Oklart kring Alandias dividend

Försäkringsbolaget Alandia föreslår att tre miljoner euro ska betalas ut som dividend till aktieägarna för år 2019 trots att resultatet föll rejält. I bokslutskommunikén som kom i mars beskriver vd Tony Karlström resultatet som ”avsevärt sämre än förväntat”. Utmaningarna består i fler och dyrare skador vilket belastar resultatet. Att styrelsen ändå föreslår att dividenden höjs från två till tre miljoner går att förklara, enligt kommunikationsdirektören Marina Stenfors. Hon konstaterar att förslaget följer bolagets dividendpolicy som går ut på att dela ut minst 40 procent av föregående års ”värdeskapande” så länge som solvensgraden överstyger 190 procent, enligt reglerna i Solvens II.

Här kan man läsa om kommunikén.

– Det totala värdeskapandet under 2019 var drygt 5 miljoner eur efter skatt. Resultat till gängse värde, det vill säga om man beaktar förändringar i värderingsdifferens var under 2019 avsevärt bättre än 2018, skriver Marina Stenfors i en kommentar.

Detta värdeskapande var plus fem miljoner år 2019 men minus 5 miljoner år 2018. Då (2018) sänktes även utdelningen dramatiskt från 10 miljoner euro (2017) till 2 miljoner (2018). Tre miljoner i utdelning riskerar heller inte bolaget, skriver Stenfors:

– Ca 3 MEUR i dividend motsvarar ca 2 procent av bolagets nettoförmögenhet och bolaget är fortsatt välkapitaliserat även för en fortsatt tillväxt.

Detta och mycket mer finns att läsa i den färska årsberättelsen som finns att ladda ner undertill på denna sida.

Om det kan bli fråga om någon dividendutbetalning är oklart, bolagsstämman är uppskjuten och kan tidigast hållas i juni. Dividendförslaget från styrelsen kom före Finansinspektionens rekommendation att hålla inne alla utdelningar på grund av coronakrisen.

– Finansinspektionens rekommendation bygger på europeiska rekommendationer och kom efter att styrelsen lämnade sitt förslag. Styrelsen tar på nytt ställning då de kallar till ordinarie bolagsstämma. Rekommendationerna kommer naturligtvis att beaktas. Utfallet kan bli att avstå från att betala ut dividend eller att som många företag gjort ge styrelsen fullmakt att vid ett senare skede fatta beslut om detta.

Bolagsstämman var ursprungligen tänkt att hållas den 16 april men har flyttats fram till en senare tidpunkt, enligt planerna under juni månad.

Alandias största aktieägare är Rettig Group med 25 procent av aktierna. Efter dem kommer Viking Line med knappt 20 procent följt av Gotlandsbolagen, Rederi Ab Eckerö, Wiklöf Holding och Ömsen, alla med drygt tio procent vardera av aktiestocken.

Birka Cruises läggs ned

Rederi Ab Eckerös styrelse har till sist tvingats fatta det oundvikliga beslutet. Birka Cruises läggs ned.
Läs mer »

Godby Shipping i ny linjetrafik

Oxelösunds hamn fortsätter ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ny infrastruktur och kreativa lösningar.
Läs mer »
Foto: Emarine

Emarine gör Symphony ny igen

Nästa vecka inleder Silja Line sina kryssningar med M/S Silja Symphony från Stockholm till Visby via Åland.
Läs mer »

Tallink satsar och ökar trycket

Tallink Grupp har meddelat börsen att man tecknat ett kontrakt med Navirail OÜ för köpet av ro-pax-fartyget MS Sailor.
Läs mer »
Foto: Godby Shipping.

Misida i trafik för PO Ferries

M/S Misida är just nu i Engelska kanalen med sikte på Dublin där hon har kontrakterats för trafik på Irländska sjön för P&O Ferries,
Läs mer »

Vinstregn över Lundqvists

Medan världen står inför en av sina värsta kriser någonsin och läget är spänt överallt fortsätter åländska Lundqvist Rederierna att tjäna
Läs mer »