• Tiina Tuurnala. Foto: Jörgen Pettersson.
    Tiina Tuurnala. Foto: Jörgen Pettersson.
  • Ordförande Tapani Voionmaa och Tiina Tuurnala. Foto: Jörgen Pettersson.
    Ordförande Tapani Voionmaa och Tiina Tuurnala. Foto: Jörgen Pettersson.
  • Tiina Tuurnala. Foto: Jörgen Pettersson.
  • Ordförande Tapani Voionmaa och Tiina Tuurnala. Foto: Jörgen Pettersson.

Redare nöjda med regeringsprogram

I går blev regeringsprogrammet offentligt och trots att det är ett fylligt dokument (160 sidor) har Rederierna i Finlands vd Tiina Tuurnala hygglig koll på innehållet och definierar det som ett ”omfattande paket målsättningar och åtgärder, som inkluderar såväl små detaljer som stora strategiska linjeringar.” På den här länken kan du läsa mer om programmet på svenska Yle.

Tiina Tuurnala konstaterar att regeringsprogrammet präglas av ”ansvarsfullhet och bekämpning av klimatförändringen”, kanske starkare än någonsin vilket är rätt väntat givet det allmänna läget och oron för klimatet.

– Hållbar utveckling genomsyrar hela programmet och innefattar till exempel en ministeriearbetsgrupp för klimat- och energifrågor, utnämning av en miljö- och klimatminister, verksamhetsområdesspecifika vägkartor för att minska koldioxidutsläpp och inrättandet av ett klimatpolitiskt rundabordsforum. Detta understryker frågornas betydelse för den nya regeringen, säger Tuurnala.

Hon lyfter också i en första kommentar skyddet av Östersjön och förnyandet av EU:s Östersjöstrategi som lyfts fram som en del av de strategiska målsättningarna. Detta passar bra in i Rederierna i Finlands eget arbete.

– Sjöfartsbranschen har redan nu ett tätt samarbete med myndigheter, till exempel i HELCOM Green Team-samarbetsgruppen. Linjerna i regeringsprogrammet tydliggör de europeiska och nordiska finansinstitutens deltagande i miljö och klimatstödjande projekt och stärker dessutom EU:s finansieringsinstrument och ökandet av finansiering i till exempel Horisont Europa -programmet vilket ökar trycket på att skapa grön sjöfart. 

Satsningar i trafikinfrastruktur syns även det i programmet trots att enskilda infraprojekt slås fast i samband med tilläggsbudgeten i juni. Programmet innehåller också en årlig ökning på 300 miljoner euro till finansiering av bastrafikledshållning från året 2020 framåt.

– Gällande isbrytning kommer moderniseringen av isbrytarkapaciteten att fortsätta och olika alternativ för samarbete inom isbrytning och anskaffning av materiel tillsammans med Sverige att utredas vidare. Dessutom framkommer det tydligt i regeringsprogrammet att det nuvarande systemet för farledsavgifter kommer att bevaras.

Sjöfart är den miljövänligaste transportformen som står för nittio procent av hela världens godshantering och regeringsprogrammet slår fast att i enlighet med EU:s målsättningar främja insjötrafiken som en del av åtgärderna för att minska på den övriga trafikens utsläpp. Som en del av denna målsättning kommer regeringen att förlänga slussarna i Saima kanal.

– Regeringsprogrammet strävar efter ny tillväxt med hjälp av lösningar på globala megatrender. Detta är utmärkt. Finland är redan nu en föregångare när det gäller lösningar för miljövänlig sjöfart och Finland kan vara större än sin storlek i bekämpningen av klimatförändringen med att till exempel erbjuda innovativa lösningar för framtidens sjöfart, slår Tiina Tuurnala fast.

Regeringsprogrammets målsättning ”Ett ekonomiskt hållbart EU − världens mest konkurrenskraftiga ekonomiska region” är utmärkt, berömmer Rederierna i Finland.

– För näringslivet är en förutsägbar verksamhetsmiljö, förenkling av reglering och undvikandet av onödiga administrativa bördor som musik i öronen. Hoppas att dessa förverkligas och inom alla administrativa sektorer, understryker Tuurnala. 

Men som med alla regeringsprogram är det inte bara solsken och Tiina Tuurnala lyfter frågan om arbetskraftskostnadernas återbetalningssystem som gör det möjligt för Finland att överhuvudtaget hålla fartyg under inhemsk flagg.

– I regeringsprogrammet beslöts det att inrätta en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag för minskning av företagsstöd på 100 miljoner före höstens budgetförhandlingar. Om enighet inte uppnås om minskningarna, sänks alla företagsstöd i förhållande till sina kostnader. Det återstår att se, vilka förslag arbetsgruppen når. Vi litar på att konkurrensspelreglerna för den globala sjöfarten och levnadsvillkoren för den europeiska, är förstådda, avslutar Tiina Tuurnala. 

Matsvinn ner med 40 procent

På fyra månader har Viking Lines kryssningsfartyg Mariella minskat matsvinnet från ombordrestaurangerna med 40 procent.
Läs mer »
På Åland jobbar Erik Hemming, Josefin Nordberg och Tiina Mäkinen med att lära ut engelska för sjöfartsstuderande. Foto: Jörgen Pettersson.

Åland bjuder till lärarkonferens

Välkomna till Åland, alla engelsklärare i sjöfarten! När det gäller sjösäkerhet är kommunikation a och o.
Läs mer »
Foto: Wasaline.

Byggstart för Wasaline

Arbetet är i gång.
Läs mer »

Septor ordnar teknikmässa

Välkomna till Septors stora leverantörsdagar som ordnas för femte gången i Helsingfors, Åbo och Mariehamn!
Läs mer »

Ökat miljötänk bland Ålands färjor

Miljön är en av de största frågorna som är på tapeten nuförtiden. Alla vill vi göra vad vi kan för att minska utsläpp och spara på elen.
Läs mer »

Wasaline köper mer från Wärtsilä

Wasalines nya RoPax-färja som har officiell byggstart på måndag vid Rauma Marine Constructions (RMC) i Finland satsar högt när det gäller
Läs mer »