• Per-Olof Karlsson på Sjöfartens Dag, Mariehamn, 2019. Foto: Therese Andersson.
    Per-Olof Karlsson på Sjöfartens Dag, Mariehamn, 2019. Foto: Therese Andersson.
  • Per-Olof Karlsson på Sjöfartens Dag, Mariehamn, 2019. Foto: Therese Andersson.

Karlsson lämnar Aboa Mare

Efter att i trettiotvå år ha ägnat sitt arbetsliv åt att undervisa elever i hur det går till på sjön går Per-Olof Karlsson i sommar i pension. Hans efterträdare är utsedd och heter Micael Vuorio, sjökapten (YH).

Det är en epok som tar slut när Per-Olof Karlsson väljer att njuta sitt otium från och med i sommar. Karlsson har i aderton år chefat för sjöfartsutbildningen i Åbo men överlämnade från och med årsskiftet, i praktiken, rodret till Micael Vuorio. Per-Olof Karlsson inledde sin anställning vid dåvarande Åbo navigationsinstitut (dagens Aboa Mare) 1988. Han fortsätter som VD för Aboa Mare Ab tills pensioneringen som sker inkommande sommar. Detta garanterar en tillräckligt lång övergångsperiod för att sätta in den nya chefen.

– Aboa Mare är i trygga händer. Sjöfartsutbildningen fortsätter som tidigare och kommer att styras i samma kompasskurs – steady as she goes. Vi hålls med i utvecklingen och utbildningen kommer att svara på efterfrågan. Digitalisering och dess möjligheter kommer att påverka sjöfarten i en allt högre grad i framtiden, säger Karlsson i ett pressmeddelande.

Per-Olof Karlsson utexaminerades till sjökapten 1985 i Åbo och jobbade inom handelsflottan i flera år. År 1988 inledde han sin lärarbana i Åbo men kombinerade undervisningsarbetet och sjökarriären under flera år. Sedan år 2002 har han lett Aboa Mare som är en sammanslutning av Yrkeshögskolan Novia och Axxell som erbjuder utbildning på andra och tredje stadiet. År 2018 belönades Karlsson med sjöfartens temapris i samband med Sjösäkerhetsseminariet i Helsingfors. I motiveringen skrev man:

”Per-Olof Karlsson har varit verksam inom sjöfartsutbildningen i trettio år och alltid med samma positiva attityd haft styrka att utveckla sjöfartsutbildningen och dess verksamhetsmiljö. Verksamheten vid Finlands äldsta yrkesinstitut har blivit ännu mångsidigare och nått ut till en ännu bredare elevkår. Under Karlssons ledning har Aboa Mare orienterat sin verksamhet mer till internationella vatten och fört finländsk kompetens i form av sjöfartsutbildning ut i världen, bland annat till Filippinerna samt nu senast ingått ett samarbetsavtal med en sjöfartsskola i Sydkorea. Samarbetet med branschens aktörer har varit lätt och fruktbart, det har alltid gått att lösa problemen.

Medveten om att det är stora skor som nu ska fyllas är det en ambitiös efterträdare som Aboa Mare får i Michael Vuorio. Han lovar fortsätta arbetet med att hålla utbildningens målsättningar på en hög nivå:

– Framtiden inom Aboa Mare blir mycket intressant, år 2020 inleder decenniet där utbildningen går från det gamla till det nya. Vi har en mycket ambitiös Simulator Road Map 2020–2030, där vi fastslagit hur vi kommer att utveckla simulatorerna i framtiden, både för utbildningen och inom forskning och utveckling. Det här kommer våra studerande, rederierna och företagen inom sjöfartsklustret att ha stor nytta av. Sjökaptensutbildningen skall förnyas till Sjökapten 2.0, vilket är möjligt inom ramen av dagens regelverk där de digitala verktygen kommer att ha en central roll. Teknikutbildningen skall utvidgas både inom examensutbildningarna och kursverksamheten. Nyckeln här är den nybildade institutionen Teknik och Sjöfart inom Yrkeshögskolan Novia och det regionala samarbetet med övriga utbildare, säger Vuorio.

