Rekordkvartal för Wasaline

Wasaline som trafikerar mellan Vasa och Umeå lever et liv i ekonomisk medvind. Årets andra kvartal var det bästa sedan trafikstarten år 2013. Passagerarna ökade med 4,2 procent jämfört med fjolårets rekordsiffror och antalet personbilar steg med  8,6 procent och fraktenheterna med 6,6 procent. Omsättningen ökade med 10,8 procent eller 5,3 miljoner euro jämfört med i fjol. I juni gjordes dessutom rekord på alla segment och omsättningen ökade med 16,4 procent.

Wasaline har kört 9,4 procent fler resor under kvartalet jämfört med i fjol, ett resultat av att antalet turer utökats. Olika bränsleinbesparingsprojekt har gett bra resultat och Wasaline har minskat på utsläpp av CO2 med 1,15 ton (6,3 procent) per resa under Q2 vilket innebär en minskning av CO2 utsläpp under hela året på ca 1.495 ton.

– Det är glädjande och mycket inspirerande att arbeta med en sådan fin och engagerad personal vi har i rederiet! Jag är övertygad om att det engagemang och den arbetglädje vi alla har syns i allt vi gör och bidrar stort till vår fortsatta framgång i Kvarken. Är mycket nöjd med att vi samtidigt minskar på miljöbelastningen med att minska på CO2 utsläpp och minimerar bränlseförbrukningen, kommenterar vd Peter Ståhlberg.
 

Viking Glory stärker Östersjön

När coronakrisen så småningom är över gäller det att stå redo på nytt.
Läs mer »

Baltic Queen till Mariehamn

Till följd av att reserestriktionerna mellan Estland och Finbland upphör att gälla i juni aviserar Tallink Grupp helt ny veckotrafik mell
Läs mer »

Skriv ditt namn, rädda sjöfarten!

Till följd av covid-19-pandemin håller sjöfarten i Sverige på att gå under.
Läs mer »

Isabelle till Kapellskär

Tallink Grupp sätter in sitt fartyg M/S Isabelle (tidigare Isabella, Viking Line) på rutten Paldiski-Kapellskär över sommaren. För närvar
Läs mer »

Farväl Alpo, tack för allt

Sjökaptenen och redaren Alpo Mikkola var på många sätt mannen som begrep såväl sjöfartens inre väsen, livet ombord på fartygen, som de st
Läs mer »

Åland är navet i IT-nätverk

Ålänningen Sune Häggblom är vd för FerryGateway Association som bildades 2014 med avsikten att forma en ny IT-standard för kommunikation
Läs mer »