• Visualisering: Björlin GITech Ab.
  Visualisering: Björlin GITech Ab.
 • Alef Jansson, vd för Mariehamns Hamn Ab.
  Alef Jansson, vd för Mariehamns Hamn Ab.
 • Visualisering: Björlin GITech Ab.
 • Alef Jansson, vd för Mariehamns Hamn Ab.

Hamnen byggs ut för 18 miljoner

Nu är det klart. Mariehamns Hamn Ab investerar sammanlagt 18 miljoner för att bland annat stå redo för automooring när Viking Lines nybygge anländer från Kina årsskiftet 2020/2021. Vid en pressinformation på torsdagen offentliggjordes detaljerna i den upphandling som pågått sedan i höstas och en gång avbröts till följd av att priset blev för högt.

I investeringen som huvudsakligen omfattar Kaj 3 ingår att stå redo för längre och större fartyg, förutom automooringen som Långnäs Hamn Ab redan aviserat. Dessutom inkluderar projektet som startar nu och ska pågå i cirka 18 månader följande:

 • Tillbyggnad av den befintliga kajen.
 • Rivning av den gamla matargången.
 • Byggnation av land- och matargångar.
 • Byggnation av ny stålklaff.
 • Ny sidobilramp.
 • Tillhörande elarbeten och andra system för nya installationer.
 • Pontonen ”Alex” som sjösattes 1985 pensioneras.

Ur dagens pressinfo:

Viking Line har tillsammans med Åbo hamn, Stockholms hamnar, Mariehamns hamn och Åbo stad beviljats EU-stöd från programmet Connecting Europe Facility (CEF) för det gemensamma EU-projektet NextGen Link. Projektet handlar om att uppgradera sjöfartsförbindelsen mellan Åbo–Mariehamn–Stockholm med ett nytt LNG-fartyg samt förbättringar i infrastrukturen i hamnarna. Projektet NextGen Link ligger i linje med EU:s prioriteringar i TEN-T eftersom det bidrar till ökad användning av mer hållbara fartygsbränslen och därmed minskade utsläpp, samt förbättrar och effektiviserar logistiken i länken mellan Åbo och Stockholm.

Förbindelsen Åbo–Mariehamn–Stockholm ligger på den så kallade Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, som är en korridor av transportinfrastruktur som EU pekat ut som särskilt prioriterad inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T. EU-projektet, som leds av Åbo Hamn, löper mellan 2017 och 2020. Stödbeloppet uppgår till maximalt 12,7 miljoner euro.

Hela projektet är uppdelat på en huvudentreprenad och tre underleverantörer:

Eriksson Bygg Ab får det stora arbetet som innefattar bland annat att ansvarar för entreprenadernas helhetsutförande & leder byggplatsen; byggandet av kajen, vilket omfattar byggandet av alla betongkonstruktioner, pålnings- och grundläggningsarbeten, nedmontering av gamla matargången på kaj 3 med tillhörande fundament, demontering av fendrar, avkörningsskydd med mera, nedmontering av befintlig autowalk och förflyttning av flytpontonen ”Alex” till angiven plats.

Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab ska göra matargången. Lohkoasennus Oy gör landgångar och sidobilrampen och stålklaffen medan Harrys El Ab tar elentreprenaden.

Matsvinn ner med 40 procent

På fyra månader har Viking Lines kryssningsfartyg Mariella minskat matsvinnet från ombordrestaurangerna med 40 procent.
Läs mer »
På Åland jobbar Erik Hemming, Josefin Nordberg och Tiina Mäkinen med att lära ut engelska för sjöfartsstuderande. Foto: Jörgen Pettersson.

Åland bjuder till lärarkonferens

Välkomna till Åland, alla engelsklärare i sjöfarten! När det gäller sjösäkerhet är kommunikation a och o.
Läs mer »
Foto: Wasaline.

Byggstart för Wasaline

Arbetet är i gång.
Läs mer »

Septor ordnar teknikmässa

Välkomna till Septors stora leverantörsdagar som ordnas för femte gången i Helsingfors, Åbo och Mariehamn!
Läs mer »

Ökat miljötänk bland Ålands färjor

Miljön är en av de största frågorna som är på tapeten nuförtiden. Alla vill vi göra vad vi kan för att minska utsläpp och spara på elen.
Läs mer »

Wasaline köper mer från Wärtsilä

Wasalines nya RoPax-färja som har officiell byggstart på måndag vid Rauma Marine Constructions (RMC) i Finland satsar högt när det gäller
Läs mer »