Efter en 17 år lång sjömanskarriär på inhemska och utländska fartyg, blev Vuorio erbjuden en lektorstjänst år 2001 vid Yrkeshögskolan Sydväst. Sedan dess har Vuorio jobbat inom utbildningen, och har under tiden studerat pedagogik för yrkeslärare samt avlagt högre yrkeshögskoleexamen inom Teknologibaserat ledarskap.

– Jag har alltid varit intresserad av ny teknik som utvecklas inom sjöfarten så det blev naturligt att utveckla nya kurser för rederierna, sälja dem och förverkliga dem tillsammans med mina kolleger och på så sätt fick vi kursverksamheten att växa inom Aboa Mare, berättar Vuorio, som innan det nya uppdraget fungerat som kursledare för Aboa Mare.

Den avgående chefen Per-Olof Karlsson tänker inte bli sysslolös efter pensioneringen i sommar.

– Först har jag planer på att vara lite ledig men det är inte alls omöjligt att jag aktiverar mig ifall något intressant inom sjöfartsnäringen yppar sig – framtiden får visa, säger Karlsson.

Utbildningscentret Aboa Mare har i dag över 400 sjöfartsstuderande inom Axxell och Yrkeshögskolan Novia och dessutom omkring 1.700 personer på Aboa Mares kortkurser årligen. Utbildningscentret är dessutom aktivt
i många forsknings och utvecklingsprojekt. Ett stort steg för husets framtid är att man fått tillstånd att starta den engelskspråkiga Sjöingenjörsutbildningen i höst, Bachelor of Engineering, vid Yrkeshögskolan Novia. Sjöbefälsutbildningen i Åbo är den äldsta yrkesutbildningen i Finland – sjöfartsutbildningen började för över 200 år sedan. Navigationsskolan har bytt namn flera gånger men utbildningen har fortsatt oavbrutet sedan år 1813. Utbildningcentrets sjöfartsutbildningar marknadsförs nuförtiden under namnet Aboa Mare, som är känt såväl i Finland som utomlands.

Aboa Mare i korthet

  • Aboa Mare erbjuder examensutbildning och fortbildningskurser inom sjöfartsbranschen. Navigationsskolan har funnits i Åbo sedan 1813. Vid Aboa Mare är det möjligt att avlägga sjöfartbranschens grundexamen vid Axxell med examen till vaktstyrman och vaktmaskinmästare eller yrkeshögskoleutbildning vid Novia till sjökapten eller sjöingenjör. Aboa Mare erbjuder även högre YH utbildning inom sjöfart, Master’s degree programme in Maritime Management och Master’s degree programme in Autonomous Maritime Operation. Dessutom erbjuder Aboa Mare fortbildningkurser för både yrkessjömän och fritidsbåtförare. Aboa Mare erbjuder miljömässigt hållbar utbildning, som uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning, den s.k. STCW-konventionen. Aboa Mares simulatorhelhet omfattar sammanlagt 10 simulatorbryggor, en maskinrumssimulator, en VTS-simulator, en DP-simulator och en radiosimulator. Simulatorerna används förutom i utbildningen också i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom sjöfartsbranschen.
Så här börjar du vid Aboa Mare
Jan Hanses, vd Viking Line.

Dubblad vinst för Viking Line

Viking Line redovisar i dag resultatet för år 2019 och gör det med stärkt självförtroende.
Läs mer »

Alla överens i sjöfarten

Det råder fred och samförstånd bland parterna inom den finländska sjöfarten som förenar sig i konkurrensen mot omvärlden.
Läs mer »

Langhs scrubbers till Danmark

Den finländska scrubbertillverkaren Langh Tech har levererat sina system till fyra gastankers som ägs av Ultragas ApS.
Läs mer »

Almaco växer till Tyskland

Almaco Group som leds av ordförande Vilhelm ”Ville” Roberts och bland annat levererar pentrys och hytter till Viking Glory i Xiamen tar n
Läs mer »

Irish Ferries väljer Hogia

När det gäller sjöfart är det aldrig tillräckligt att ha gott manskap och bra båtar.
Läs mer »

Kom till Åland och bli sjöman

Vill du också ha en karriär inom sjöfart? Är du nyfiken på hur studier i anrika sjöfartsidyllen Åland skulle vara för dig?
Läs mer »