Nytt stöd till finländska fartyg

Finlands regering godkände i går ett lagförslag som syftar till att temporärt höja sjöfartsstödet till rederier med fartyg under finländsk flagg. Höjningen är värd drygt sex miljoner euro och i riksdagen behandlar förslaget på tisdag. Åländske riksdagsledamoten Mats Löfström är glad men inte nöjd och skriver så här om beslutet:

– Sjöfarten och i synnerhet passagerarsjöfarten går igenom sin värsta kris någonsin. Därför är mer stöd nödvändigt och jag är mycket glad att vi har fått det här förslaget nu till riksdagen. Den här stödmöjligheten lyfte vi upp redan i våras som möjlig eftersom den helt enkelt i princip skulle återställa de nedskärningar som gjordes av förra regeringen och som således skulle vara enkelt att genomföra i förhållande till EUs statsstödsregler när stödet funnits tidigare. Jag skulle dock vilja att det här extra stödet skulle göras permanent, inte bara temporärt som nu för detta år, så att man också säkerställer den långsiktiga konkurrenskraften för finländsk och åländsk sjöfart och försvarar våra sjöarbetsplatser samt rederier. Arbetet för det fortsätter.

Sjöfartsstöden är en känslig fråga i Finland i dag till följd av att italienska storredaren Emanuele Grimaldi överklagat upphandlingsbeslutet som Traficom just nu genomför till Marknadsdomstolen. Grimaldis Finnlines har inte drabbats ens tillnärmelsevis lika hårt som passagerarredierna av pandemin och ser nu möjligheter att växa till följd av andras olycka.

På Ålandsbloggen i Sjöfartstidningen skriver Jörgen Pettersson om striden som är på väg att nå stormstyrka.

Med undantag för Emanuele Grimaldi och Finnlines ser resten av branschen och riksdagsledamoten Mats Löfström behovet av mer stöd till sjöfarten som drabbats ofattbart hårt av myndigheternas restriktioner i den fria rörligheten som ligger till grund för rederiernas affärsidé.

– Sjöfartsstöden är något som jag diskuterar om inte dagligen, så åtminstone flera gånger per vecka, med regeringen. Jag hade ett möte med kommunikationsminister Timo Harakka om sjöfartsfrågorna för några veckor sedan då jag också lyfte behovet av mer stöd. Jag är glad att det nu kommer och vill tacka regeringen för att man gett förslaget, som vi diskuterat, till riksdagen. Samtidigt behöver man nu förbereda sig för ytterligare åtgärder och nästa steg i praktiken skulle behöva gälla att fylla på stödpotten för det stöd som Traficom nu administrerar, skriver Mats Löfström.

OBS! Kom ihåg att anmäla dig till Sjöfartens Dag Hope Edition som arrangeras i Bio Savoy, Mariehamn, den 26 november. Det går också bra att delta digitalt! Bland deltagarna finns kommunikationsministern Timo Harakka och många fler.

Läs mer om evenemanget här!

Direktlänk till anmälan!

 

Så gick Viking Grace på grund

Olyckorna förföljer Viking Line som drabbats extremt hårt av pandemin och de stängda gränser och restriktioner som den förorsakat.
Läs mer »

Staten betalar Ålandstrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder för
Läs mer »

Okänt föremål sänkte katamaran

Vad som egentligen hände i fredags kväll när den franska katamaranen Hallucine kapsejsade utanför den portugisiska kusten är oklart.
Läs mer »
Foto: Lennarth Sundberg.

Cinderella kryssar till Polen

Kryssningsindustrin börjar i sakta mak nystarta den trafik som pandemin satt stopp för.
Läs mer »

Vinsten ner 34 procent för Finnlines

Finnlines redovisar en tjugoprocentig minskning av intäkterna för årets första nio månader.
Läs mer »
Besättningen på Midas som räddade tre europeiska seglare. Från vänster Timo Väänänen, Jussi Sopanen, Kenneth Lindman, räddad seglare 1, RS 2, RS 3, Julius Flemming och Rasmus Nygren. Knästående från vänster Antti Makkonen, Kenny Taraya och Ramir Capatoy. Foto: Kalle Lehtinen.

Midas räddade tre seglare

Godby Shippings fartyg M/S Midas räddade i helgen tre skeppsbrutna seglare sedan deras katamaran vält ute på Atlanten, 150 sjömil från de
Läs mer »