• Alandias vd Tony Karlström. Foto: Jörgen Pettersson.
    Alandias vd Tony Karlström. Foto: Jörgen Pettersson.
  • Alandias vd Tony Karlström. Foto: Jörgen Pettersson.

Lägre vinst trots stark tillväxt

Alandias första år, sedan 1960-talet, som renodlat sjöförsäkringsbolag är över och resultatet blev en besvikelse. Den bokförda vinsten sjönk från 21,6 miljoner euro till 3,1 miljoner trots att premieinkomsten steg från 69,1 till 80,5 miljoner euro till följd av fler kunder inom alla produktsegmenten och den sammanlagda omsättningen nuddar vid 100 miljoner euro. Det är en del av den uttalade tillväxtstrategi som Alandia gått in för men det försäkringstekniska bidraget blev ändå ”avsevärt sämre än förväntat”, som vd Tony Karlström uttrycker det i ett pressmeddelande. En förklaring är en ökning av båtstölder i Sverige och allmänt fler skador.

– Det negativa försäkringstekniska resultatet beror på ett ovanligt skaderikt år i branschen som även drabbat Alandia. Det är främst en ovanligt hög frekvens av mellanstora skador som bidrar till det svaga utfallet. Ett branschspecifikt problem har även varit stölder av båtmotorer i Sverige, vilket också drabbat Alandia. Det finns ytterligare ett behov att arbeta mer med skadeförebyggande verksamhet för att hjälpa kunderna att minska dessa skadekostnader, säger Karlström.

Om den försäkringsmässiga delen inte gick som tänkt är det bättre nyheter från placeringsdelen. Substansvärdet ökade med 3,0 (-16,7) miljoner euro och uppgick per den 31 december till 152,7 (149,7) miljoner. Beaktat under året utbetalda dividender är avkastningen på substansvärdet 3,3 (-2,9) procent. Koncernens omsättning år 2019 var 99,9 miljoner euro. Koncernens bokförda resultat uppgår till 3,1 (21,6) miljoner euro och den totala premieinkomsten uppgår till 80,5 (69,1) miljoner. Skadeprocent för skadeförsäkringsverksamheten uppgår till 98 (83). Bidraget från livförsäkringens riskförsäkringar uppgår till 1,8 (4,6) miljoner euro. 

Koncernens placeringstillgångar inklusive banktillgodohavanden uppgår till 291,1 (277,8) miljoner euro och avkastningen är 6,8 (-0,4) procent. Både noterade ränteplaceringar och noterade aktieplaceringar hade en god avkastning, rapporterar bolaget. Fastighetsplaceringarna avkastade stabilt. De räntebärande placeringarnas marknadsvärde uppgår till 163,4 (151,1) miljoner euro och aktieplaceringarnas till 73,1 (58,3) miljoner. Fastigheternas marknadsvärde uppgår till 43,8 (48,0) miljoner euro. Placeringarna i hedgefonder uppgår till 22,1 (28,5) miljoner €.

Hela rapporten finns att ladda ner längre ner på sidan.

Viking Glory stärker Östersjön

När coronakrisen så småningom är över gäller det att stå redo på nytt.
Läs mer »

Baltic Queen till Mariehamn

Till följd av att reserestriktionerna mellan Estland och Finbland upphör att gälla i juni aviserar Tallink Grupp helt ny veckotrafik mell
Läs mer »

Skriv ditt namn, rädda sjöfarten!

Till följd av covid-19-pandemin håller sjöfarten i Sverige på att gå under.
Läs mer »

Isabelle till Kapellskär

Tallink Grupp sätter in sitt fartyg M/S Isabelle (tidigare Isabella, Viking Line) på rutten Paldiski-Kapellskär över sommaren. För närvar
Läs mer »

Farväl Alpo, tack för allt

Sjökaptenen och redaren Alpo Mikkola var på många sätt mannen som begrep såväl sjöfartens inre väsen, livet ombord på fartygen, som de st
Läs mer »

Åland är navet i IT-nätverk

Ålänningen Sune Häggblom är vd för FerryGateway Association som bildades 2014 med avsikten att forma en ny IT-standard för kommunikation
Läs mer »