Marina är ny på Alandia

Försäkringsbolaget Alandia har som uttalad ambition att växa i världen. En del i strategin är att anställa en ny kommunikationsdirektör som tillträtt under hösten. Marina Stenfors är än så länge ingen expert på försäkring men skicklig på kommunikation och skidar gärna slalom! I dag presenterade hon sig för stora delar av det åländska sjöfartsklustret i samband med en sjöfartslunch som Ålands Sjöfart rf arrangerade på restaurang Indigo i Mariehamn.

Ingen kan allt från början och för Marina Stenfors har hösten betytt en rejäl förändring i yrkeslivet. Fram till för en och en halv månad sedan jobbade Stenfors för börsnoterade, globala högteknologiska mätinstrumentbolaget Vaisala där hon ansvarade för kommunikation och varumärke. Steget till sjöförsäkring kan alltså upplevas som rätt långt men absolut inte avskräckande, tvärtom.

– Eftersom marin- och båtförsäkringsbranschen är ny för mig kommer jag den närmaste tiden fokusera på att studera branschen samt träffa så många som möjligt i bolaget i för att lära känna personalen och verksamheten, hur vi jobbar, vad som fungerar och vad vi kunde utveckla. Jag vill veta hur de som jobbar inom Alandia ser på bolaget, säger Marina Stenfors.

Början har varit positiv på alla sätt:

– Jag vill tacka för det mycket varma, öppna och vänliga välkomnande jag fått under min första en och en halv månad! Alla jag hittills har träffat har imponerat med sin sakkunskap, professionalism och sitt öppna och vänliga bemötande.
Marina Stenfors huvudsakliga placeringsort är Helsingfors, men pendlar mellan Helsingfors och Mariehamn varannan vecka och jobbar även efter behov i Stockholm.

När det gäller yrkesbakgrunden har Marina Stenfors studerat och verkat i ett flertal olika roller: 

– Min yrkesbakgrund ligger inom kommunikation och branding, med vilka jag arbetat såväl inom den offentliga sektorn, som konsult inom kommunikationsbolag, som kommunikationschef på börsbolaget Fortum och nu senast som Head of Communications & Brand på Vaisala, säger Marina Stenfors.

Hennes intressen vid sidan av själva jobbet vittnar om genuin nyfikenhet kring svåra frågor:

– Förutom marin- och båtförsäkringsbranschen, kommunikation och varumärkesarbete är jag intresserad av och brinner för ett flertal teman: tillväxt, faktabaserat ledarskap och analys, digitalisering, utvecklandet av företagskultur för att uppnå företagets strategiska mål, processutveckling, skalbarhet och användning av Lean inom informationsarbete, säger Marina Stenfors.

Särskilt Lean är något hon  jobbat med under de senaste åren på Vaisala. Fast allt handlar inte bara om jobb. Fritiden är också aktiv:

– Helst är jag förstås med mina barn, min partner och vänner; i löpspåret, på gym eller resandes. På vintern gäller även skidning och slalom.

Till sist en liten programförklaring:

– Värderingar och arbetssätt jag uppskattar är samarbete och dialog, en vilja att dra åt samma håll för det gemensamma bästa. Hjälpsamhet och flexibilitet, en aktiv feedbackkultur, en känsla av delaktighet och att bli hörd samt förmågan att lyfta fram saker som kan göras bättre och en vilja att aktivt hitta lösningar.

PERSONLIGT

Namn: Marina Stenfors.

Ålder: 38 år.

Familj: Två barn, pojkar i åldern 11 och 12 år.

Hemma från: Helsingfors, bor i Grankulla.

Utbildning: Politices magister från Helsingfors Universitet med huvudämne allmän statslära och biämnen rättsvetenskap, ledarskap och kommunikation.

Niklas väg mot världens största

Maskinmästaren Niklas Fabritius, 32, är välberest och lever ett hektiskt yrkesliv som sträcker sig över hela världen.
Läs mer »

Mergus nära krock med Finnswan

Finferries landsvägsfärja Mergus som trafikerar mellan Korpo och Houtskär var i dag onsdag nära att kollidera med Finnlines ropax-fartyg
Läs mer »

Shippingtoppar möts i Helsingfors

Det europeiska sjöklustrets toppar samlas till Breaking Waves-konferensen i Helsingfors den 21 november.
Läs mer »

Fler söker sig till sjöfarten

Sjöfartsverket och Transportföretagen ansvarade gemensamt under juli månad för Sjöfartskonvojen.
Läs mer »

Nytt lastcentrum för Viking Line

Stockholms Hamnar har tillsammans med Viking Line investerat i ny speditionsbyggnad för Viking Lines cargotrafik i Masthamnen.
Läs mer »

Läsarkryssning till Grekland

Det är när tiderna mörknar som det är viktigt att planera för framtiden och ljuset!
Läs mer »