• Foto: Jörgen Pettersson
    Foto: Jörgen Pettersson
  • Foto: Jörgen Pettersson

Ingen utredning om Gracetillbud

Finländska olycksutredningscentralen har beslutat stänga vidare utredningar kring vad som gjorde att M/S Viking Grace drev upp mot Lotsgatan i Mariehamn den 21 november. Förloppet är klarlagt och skadorna blev obetydliga trots att dramatiken för stunden i stormen var stor. Så här skriver Olycksfallsutredningscentralen efter den preliminära utredningen:

Den preliminära utredningen av grundstötningen av M/S Viking Grace i Mariehamn 21.11.2020 är klar. I samband med olyckan upptäcktes att förhållanden under ankomsten var mera krävande än förutsett. Hård vind och stormiga vindbyar pressade fartyget mot stranden under fartygets backning till kaj. Olyckan förorsakade inga person- eller miljöskador. Olycksutredningscentralen har med stöd av den preliminära utredningen bestämt att händelsens särdrag inte förutsätter någon egentlig utredning.

Fartygets befälhavare Magnus Thörnroos berättade i Ålands radio hur det hela gick till, sett från hans plats på fartygets brygga. Han beskrev det som att hamna i en återvändsgränd.

Mr Finlandsuomi Kim Jansson) fångade hela förloppet på film.

”Det hängde på minuter”

Till följd av ett extremt oväntat tekniskt fel i form av en ventil som fastnade gick styrbords propeller till fullt back i ett känsligt l
Läs mer »

Pandemin pressar hela sjöfarten

Den finländska sjöfarten lever just nu i den värsta krisen i modern tid, särskilt passagerarsidan är i stort sett borta i väntan på vacci
Läs mer »

Åbo hamn säljer kranar

Åbo Hamn Ab säljer sin lyftkransverksamhet till Turku Stevedoring Oy (TurkuSteve).
Läs mer »

Dubbla segel på norskt fartyg

Norska rederiet Sea-Cargo som nyligen hyrt Godby Shippings rorofartyg Misida, Misana och Baltica tar ett rejält kliv i hållbarhet genom a
Läs mer »

Framtidstro hos Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg är redo för framtiden och låter inte pandemin påverka humöret, mer än minimalt, och väljer att se positivt p
Läs mer »

Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 pr
Läs mer »