Nytt samarbete om sjöfart

Namnet är Fairway Forward. Målet är att skapa ett nytt samarbete mellan det finländska och svenska maritima sjöfartsklustret med syftet att dela best practice och samarbeta för att nå miljömål och klimatmål. För att främja samarbetet kommer ett seminarium och ”think tank” att äga rum i Helsingfors den 20 november 2019. Programmet kommer att innehålla goda exempel från varje land och en paneldiskussion med ledare från industrin och politiker. En stor del av samarbetet utgörs också av Helcoms Green Team där nästa möte äger rum den 3 september på ön Donsö, strax utanför Göteborg, under den stora händelsen Donsö Shipping Meet.

– När megatrender som digitalisering och klimatförändringar förändrar världen står sjöfartssektorn inför stora utmaningar på global nivå. För att lösa dessa problem måste sjöfartsklustret arbeta tillsammans. Finland och Sverige är redan i framkant gällande nyskapande teknik och gröna metoder inom sjöfarten. Fairway Forward-samarbetet är en utmärkt plattform för att vi ska kunna arbeta tillsammans för att vidareutveckla effektiva miljö- och klimatlösningar för framtiden, säger Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland och ordförande för Finlands Sjöfartskluster.

Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström håller med:

– Både det svenska och finska sjöfartskluster är förebilder när det gäller att arbeta med dessa ämnen och tillsammans kommer vi att bli starkare och kunna nå våra miljö- och klimatmål. Det är viktigt att ha en gemensam plattform att samarbeta och dela med sig av både gällande bästa practice och utmaningar.

Deltagande organisationer i Fairway Forward är: Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Rederierna i Finland, Finlands hamnförbund, Hamnoperatörerna rf  och Finnish Marine Industries.
 

Bilderna från www.faktaomfartyg.se.

Fartygslegend sänks – blir dykmål

En kollision i en kaj i Quebec gjorde att M/S Apollo (byggd 1970) inte längre får användas som passagerarfartyg i Kanada.
Läs mer »

Skarven på dock till 2 november

Trafiken mellan Degerby och Svinö haltar de tre sista veckorna av oktober, från fredag 11 oktober till den 2 november.
Läs mer »

Berglund boss för Europas redare

Grattis Claes Berglund, ny ordförande för den europeiska redarorganisationen ECSA!
Läs mer »
Annina Rosenqvist är projektledare. Foto: Jörgen Pettersson

Rekordintresse för Åbomässa

Åbo är platsen att vara på då oktober går över i november.
Läs mer »

Marina är ny på Alandia

Försäkringsbolaget Alandia har som uttalad ambition att växa i världen.
Läs mer »

Bra drag på Birka

Högre försäljning, fler passagerare och glödheta internetsidor gör att Birka Cruises kan blicka tillbaka på en bra sommar och se fram mot
Läs mer »