• Varvet växer. Till vänster målarmästaren Saleh Kashtiara och vvd Anders Larsson.
    Varvet växer. Till vänster målarmästaren Saleh Kashtiara och vvd Anders Larsson.
  • Anders Larsson, vice vd.
    Anders Larsson, vice vd.
  • Varvet växer. Till vänster målarmästaren Saleh Kashtiara och vvd Anders Larsson.
  • Anders Larsson, vice vd.

Oresund förlänger torrdockan

I dag kom ett efterlängtat besked från såväl branschen som alla anställda vid Oresund Heavy Industries som hör till de varv som är flitigt anlitat av nordiska rederier. Ledningen har bestämt sig för att förlänga den befintliga torrdockan i Landskrona genom en investering på tjugo miljoner kronor. Allt ska stå klart till hösten. Förlängningen är ett första steg i en full utbyggnad av anläggningen och görs för att kunna ta emot ett antal fartyg av nästa generation som redan trafikerar Östersjön och Nordsjön. Pressmeddelanden på både svenska och engelska finns längre ner på sidan.

Av Sveriges import och export går över 95 procent på fartyg och sedan ett antal år tillbaka sker en utbyggnad av hamnkapaciteterna i Sverige. Denna kapacitetsökning utförs för att möta framtiden där fartygen växer vad gäller längd, bredd och djupgående, tonnaget som nu byggs ligger upp mot 240 meters längd, 35 meters bredd och 9 meters djupgående. De första enheterna av nästa generation linjefartyg trafikerar redan de större svenska hamnarna och skiftet till större tonnage fortgår i ökande takt.

Oresund Heavy Industries har bevakat utvecklingen och utvärderat nödvändiga anpassningar av infrastrukturen i Landskrona sedan 2006 och nu bereder Trafikverket en Åtgärdsvalsstudie som kommer färdigställas inom kort. Åtgärdsvalsstudien behandlar utvidgningen av farleden i Landskrona där man idag tar in fartyg med 190 meters längd och 30 meters bredd, med dispensförfarande tas större tonnage in. Deltagare i studien är berörda intressenter, från Sjöfartsverket och Landskrona Stad som äger Landskrona farled respektive hamn, till berörda myndigheter, Region Skåne och företag som är verksamma i, eller beroende av, farleden.

Här är ett tidigare reportage från Ålands Sjöfarts besök till Oresund DryDocks och Anders Larsson.

Från företagets sida har det sedan länge förberetts för utbyggnaden i olika steg och nu inleder man arbetet genom att utföra en mindre förlängning av den befintliga torrdockan, samtidigt som man genomför förberedande installationer för en full förlängning. Genom denna första förlängning kan man ta in ett antal av de fartyg som i dag är något för stora för befintlig docka. Investeringen i det första steget av förlängningen uppgår till ca 20 miljoner kronor och skall vara klart i september 2019.

– Detta är en strategisk fråga som handlar om varvets anpassning till framtiden, eller med andra ord Sveriges framtid eftersom Oresund Heavy Industries i Landskrona är det enda kvarvarande större varvet i Sverige. Vi ser nu att processen med att få en utökad farled på plats har kommit så långt att vi påbörjar arbetet med utbyggnad av vår anläggning för att ta emot större tonnage. Vi får nu möjlighet att följa våra kunders utveckling och därmed kan vi serva hela deras fartygsbestånd, och vi behåller vår position som ett kompetent varv som underhåller det högklassiga tonnage som trafikerar vårt område. Ur ett nationellt perspektiv, när man som Sverige har ett så högt beroende av fartygstransporter, är det glädjande att processen med utökad farled nu går framåt vilket säkerställer den strategiska resurs som varvet i Landskrona utgör, säger koncernens vd Jonas Hansson.

De framtida utbyggnadsplanerna omfattar förutom förlängning av befintlig torrdocka även anläggande av en helt ny större torrdocka med dimensionen upp till 250 meters längd och 50 meters bredd.

Oresund DryDock.
Bengt-Owe Gustafsson var befälhavare ombord på M/S Viking Sky under dramatiken vid norska kusten. På bilden var han staff captain ombord på M/S Crystal Symphony som besökte Mariehamn sommaren 2016. Foto: Jörgen Pettersson.

Ministerberöm till besättning

Mardrömmen för alla som jobbar till sjöss är att drabbas av manöveroduglighet.
Läs mer »
Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.

Nya sjömätare redo att jobba

I går examinerades de första sjömätarna någonsin från Sjömätarutbildningen i Göteborg – en utbildning som länge varit efterfrågad i Sveri
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Jubelkryss för Eckerö Line

Eckerö Line är bolaget som för 25 år sedan överraskade hela sjöfarts-Finland och -Estland med at
Läs mer »

DNV GL klassar nya Wasafärjan

Det blir världsledande klassningssällskapet DNV GL som sköter klassificeringen av NLC Ferrys
Läs mer »
Wärtsilä 31DF. Foto: Jörgen Pettersson.

Wasaline väljer Wärtsilä 31DF

I dag står det klart att Wasaline väljer en likadan maskin som Viking Line gått in f
Läs mer »
Börje Jansson och Kenneth Johansson ser med vana ögon igenom maskinerna som egentligen inte liknar sådana de är vana vid. Det är till exempel stor skillnad mellan de DF50:or som finns ombord på Viking Grace och denna.

Här testas Vikings nya maskin

Viking Lines nya bil- och passagerarfärja byggs i Kina.
Läs mer »