• Johan Söderberg, Leif Roberts, Ingimundur Valgeirsson, Sigrun A. Stefansdottir och Bogi Thorsteinsson. Foto: Sam Eklöw.
  Johan Söderberg, Leif Roberts, Ingimundur Valgeirsson, Sigrun A. Stefansdottir och Bogi Thorsteinsson. Foto: Sam Eklöw.
 • Bogi Thorsteinsson, Sigrun A. Stefansdottir och Ingimundur Valgeirsson. Foto: Sam Eklöw.
  Bogi Thorsteinsson, Sigrun A. Stefansdottir och Ingimundur Valgeirsson. Foto: Sam Eklöw.
 • Från vänster Susann Friman, Jarkko Gestranius, Kristoffer Joelsson, Sam Eklöw och Johanna Mattsson. Foto: Rebecka Eriksson.
  Från vänster Susann Friman, Jarkko Gestranius, Kristoffer Joelsson, Sam Eklöw och Johanna Mattsson. Foto: Rebecka Eriksson.
 • Johan Söderberg, Leif Roberts, Ingimundur Valgeirsson, Sigrun A. Stefansdottir och Bogi Thorsteinsson. Foto: Sam Eklöw.
 • Bogi Thorsteinsson, Sigrun A. Stefansdottir och Ingimundur Valgeirsson. Foto: Sam Eklöw.
 • Från vänster Susann Friman, Jarkko Gestranius, Kristoffer Joelsson, Sam Eklöw och Johanna Mattsson. Foto: Rebecka Eriksson.

Islänningar lärde om säkerhet

Ålands sjösäkerhetscentrum fyller 20 år i år och firar i arbetets tecken. Trots att mycket redan gjorts återstår massor att göra. Sjösäkerhet är i allra högsta grad en internationell utmaning vilket inte minst stöds av att kolleger från Islands ”Maritime Safety and Survival Training Centre” nyligen var till Åland för att bekanta sig med anläggningen. Det skedde inom ramen för EU:s Erasmus-program som har till syfte att bland mycket annat sprida kunskap inom en rad olika områden. Där passade Åland bra in i bilden.

– Vi erbjuder unik utbildning både digitalt och i verkligheten. Alltid med kunden i centrum, säger sjökapten Kristoffer Joelsson från Lumparland som i slutet av fjolåret övertog chefsskapet över organisationen.

Som chef för sjösäkerhetscentret där han började 2014, ligger fokus på att fortsätta utvecklingen av kursverksamheten och vara redo för ruschen inför nästa Manilla-period då allas certifikat måste uppdateras, något som ska ske var femte år, senast 2021 den här gången. För att lyckas med det ska bland annat säljorganisationen utvecklas.

Centret har i dag åtta anställda inklusive de som sköter M/S Michael Sars som numera ingår i organisationen. En av spjutspetsarna i den åländska säkerhetsutbildningen är den webb-baserade verksamheten som gör det möjligt att gå kursen digitalt innan det är dags för de praktiska övningarna. Digitaliseringen kommer på bred front inom alla områden.

– Dessutom satsar vi stort på ”Train the Trainers” som vi utvecklar i nära samarbete med rederierna, säger Kristoffer Joelsson.

Det går i korthet ut på att utgående från grundpaketet som bygger på IMO:s reglemente anpassa kurserna så det passar rederiernas olika önskemål. Det handlar om att till exempel ge rederierna verktyg i det löpande säkerhetsarbetet och förbättra säkerhetsövningarna.

– Allt från att visa hur man skapar motivation bland de anställda under övningarna till hur det går till att göra sig förstådd som ledare.

I planerna ingår även att vidareutveckla de allt populärare Team Building-övningarna med det övergripande målet att förbättra säkerheten till sjöss inte bara inom handelssjöfarten utan även bland de tusentals fritidsseglarna, något som ligger Joelsson, som är aktiv sjöräddare, varmt om hjärtat.

– Det ligger lite utanför vårt uppdrag men kan vara en värdefull förädling av verksamheten och utgör viktigt förebyggande säkerhetsarbete. Men man måste inte vara fritidsseglare eller sjöfarare för att komma på en Team Building-övning hos oss på centret. Vi bor på en ö som omges av vatten så alla oavsett bakgrund kan få något matnyttigt av en sådan övning.

Ålands lagting fattade år 1996 beslutet att bygga ett åländskt sjösäkerhetscenter för att i första hand komplettera utbildningen vid de befintliga sjöskolorna. Bland annat ansågs detta viktigt för att inte tvingas köpa obligatoriska säkerhetskurser utifrån. Visionen var att skapa ett center som uppfyllde alla internationella krav och också att hitta en betydande marknad för sjösäkerhetskurser i Sverige. Planen var hålla kurser på svenska, engelska och finska för mellan åtta och tjugo deltagare i gången. Hösten år 1999 inledde Ålands sjösäkerhetscentrum sin verksamhet efter ett grundligt men ändå snabbt genomfört förarbete. Den första verksamhetsledaren var Leif Lindman som till sin hjälp hade Kim Karlsson som skötte underhållet av maskiner och annan utrustning.

– Man vet att 80 procent av alla olyckor beror på den så kallade mänskliga faktorn. Ändå har man, när det gäller sjösäkerheten, hittills satsat mest på teknik, sade Kaj Jansson i maj år 2000 i egenskap av Ålands sjösäkerhetscentrums förste ordförande och teknisk direktör vid Viking Line.

Maritime Safety Centre, Åland.
Vd Jan Hanses. Foto: Jörgen Pettersson.

Viking under halv miljard

Viking Line-koncernens omsättning uppgick till 497,8 miljoner euro (Meur) under hela år 2018 (513,6 Meuro 2017).
Läs mer »
Foto: Rauma Marine Constructions

Varvsboom lyfter hela Finland

Antalet arbetsplatser inom den finländska varvsindustrin har vuxit mycket kraftigt sedan 2000-talets början då det mesta såg rätt dystert
Läs mer »
Författare Joakim Enegren, Maud Johans i arbetsgruppen och Jonas Wilén som målat omslagsbilden.

Stark historik om Ålandsbanken

Tack vare den åländska sjöfarten växte ett samhälle upp som i dag består av 30.000 ålänningar och 2.600 företag.
Läs mer »
Foto: Finska sjömansservicebyrån. Mästarna Silja Serenade.

Serenade bäst i innebandy

Det är kanske inte viktigast att vinna och så vidare men alla vet att när det verkligen gäller är det bara seger som räknas!
Läs mer »
Här undertecknas avtalet i Herzogin Cecilies salong den 24 januari 2019. Till vänster Alessandro Zanderigo, Sales Director Europe Trelleborg Marine Systems och Ronny Eriksson, vd för Långnäs Hamn Ab.

Långnäs först med automooring

Framtiden blir allt mer automatiserad och därmed oberoende av manuella insatser.
Läs mer »
Jubel i Kapellskär. Foto: Per-Erik Adamsson/Stockholms Hamnar.

Rekordår för hamnar

Stockholms Hamnar summerar år 2018 med nytt omsättningsrekord, stadiga godsvolymer och rekordmånga kryssningspassagerare. Fjolårets siffr
Läs mer »