• Tiina Tuurnala. Foto: Jörgen Pettersson.
    Tiina Tuurnala. Foto: Jörgen Pettersson.
  • Ordförande Tapani Voionmaa och Tiina Tuurnala. Foto: Jörgen Pettersson.
    Ordförande Tapani Voionmaa och Tiina Tuurnala. Foto: Jörgen Pettersson.
  • Tiina Tuurnala. Foto: Jörgen Pettersson.
  • Ordförande Tapani Voionmaa och Tiina Tuurnala. Foto: Jörgen Pettersson.

Redare nöjda med regeringsprogram

I går blev regeringsprogrammet offentligt och trots att det är ett fylligt dokument (160 sidor) har Rederierna i Finlands vd Tiina Tuurnala hygglig koll på innehållet och definierar det som ett ”omfattande paket målsättningar och åtgärder, som inkluderar såväl små detaljer som stora strategiska linjeringar.” På den här länken kan du läsa mer om programmet på svenska Yle.

Tiina Tuurnala konstaterar att regeringsprogrammet präglas av ”ansvarsfullhet och bekämpning av klimatförändringen”, kanske starkare än någonsin vilket är rätt väntat givet det allmänna läget och oron för klimatet.

– Hållbar utveckling genomsyrar hela programmet och innefattar till exempel en ministeriearbetsgrupp för klimat- och energifrågor, utnämning av en miljö- och klimatminister, verksamhetsområdesspecifika vägkartor för att minska koldioxidutsläpp och inrättandet av ett klimatpolitiskt rundabordsforum. Detta understryker frågornas betydelse för den nya regeringen, säger Tuurnala.

Hon lyfter också i en första kommentar skyddet av Östersjön och förnyandet av EU:s Östersjöstrategi som lyfts fram som en del av de strategiska målsättningarna. Detta passar bra in i Rederierna i Finlands eget arbete.

– Sjöfartsbranschen har redan nu ett tätt samarbete med myndigheter, till exempel i HELCOM Green Team-samarbetsgruppen. Linjerna i regeringsprogrammet tydliggör de europeiska och nordiska finansinstitutens deltagande i miljö och klimatstödjande projekt och stärker dessutom EU:s finansieringsinstrument och ökandet av finansiering i till exempel Horisont Europa -programmet vilket ökar trycket på att skapa grön sjöfart. 

Satsningar i trafikinfrastruktur syns även det i programmet trots att enskilda infraprojekt slås fast i samband med tilläggsbudgeten i juni. Programmet innehåller också en årlig ökning på 300 miljoner euro till finansiering av bastrafikledshållning från året 2020 framåt.

– Gällande isbrytning kommer moderniseringen av isbrytarkapaciteten att fortsätta och olika alternativ för samarbete inom isbrytning och anskaffning av materiel tillsammans med Sverige att utredas vidare. Dessutom framkommer det tydligt i regeringsprogrammet att det nuvarande systemet för farledsavgifter kommer att bevaras.

Sjöfart är den miljövänligaste transportformen som står för nittio procent av hela världens godshantering och regeringsprogrammet slår fast att i enlighet med EU:s målsättningar främja insjötrafiken som en del av åtgärderna för att minska på den övriga trafikens utsläpp. Som en del av denna målsättning kommer regeringen att förlänga slussarna i Saima kanal.

– Regeringsprogrammet strävar efter ny tillväxt med hjälp av lösningar på globala megatrender. Detta är utmärkt. Finland är redan nu en föregångare när det gäller lösningar för miljövänlig sjöfart och Finland kan vara större än sin storlek i bekämpningen av klimatförändringen med att till exempel erbjuda innovativa lösningar för framtidens sjöfart, slår Tiina Tuurnala fast.

Regeringsprogrammets målsättning ”Ett ekonomiskt hållbart EU − världens mest konkurrenskraftiga ekonomiska region” är utmärkt, berömmer Rederierna i Finland.

– För näringslivet är en förutsägbar verksamhetsmiljö, förenkling av reglering och undvikandet av onödiga administrativa bördor som musik i öronen. Hoppas att dessa förverkligas och inom alla administrativa sektorer, understryker Tuurnala. 

Men som med alla regeringsprogram är det inte bara solsken och Tiina Tuurnala lyfter frågan om arbetskraftskostnadernas återbetalningssystem som gör det möjligt för Finland att överhuvudtaget hålla fartyg under inhemsk flagg.

– I regeringsprogrammet beslöts det att inrätta en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag för minskning av företagsstöd på 100 miljoner före höstens budgetförhandlingar. Om enighet inte uppnås om minskningarna, sänks alla företagsstöd i förhållande till sina kostnader. Det återstår att se, vilka förslag arbetsgruppen når. Vi litar på att konkurrensspelreglerna för den globala sjöfarten och levnadsvillkoren för den europeiska, är förstådda, avslutar Tiina Tuurnala. 

Satu var först i hela Sverige

Hon tvekade rätt länge kring att söka sin framtid inom sjöfarten.
Läs mer »

”Jag älskar skärgård och fartyg”

Östersjöns just nu mest omdiskuterade sjöfartsaktör heter Jakob Johansson och är 37 år gammal och född och uppvuxen i Stockholm.
Läs mer »

37-årig jurist ruskar om Viking

Frågan alla ställer sig i dag är: vem är Jakob Johansson och vilka är hans avsikter kring Viking Line?
Läs mer »

Rafael säljer Viking Line

Rikssvenska fastighetsentreprenören Jakob Johansson, 37, köper Rafael-familjens aktier i Viking Line för 33,3 miljoner euro.
Läs mer »

Nytt samarbete om sjöfart

Namnet är Fairway Forward.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Planering för Sjöfartens dag 2020

Succén är på nytt ett faktum.
Läs mer »