Ny fart på gammalt varv

Anders Larsson är maskinisten och gotlänningen som skrattar och reparerar med samma varma själ. Han är populär bland åländska redare och har sett till att Landskrona och Oresund DryDocks under några intensiva veckor i januari förvandlas till lilla Åland.

När Ålands Sjöfart kikar in i kontorsrummet med Cinderellas för som närmaste granne råder bråda tider. Kön är lång in till vice vd Anders Larssons rum. Det är rederiernas representanter, underleverantörer, beställare och leverantörer i en aldrig sinande ström. Frågorna är tusen men mynnar ofta ut i en; blir vi klara i tid? Pressen på varvets två dockningsstationer är hög och egentligen finns inte tid för förseningar. Ett extra dygn ur trafik vill ingen skriva hem om.

Ändå är missöden något som bor granne med god planering. Allt går inte att bestämma i förväg. Det är väder och vind och leveranser och rent jävelskap som kan ställa till det. På grund av flera samverkande orsaker blir till exempel just m/s Eckerö en vecka sen tillbaka i trafik; något som kan hanteras i mitten av januari men inte så mycket senare.

Anders Larsson hyllar de åländska rederierna med vilka han understryker att relationerna är goda och samarbetet löper bra.

De åländska rederierna svarar med att Oresund DryDocks ligger bra till rent logistiskt. Det är oerhört många delar som krävs för att dockningar ska fungera och om det så handlar om kabelskor måste det gå att ordna fram även sådana grejer som tillfälligt tagit slut.

Historisk varvsplats

På Oresund Dry Docks är man nästan etthundra anställda men det säger bara en del. På området Varvsudden trängs många gånger fler i samband med dockningar. Det är underleverantörer i alla former och storlekar.

I dag ägs Oresund DryDocks av fyra delägare med vd Jonas Hansson som majoritetsägare. En av de övriga är lokalbo och de andra från andra håll i Sverige. Varvet är anrikt. Ända sedan år 1915 har olika former av varvsindustri bedrivits på Varvsudden. Fram till år 1982 var varvet stort och hade över 3.500 anställda. Då kom krisen och nybyggnation av kompletta fartyg lades ner. Varvet levde vidare genom reparationsverksamheten samtidigt som man fortsatte bygga skrov till andra nybyggnadsvarv

År 2002 gick varvet i konkurs och reparationsdelen togs över av de nuvarande ägarna, medan skrovdelen så småningom togs över av Bergen Group som lät bygga skrov för Fosen under några intensiva år på 2000-talet. År 2009 lade Bergen ner skrovverksamheten och Oresund Drydocks tog över även nybyggnadsdelen från Bergen Group.

I dag är Oresund DryDocks Sveriges enda fullskaliga kvarvarande varvsanläggning och man har reparerat fartyg i över 100 år. Men Varvsudden är stor och därför söker man ständigt andra ben att vila på.

– Vi har 18 olika företag på området och en gymnasieskola med lärlingsprogram, säger Anders Larsson.

Bland företagen på området märks särskilt tyska Enercon som tillverkar vindkraftverk och ser till att Landskrona blivit Sveriges största importör av stål. Man tar i land 40.000 ton varje år och skeppar tillbaka, i förädlad form, 35.000. Varvsuddens gymnasium är också ett intressant försök där man utbildar industrilärlingar som vid sidan av de teoretiska studierna även får möjlighet att arbeta i industrimiljö på riktigt.

Aktiva vintrar

Under vintrarna är aktiviteten febril i Oresund DryDocks. Så är det inte alltid och därför jobbar ledningen strategiskt i jakten på nya projekt och andra möjligheter. Ska man börja med nybyggen igen? Ska man bjuda på olika former av militära fartyg för till exempel Kockums? Vad betyder boomen inom kryssningsindustrin?

– Det är många frågor vi funderar på samtidigt som den dagliga verksamheten måste snurra, säger Anders Larsson.

De åländska och finländska rederierna beskriver han som ”välorganiserade och -planerande” vilket hjälper till när dockningarna sker.

Vid sidan av mer normala reparationer och underhåll ser man på varvet i år även fram mot den uppmärksammade konverteringen av Öresundsfärjorna Auroa och Tycho Brahe vilka ska förses med batteridrift. Där är till exempel åländska Alandia Engineering och Marcus Högblom på ABB Marine centralt inblandade.

Bakgrund på Star Cruises

Anders Larsson hyllas av alla man träffar av de åländska rederierna. Kanske för att han är gotlänning, öbor begriper öbor, eller kanske för att han seglat i verkligheten. Först elva år på Gotlandsbolaget och sedan en sejour på såväl Athena och Kalypso under tiden de gick för Star Cruises under namnen Aquarius och Pisces.

Larsson har också byggt fartyg i Kina för Gotlandsbolagets räkning och chefade ett tag över dess tekniska avdelning innan han började på Oresund DryDocks år 2009. Särskilt tiden i Kina minns han med stolthet.

– Vi började bygga två passagerarfärjor men fick till en så god relation att det slutade med design av tjugotvå tankers i olika serier där Gotlandsbolaget själva tog sex av dessa! Och nu bygger Gotlandsbolaget nya Ro-Pax på samma varv igen.

Relationer har betydelse i shippingen och därför hör Anders Larsson också till de regelbundna besökarna till Sjöfartens dag.

– En fin tillställning som jag absolut inte vill missa. Hög kvalitet på föredrag och presentationer och massor med branschfolk!

Bengt-Owe Gustafsson var befälhavare ombord på M/S Viking Sky under dramatiken vid norska kusten. På bilden var han staff captain ombord på M/S Crystal Symphony som besökte Mariehamn sommaren 2016. Foto: Jörgen Pettersson.

Ministerberöm till besättning

Mardrömmen för alla som jobbar till sjöss är att drabbas av manöveroduglighet.
Läs mer »
Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.

Nya sjömätare redo att jobba

I går examinerades de första sjömätarna någonsin från Sjömätarutbildningen i Göteborg – en utbildning som länge varit efterfrågad i Sveri
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Jubelkryss för Eckerö Line

Eckerö Line är bolaget som för 25 år sedan överraskade hela sjöfarts-Finland och -Estland med at
Läs mer »

DNV GL klassar nya Wasafärjan

Det blir världsledande klassningssällskapet DNV GL som sköter klassificeringen av NLC Ferrys
Läs mer »
Wärtsilä 31DF. Foto: Jörgen Pettersson.

Wasaline väljer Wärtsilä 31DF

I dag står det klart att Wasaline väljer en likadan maskin som Viking Line gått in f
Läs mer »
Börje Jansson och Kenneth Johansson ser med vana ögon igenom maskinerna som egentligen inte liknar sådana de är vana vid. Det är till exempel stor skillnad mellan de DF50:or som finns ombord på Viking Grace och denna.

Här testas Vikings nya maskin

Viking Lines nya bil- och passagerarfärja byggs i Kina.
Läs mer »