• Varvet växer. Till vänster målarmästaren Saleh Kashtiara och vvd Anders Larsson.
    Varvet växer. Till vänster målarmästaren Saleh Kashtiara och vvd Anders Larsson.
  • Anders Larsson, vice vd.
    Anders Larsson, vice vd.
  • Varvet växer. Till vänster målarmästaren Saleh Kashtiara och vvd Anders Larsson.
  • Anders Larsson, vice vd.

Oresund förlänger torrdockan

I dag kom ett efterlängtat besked från såväl branschen som alla anställda vid Oresund Heavy Industries som hör till de varv som är flitigt anlitat av nordiska rederier. Ledningen har bestämt sig för att förlänga den befintliga torrdockan i Landskrona genom en investering på tjugo miljoner kronor. Allt ska stå klart till hösten. Förlängningen är ett första steg i en full utbyggnad av anläggningen och görs för att kunna ta emot ett antal fartyg av nästa generation som redan trafikerar Östersjön och Nordsjön. Pressmeddelanden på både svenska och engelska finns längre ner på sidan.

Av Sveriges import och export går över 95 procent på fartyg och sedan ett antal år tillbaka sker en utbyggnad av hamnkapaciteterna i Sverige. Denna kapacitetsökning utförs för att möta framtiden där fartygen växer vad gäller längd, bredd och djupgående, tonnaget som nu byggs ligger upp mot 240 meters längd, 35 meters bredd och 9 meters djupgående. De första enheterna av nästa generation linjefartyg trafikerar redan de större svenska hamnarna och skiftet till större tonnage fortgår i ökande takt.

Oresund Heavy Industries har bevakat utvecklingen och utvärderat nödvändiga anpassningar av infrastrukturen i Landskrona sedan 2006 och nu bereder Trafikverket en Åtgärdsvalsstudie som kommer färdigställas inom kort. Åtgärdsvalsstudien behandlar utvidgningen av farleden i Landskrona där man idag tar in fartyg med 190 meters längd och 30 meters bredd, med dispensförfarande tas större tonnage in. Deltagare i studien är berörda intressenter, från Sjöfartsverket och Landskrona Stad som äger Landskrona farled respektive hamn, till berörda myndigheter, Region Skåne och företag som är verksamma i, eller beroende av, farleden.

Här är ett tidigare reportage från Ålands Sjöfarts besök till Oresund DryDocks och Anders Larsson.

Från företagets sida har det sedan länge förberetts för utbyggnaden i olika steg och nu inleder man arbetet genom att utföra en mindre förlängning av den befintliga torrdockan, samtidigt som man genomför förberedande installationer för en full förlängning. Genom denna första förlängning kan man ta in ett antal av de fartyg som i dag är något för stora för befintlig docka. Investeringen i det första steget av förlängningen uppgår till ca 20 miljoner kronor och skall vara klart i september 2019.

– Detta är en strategisk fråga som handlar om varvets anpassning till framtiden, eller med andra ord Sveriges framtid eftersom Oresund Heavy Industries i Landskrona är det enda kvarvarande större varvet i Sverige. Vi ser nu att processen med att få en utökad farled på plats har kommit så långt att vi påbörjar arbetet med utbyggnad av vår anläggning för att ta emot större tonnage. Vi får nu möjlighet att följa våra kunders utveckling och därmed kan vi serva hela deras fartygsbestånd, och vi behåller vår position som ett kompetent varv som underhåller det högklassiga tonnage som trafikerar vårt område. Ur ett nationellt perspektiv, när man som Sverige har ett så högt beroende av fartygstransporter, är det glädjande att processen med utökad farled nu går framåt vilket säkerställer den strategiska resurs som varvet i Landskrona utgör, säger koncernens vd Jonas Hansson.

De framtida utbyggnadsplanerna omfattar förutom förlängning av befintlig torrdocka även anläggande av en helt ny större torrdocka med dimensionen upp till 250 meters längd och 50 meters bredd.

Oresund DryDock.
Karta: Yle Nyheter.

Tankers i brand efter attack

Temperaturen stiger i världspolitiken efter en plötslig attack mot två fartyg i Persiska viken i dag på morgonen.
Läs mer »

Viking laddar för Estland

Sommaren är över oss och rederierna vässer klorna i kampen om passagerarna mellan Finland och Estland.
Läs mer »
Mats Löfström i Stockholm.

’Sänk svenska avgifter’

Den åländske riksdagsledamoten Mats Löfström talade i dag på ett seminarium i Sveriges riksdag om farledsavgifter och lade fram en önskan
Läs mer »

Två år till för Mimer

Godby Shippings fartyg M/S Mimer stannar kvar i Karibien sedan vd Dan Mikkola och vi
Läs mer »
Foto: Raul Vaine, Jörgen Pettersson, Peter Asklander.

Åland väljer Nanol till fartyg

Ålands landskapsregering har gått in för att köpa Nanol Technologies, som Ålands Sjöfart p
Läs mer »
Tanja Ilic och Kjell Gestranius. Foto: Jörgen Pettersson.

De tar strid mot friktionen

Om all friktion kunde minimeras skulle mängden utsläpp i världen sjunka radikalt och världshandeln löpa ännu smidigare och, framför allt,
Läs mer »