Rafael betalar Vikingminne

Gunnar och Ellen Eklunds minnesmärke kan nu förverkligas sedan släkten efter Rafael Mattsson går in med nödvändiga medel. Detta berättar Vikingseniorernas ordförande Jan Kajander i ett pressmeddelande i dag:

Ättlingarna till ekonomierådet Rafael Mattsson har meddelat att de skjuter till de 30.000 euro som saknas sedan Viking Line dragit tillbaka den tidigare utlovade finansieringen av minnesmärket som ska planeras i Esplanaden.

Rafael Mattsson var en av de få som 1959 trodde på Gunnar Eklunds idé att börja med färjtrafik mellan Sverige-Åland-Finland och tecknade aktier i Rederiaktiebolaget Vikinglinjen. Han valdes också in i rederiets styrelse.

Rafael Mattsson var också med och startade Ålandsfärjan Ab 1963 som numera heter Viking Line och satt i styrelsen in i 1990-talet. Han var en mycket god vän och ett stort stöd för Gunnar Eklund under alla år.
 
Viking Lines styrelse utlovade i september 2017 ett stöd på 30.000 euro till Gunnar och Ellen Eklunds minnesmärke. Viking Seniors har  därefter arbetat med att förverkliga minnesmärket.

När utformning och plats var klart och arbetet att förfärdiga minnesmärket var i full gång och utbetalningarna till alla medverkande skulle göras kom ett nytt besked från Viking Lines styrelse som drog tillbaka den utlovade summan.

För Viking Seniors blev det ekonomiska läget därmed kritiskt.

Viking Seniors är djupt tacksamma för Rafael Mattssons ättlingars generösa bidrag för förverkligandet av minnesmärket.

Eftersom finansieringen nu är klar kan Viking Seniors äntligen börja planera för avtäckningen. Vi återkommer till datumen för denna.
 
Viking Seniors
Jan Kajander
Ordförande

Bengt-Owe Gustafsson var befälhavare ombord på M/S Viking Sky under dramatiken vid norska kusten. På bilden var han staff captain ombord på M/S Crystal Symphony som besökte Mariehamn sommaren 2016. Foto: Jörgen Pettersson.

Ministerberöm till besättning

Mardrömmen för alla som jobbar till sjöss är att drabbas av manöveroduglighet.
Läs mer »
Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.

Nya sjömätare redo att jobba

I går examinerades de första sjömätarna någonsin från Sjömätarutbildningen i Göteborg – en utbildning som länge varit efterfrågad i Sveri
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Jubelkryss för Eckerö Line

Eckerö Line är bolaget som för 25 år sedan överraskade hela sjöfarts-Finland och -Estland med at
Läs mer »

DNV GL klassar nya Wasafärjan

Det blir världsledande klassningssällskapet DNV GL som sköter klassificeringen av NLC Ferrys
Läs mer »
Wärtsilä 31DF. Foto: Jörgen Pettersson.

Wasaline väljer Wärtsilä 31DF

I dag står det klart att Wasaline väljer en likadan maskin som Viking Line gått in f
Läs mer »
Börje Jansson och Kenneth Johansson ser med vana ögon igenom maskinerna som egentligen inte liknar sådana de är vana vid. Det är till exempel stor skillnad mellan de DF50:or som finns ombord på Viking Grace och denna.

Här testas Vikings nya maskin

Viking Lines nya bil- och passagerarfärja byggs i Kina.
Läs mer »