Lundqvists sålde Thornbury

Oljetankern Thornbury övergick i dag till ny ägare och bär numera namnet Yoselin. Ägarbytet ägde av allt att döma rum utanför Skagen i Danmark där fartyget ligger för ankar efter att ha kommit från Southampton i England. Thornbury (98.893 DWT) byggdes 2001 i Sydkorea och var äldst i den lundqvistska flottan. Av de tio Aframaxtankers som Lundqvistarna nu äger är det Sarpen, byggd 2002 som är äldst. Lundqvist Rederierna redovisade tidigare i somras ett mycket starkt ekonomiskt resultat för den senaste räkenskapsperioden.

Namnet Thornbury hör till den åländska sjöfartens allra mest betydelsefulla fartygsnamn, i samma klass som Pommern, Herzogin Cecilie osv. Thornbury var namnet på det första ångdrivna fartyg som köptes till Åland 1928 av Hugo Lundqvist för Ångfartygs Ab Alfas räkning. Hugo Lundqvist var för övrigt farfar till nuvarande vd Ben Lundqvist.

”Det hängde på minuter”

Till följd av ett extremt oväntat tekniskt fel i form av en ventil som fastnade gick styrbords propeller till fullt back i ett känsligt l
Läs mer »

Pandemin pressar hela sjöfarten

Den finländska sjöfarten lever just nu i den värsta krisen i modern tid, särskilt passagerarsidan är i stort sett borta i väntan på vacci
Läs mer »

Åbo hamn säljer kranar

Åbo Hamn Ab säljer sin lyftkransverksamhet till Turku Stevedoring Oy (TurkuSteve).
Läs mer »

Dubbla segel på norskt fartyg

Norska rederiet Sea-Cargo som nyligen hyrt Godby Shippings rorofartyg Misida, Misana och Baltica tar ett rejält kliv i hållbarhet genom a
Läs mer »

Framtidstro hos Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg är redo för framtiden och låter inte pandemin påverka humöret, mer än minimalt, och väljer att se positivt p
Läs mer »

Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 pr
Läs mer »