• Visualisering: Björlin GITech Ab.
  Visualisering: Björlin GITech Ab.
 • Alef Jansson, vd för Mariehamns Hamn Ab.
  Alef Jansson, vd för Mariehamns Hamn Ab.
 • Visualisering: Björlin GITech Ab.
 • Alef Jansson, vd för Mariehamns Hamn Ab.

Hamnen byggs ut för 18 miljoner

Nu är det klart. Mariehamns Hamn Ab investerar sammanlagt 18 miljoner för att bland annat stå redo för automooring när Viking Lines nybygge anländer från Kina årsskiftet 2020/2021. Vid en pressinformation på torsdagen offentliggjordes detaljerna i den upphandling som pågått sedan i höstas och en gång avbröts till följd av att priset blev för högt.

I investeringen som huvudsakligen omfattar Kaj 3 ingår att stå redo för längre och större fartyg, förutom automooringen som Långnäs Hamn Ab redan aviserat. Dessutom inkluderar projektet som startar nu och ska pågå i cirka 18 månader följande:

 • Tillbyggnad av den befintliga kajen.
 • Rivning av den gamla matargången.
 • Byggnation av land- och matargångar.
 • Byggnation av ny stålklaff.
 • Ny sidobilramp.
 • Tillhörande elarbeten och andra system för nya installationer.
 • Pontonen ”Alex” som sjösattes 1985 pensioneras.

Ur dagens pressinfo:

Viking Line har tillsammans med Åbo hamn, Stockholms hamnar, Mariehamns hamn och Åbo stad beviljats EU-stöd från programmet Connecting Europe Facility (CEF) för det gemensamma EU-projektet NextGen Link. Projektet handlar om att uppgradera sjöfartsförbindelsen mellan Åbo–Mariehamn–Stockholm med ett nytt LNG-fartyg samt förbättringar i infrastrukturen i hamnarna. Projektet NextGen Link ligger i linje med EU:s prioriteringar i TEN-T eftersom det bidrar till ökad användning av mer hållbara fartygsbränslen och därmed minskade utsläpp, samt förbättrar och effektiviserar logistiken i länken mellan Åbo och Stockholm.

Förbindelsen Åbo–Mariehamn–Stockholm ligger på den så kallade Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, som är en korridor av transportinfrastruktur som EU pekat ut som särskilt prioriterad inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T. EU-projektet, som leds av Åbo Hamn, löper mellan 2017 och 2020. Stödbeloppet uppgår till maximalt 12,7 miljoner euro.

Hela projektet är uppdelat på en huvudentreprenad och tre underleverantörer:

Eriksson Bygg Ab får det stora arbetet som innefattar bland annat att ansvarar för entreprenadernas helhetsutförande & leder byggplatsen; byggandet av kajen, vilket omfattar byggandet av alla betongkonstruktioner, pålnings- och grundläggningsarbeten, nedmontering av gamla matargången på kaj 3 med tillhörande fundament, demontering av fendrar, avkörningsskydd med mera, nedmontering av befintlig autowalk och förflyttning av flytpontonen ”Alex” till angiven plats.

Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab ska göra matargången. Lohkoasennus Oy gör landgångar och sidobilrampen och stålklaffen medan Harrys El Ab tar elentreprenaden.

Trelleborg inför konstant flöde

Trelleborgs Hamn som ägs av kommunen Trelleborg har som målsättning att vara Europas bästa roro-hamn.
Läs mer »

Unik app till Gävle Hamn

Unikie, ett finländskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på artificiell intelligens och programvara för autonoma fordon, ska med hjäl
Läs mer »

Nya avtal för Finferries med NTM

Det statliga finländska färjerederiet Finferries har gjort klart med ett långsiktigt serviceavtal med NTM-centralen (Närings-, trafik och
Läs mer »

Wasaline stöder Mercy Ships

Hjälporganisationen Mercy Ships fortsätter att sätta fokus på vad som egentligen är viktigt här i världen.
Läs mer »
Paneldeltagare Pia Meling, Mikael Ruhala, Jens Meier och Mikael Mäkinen samt moderator Jussi Tapio.

Vägen mot en smartare sjöfart

Finland har stått i hela den europeiska sjöfartens centrum i samband med det stora sjöfartsseminariet
Läs mer »

Satu lämnar Birka som nu söker ny vd

Birka Cruises vd Satu Andersson lämnar Birka Cruises efter sex händelserika och framgångsrika år.
Läs mer »