Nytt stöd till finländska fartyg

Finlands regering godkände i går ett lagförslag som syftar till att temporärt höja sjöfartsstödet till rederier med fartyg under finländsk flagg. Höjningen är värd drygt sex miljoner euro och i riksdagen behandlar förslaget på tisdag. Åländske riksdagsledamoten Mats Löfström är glad men inte nöjd och skriver så här om beslutet:

– Sjöfarten och i synnerhet passagerarsjöfarten går igenom sin värsta kris någonsin. Därför är mer stöd nödvändigt och jag är mycket glad att vi har fått det här förslaget nu till riksdagen. Den här stödmöjligheten lyfte vi upp redan i våras som möjlig eftersom den helt enkelt i princip skulle återställa de nedskärningar som gjordes av förra regeringen och som således skulle vara enkelt att genomföra i förhållande till EUs statsstödsregler när stödet funnits tidigare. Jag skulle dock vilja att det här extra stödet skulle göras permanent, inte bara temporärt som nu för detta år, så att man också säkerställer den långsiktiga konkurrenskraften för finländsk och åländsk sjöfart och försvarar våra sjöarbetsplatser samt rederier. Arbetet för det fortsätter.

Sjöfartsstöden är en känslig fråga i Finland i dag till följd av att italienska storredaren Emanuele Grimaldi överklagat upphandlingsbeslutet som Traficom just nu genomför till Marknadsdomstolen. Grimaldis Finnlines har inte drabbats ens tillnärmelsevis lika hårt som passagerarredierna av pandemin och ser nu möjligheter att växa till följd av andras olycka.

På Ålandsbloggen i Sjöfartstidningen skriver Jörgen Pettersson om striden som är på väg att nå stormstyrka.

Med undantag för Emanuele Grimaldi och Finnlines ser resten av branschen och riksdagsledamoten Mats Löfström behovet av mer stöd till sjöfarten som drabbats ofattbart hårt av myndigheternas restriktioner i den fria rörligheten som ligger till grund för rederiernas affärsidé.

– Sjöfartsstöden är något som jag diskuterar om inte dagligen, så åtminstone flera gånger per vecka, med regeringen. Jag hade ett möte med kommunikationsminister Timo Harakka om sjöfartsfrågorna för några veckor sedan då jag också lyfte behovet av mer stöd. Jag är glad att det nu kommer och vill tacka regeringen för att man gett förslaget, som vi diskuterat, till riksdagen. Samtidigt behöver man nu förbereda sig för ytterligare åtgärder och nästa steg i praktiken skulle behöva gälla att fylla på stödpotten för det stöd som Traficom nu administrerar, skriver Mats Löfström.

OBS! Kom ihåg att anmäla dig till Sjöfartens Dag Hope Edition som arrangeras i Bio Savoy, Mariehamn, den 26 november. Det går också bra att delta digitalt! Bland deltagarna finns kommunikationsministern Timo Harakka och många fler.

Läs mer om evenemanget här!

Direktlänk till anmälan!

 

”Det hängde på minuter”

Till följd av ett extremt oväntat tekniskt fel i form av en ventil som fastnade gick styrbords propeller till fullt back i ett känsligt l
Läs mer »

Pandemin pressar hela sjöfarten

Den finländska sjöfarten lever just nu i den värsta krisen i modern tid, särskilt passagerarsidan är i stort sett borta i väntan på vacci
Läs mer »

Åbo hamn säljer kranar

Åbo Hamn Ab säljer sin lyftkransverksamhet till Turku Stevedoring Oy (TurkuSteve).
Läs mer »

Dubbla segel på norskt fartyg

Norska rederiet Sea-Cargo som nyligen hyrt Godby Shippings rorofartyg Misida, Misana och Baltica tar ett rejält kliv i hållbarhet genom a
Läs mer »

Framtidstro hos Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg är redo för framtiden och låter inte pandemin påverka humöret, mer än minimalt, och väljer att se positivt p
Läs mer »

Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 pr
Läs mer »