Det finansiella resultatet för de nio första månaderna 2019 påverkades positivt av det mycket starka tredje kvartalet men negativt av dockningen av sju av företagets fartyg under den första halvan på året.

Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp, kommenterar resultatet på följande sätt:

– Det rekordbrytande tredje kvartalet är resultatet av en stadig tillväxt av passagerarantalet, en förbättrad marginal för ombordverksamheten, en stark kostnadskontroll, de investeringar som har gjorts för att uppnå större energieffektivitet på våra fartyg samt det framgångsrika avtalet avseende delvis fixerade bränslepriser i slutet av förra året. Förutom att transportera ett rekordstort antal passagerare var det tredje kvartalet också en aktiv period för gruppen sett ur affärsutvecklingsperspektiv. Vi etablerade ett dotterföretag i Singapore, vi deltar i en anbudsprocess arrangerad av Singapores flygplats och vi letar efter ytterligare möjligheter till expansion i Asien. Dessutom har vi förvärvat franchiserättigheterna att driva Burger King restauranger i Baltikum och även tillsatt två starka senior managers till ledningsgruppen. Dessa två är Head of International Shore Trade och Group Customer Experience Manager. Vi fokuserar också starkt på fortsatt utveckling och implementering av företagets samhällsansvar (CSR) i vår affärsverksamhet med målet att vara banbrytande inom ansvarstagande sjöfart i Östersjöområdet.

Tallink Silja AB ägnar sig åt passagerar- och frakttransporter i Östersjöns norra del och ingår i Tallink Grupp-koncernen. Tallink Grupp äger 14 fartyg och är verksamt under varumärkena Tallink och Silja Line på sju olika rutter och driver även fyra hotell – 3 i Tallinn och 1 i Riga. Tallink Grupp sysselsätter över 7.400 personer i sex länder. Under 2018 reste 9,8 miljoner passagerare med fartygen och rederiet transporterade närmare 385.000 fraktenheter. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen sedan 2005 och på Nasdaq Helsingfors sedan 2018.

Tallink i reklamen

EU avgör storskaligt fiske

Just nu kretsar ett tiotal stora trålare kring Åland och i de närliggande delarna av Östersjön.
Läs mer »

Rosella öppnar för persontrafik

På tisdag återupptar M/S Rosella persontrafiken mellan Mariehamn och Kapellskär, om än i mycket begränsad omfattning.
Läs mer »

Oklart kring Alandias dividend

Försäkringsbolaget Alandia föreslår att tre miljoner euro ska betalas ut som dividend till aktieägarna för år 2019 trots att resultatet f
Läs mer »

Yamaha, om tjuven kan välja

Bland de stora utmaningarna för försäkringsbolag i allmänhet och särskilt Alandia som specialiserat sig på försäkringar av både stora far
Läs mer »

Ny simulator till högskolan

Hösten 2020 kommer Högskolan på Ålands nya sjöfartssimulatorer att stå klara.
Läs mer »

Comeback i Eckerö för Suominen

Rederi Ab Eckerö kallar till bolagsstämma den 10 juni i Alandica i Mariehamn.
Läs mer »