Nya fartyg måste fånga trender

När Viking Line bjöd på traditionell julfrukost i veckan som gick ombord på Cinderella berättade affärsutvecklingschefen Gustaf Eklund om arbetet med att bygga Viking Glory i Kina. Det är första gången han är med i ett nybyggnadsprojekt, till vardags sysslar han med andra frågor. Eklund är ansvarig för kapacitet och koncept för det nya fartyget, han har ägnat sig åt det sedan 2015, lite efter Jan Hanses och de andra. Det är en process som pågått länge.

– År 2017 var vi till 90 procent klara med design, koncept och kapacitet. Man kan bli lite otålig men det har varit intressant att se allt arbete och alla avancerade ritningar som krävs för att bygga ett fartyg, sade Eklund.

Under våren som kommer börjar projektet anta allt mer konkreta former. Fartygsbygget växer varje dag i Kina och själva produktlanseringen tilltar här hemma. Gustaf Eklund lyfter fram några av de saker som är extra viktiga:

– Kapaciteten är nyckeln till fartygets lönsamhet, det är väldigt viktigt att vi träffar rätt när det gäller till exempel bildäckststorlek, hyttantal, publika ytor, restaurangutrymmen osv. Fartyget ska ändå trafikera 20-25 år, kanske ännu längre.

Som underlag för analyserna har Viking Line granskat massor av numeriska och andra underlag; biljettintäkter, fraktmönster, megatrender och allt annat som kan spela in för ”i dag är sista dagen då utvecklingen går så här långsamt”, som Eklund uttrycker det.

Bland frågorna som måste spela roll finns också begrepp som urbanisering, globalisering, digitalisering och hållbarhet. I letandet efter svaren har olika målgrupper granskats extra noga; hur många elbilar finns ombord om fem år, har folk alls bilen med sig om tio år? Vissa saker måste framtiden utvisa och då måste man vara beredd på den.

– Ledorden har alltid varit att fartyget ska vara flexibelt, miljövändligt, attraktivt och effektivt. Vi känner oss fortfarande trygga i att mixen är den rätta.

På den här länken kan man läsa mycket mer om fartyget som ska trafikera Stockholm-Åland-Åbo.

Jan Hanses, vd Viking Line.

Dubblad vinst för Viking Line

Viking Line redovisar i dag resultatet för år 2019 och gör det med stärkt självförtroende.
Läs mer »

Alla överens i sjöfarten

Det råder fred och samförstånd bland parterna inom den finländska sjöfarten som förenar sig i konkurrensen mot omvärlden.
Läs mer »

Langhs scrubbers till Danmark

Den finländska scrubbertillverkaren Langh Tech har levererat sina system till fyra gastankers som ägs av Ultragas ApS.
Läs mer »

Almaco växer till Tyskland

Almaco Group som leds av ordförande Vilhelm ”Ville” Roberts och bland annat levererar pentrys och hytter till Viking Glory i Xiamen tar n
Läs mer »

Irish Ferries väljer Hogia

När det gäller sjöfart är det aldrig tillräckligt att ha gott manskap och bra båtar.
Läs mer »

Kom till Åland och bli sjöman

Vill du också ha en karriär inom sjöfart? Är du nyfiken på hur studier i anrika sjöfartsidyllen Åland skulle vara för dig?
Läs mer »