Hong Kong skärper avgasregler

Hong Kong följer Östersjön och Nordsjön och inför tuffare avgasregler från och med nästa år. Bestämmelserna blir liknande de vi haft på Östersjön sedan 2015 och går i stora drag ut på att svavelhaletn inte får överstiga 0,5 procent. Det betyder renare bränslen eller användande av scrubbers. Det rederi eller den befälhavare som bryter mot de nya reglerna riskerar böter på upp till 200.000 dollar och sex månaders fängelse. Läs mer om de nya reglerna i dokumentet nertill.

Hong Kong har historiskt varit en slags centralort för sjöfart och handel i Östasien varför de nya reglerna kommer att märkas rejält och vara ett stort steg mot den verklighet som inträder 2020 då resten av världssjöfarten ska följa Östersjöns, Nordsjöns och nu Hong Kongs exempel..

Roro-jättar till nytt svenskt rederi

På ett rätt diskret vis har ett nytt svenskt rederi sett dagens ljus och lägger in en beställning på stora roro-fartyg i Kina.
Läs mer »
Foto: AVIC Weihai

WE Tech gör Stena miljövänligare

Morgondagens sjöfart måste vara renare än i dag och ett ständigt förnyelsearbete pågår inom världssjöfarten.
Läs mer »

Ansgar tar över M/S Alfågeln

Det blir vaktbyte kring driften av den åländska skärgårdstrafikens norra linje, mellan Hummelvik på Vårdö och Torsholma på Brändö.
Läs mer »

Ny strategi för sjöfartsforskning

Den 10 april lanserade Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023.
Läs mer »

Skarp varning för IT-attacker

Den internationella sjöfarten är målet för avancerade IT-skurkar och shippingen borde ha högsta beredskap för en förestående cyberattack.
Läs mer »
Image: Seabourn

ABB säljer kraft till Seabourn

Kryssningsmarknaden tycks omättlig och fartygen blir bara fler och lyxigare.
Läs mer »