Högre vinst trots lägre omsättning

I dag kom Viking Lines rapport över årets första nio månader. Tidigare i november har Tallink och Finnlines också lämnat sina redogörelser, vilka finns att ladda ner längre ner på sidan.

Omsättningen för årets nio första månader sjönk, från 392,1 miljoner euro (meuro) till 378,1 meuro. Trots det steg rörelseresultatet från 6,3 till 7,7 meuro. Före skatt blev resultatet 5,6 meuro jämfört med 4,6 i fjol.

I dagens kvartalsrapport framgår också att de passagerarrelaterade intäkterna sjönk från 357,8 meuro till 343,0 meuro medan fraktintäkterna steg från 32,6 till 33,4 meuro. Tack vare lägre rörelsekostnader jämfört med året innan förbättrades alltså koncernens resultat trots en lägre omsättning. Driftskostnaderna minskade med 4,1 prcent till 250,0 Meur (260,6 Meur) trots att bunkerkostnaderna ökade med 5,9 procent till 37,8 Meur (35,7 Meur). Dessutom inverkar den svaga svenska kronan negativt på koncernens resultat. Här kan man läsa hela resultatrapporten.

Efter fjolåret förutspådde rederiets styrelse ett bättre resultat för 2018 än för 2017 sedan man halverat dividenden till aktieägarna. I dagens delårsrapport upprepar man detta med tillägget att man kanske bara når fjolårets resultat:

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer. Organisationsförändringen som genomfördes under våren 2018 förväntas ha en positiv inverkan på koncernens resultat. Bunkerprisnivån under återstoden av verksamhetsåret kommer att påverka koncernens resultatutveckling. Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2018 kommer att förbättras eller vara i nivå med rörelseresultatet för 2017.

Året som gått har på flera sätt varit händelserikt för Viking Line. Till exempel avgick nyligen oväntat koncernens vice vd Andreas Remmer. Detta verkar dock inte påverka framtidstron för rederiet bland storägarna. I oktober flaggade till exempel Dick Lundqvist för att han fortsätter tanka Viking-aktier trots att han nyligen lämnade styrelsen för Ångfartygs Ab Alfa.

Ekonomin i korthet (milj euro)

  Viking Line Tallink Finnlines
Omsättning 378,1 732,2 447,9
Resultat 7,7 149,2 35,0
Lån 107,8 676,1 190,0

 

Julhälsning från Cinderella

50 miljoner sämre för Tallink

Det kanske mest överraskande i Tallinks Grupps halvårsrapport är att resultatet inte är ännu sämre.
Läs mer »

Mexico köper åländskt

Trots utmanande tider fortsätter åländska Carus och dess systerbolag Winpos att leverera IT-lösningar över hela världen.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Grimaldi ilsken på statligt stöd

Finnlines redovisar ett halvårsresultat för perioden januari till juni 2020 som landar väsentligt lägre än i fjol.
Läs mer »

Säljare söker jobb, helst till sjöss

I spåren på covid-19-pandemin tornar en helt ny vardag upp sig.
Läs mer »

Tallink Silja tar över Birkaidé

Den krassa verkligheten i marknadsekonomin resulterar nu i att Tallink Siljas M/S Silja Symphony tar över Birka Cruises populära kryssnin
Läs mer »
Koncernchef Björn Blomqvist. Foto: Therese Andersson.

Storägare räddar Eckerö med lån

Rederi Ab Eckerös största ägargrupp, den åländska familjen Mansén, går in med 2 miljoner euro i kapitallån till det krisande rederiet.
Läs mer »