• Styrelseordförande Ben Lundqvist.
  Styrelseordförande Ben Lundqvist.
 • Vd Jan Hanses.
  Vd Jan Hanses.
 • M/S Viking XPRS
  M/S Viking XPRS
 • M/S Viking Grace
  M/S Viking Grace
 • M/S Cinderella
  M/S Cinderella
 • M/S Rosella
  M/S Rosella
 • M/S Mariella
  M/S Mariella
 • M/S Gabriella
  M/S Gabriella
 • M/S Amorella
  M/S Amorella
 • Styrelseordförande Ben Lundqvist.
 • Vd Jan Hanses.
 • M/S Viking XPRS
 • M/S Viking Grace
 • M/S Cinderella
 • M/S Rosella
 • M/S Mariella
 • M/S Gabriella
 • M/S Amorella

Halverad dividend för Viking

Rederikoncernen Viking Line som bedriver passagerar- och lasttrafik med sju fartyg på Östersjön redovisar i dag sina siffror för hela bokslutsåret 2017. Resultatet för hela året föll med 3,7 miljoner euro (meuro) trots förhoppningar i förra bokslutet om en förbättring efter ett år av många dockningar. Följden av detta är bland annat att dividenden för 2017 halveras jämfört med för ett år sedan. En betydande förklaring till det försämrade resultatet är satsningen på Viking FSTR som avbröts tidigare än planerat.

Koncernens omsättning steg med marginella 0,6 procent till 522,7 meuro medan rörelseresultatet för hela året stannade på 10 meuro (13,7). Intäkterna från passagerarsidan ökade något till 476,4 meuro (472,6) tack vare rekordvolymer; sammanlagt åkte nästan 6,9 miljoner resenärer med Viking Lines fartyg vilket är den högsta siffran någonsin. Fraktintäkterna föll däremot till 43,8 meuro (44,3) samtidigt som bunkerkostnaderna steg till 46,7 meuro (39,5). Trots att de sammanlagda intäkterna från passagerarsidan steg sjönk införtjäningen per passagerare. Dessutom steg driftskostnaderna med 3,3 procent till 339,1 meuro, huvudsakligen som en följd av satsningen på katamaranen Viking FSTR som gick mellan Helsingfors och Tallinn sommaren 2017.

Om helåret blev en besvikelse framstår dock det sista kvartalet som en ljusglimt. Enligt kommunikén steg omsättningen för årets sista tre månader till 123,2 meuro (122,3) medan rörelseresultatet växte från -1,1 meuro till +3,7 meuro. Om den trenden håller i sig får vi veta den 17 maj då verksamhetsöversikten för detta års första tre månader presenteras.

På balanssidan kan man notera att koncernens långfristiga skulder kortades av till 127 meuro (150,6) vilket stärkte soliditeten till goda 46,2 procent (44,1). Under året investerades sammanlagt 34,7 meuro (15,8) av vilket 22,4 utgörs av förskottsbetalningen på den färja som i höst ska börja byggas i Kina.

På den här länken finns hela kommunikén att läsa.

För att få bukt med vikande lönsamhet är en rad olika åtgärder planerade under innevarande år:

För att skapa ett tydligare ägarskap av resultatet och stärka det kommersiella fokuset på en organisationsnivå nära kunderna införs en decentraliserad organisationsstruktur för fartygen som även inbegriper de kommersiella stödfunktionerna samt marknadsföringsfunktionerna. Organisationsförändringen genomförs under våren 2018 och ska innebära en förenkling av arbetssättet och en hierarkiskt plattare organisation. 

Inför år 2018 tror rederiets styrelse med sjöfartsrådet Ben Lundqvist i spetsen att aviserade åtgärder ska ge resultat:

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Bunkerprisnivån förväntas vara högre jämfört med 2017. Under våren 2018 genomförs en förändring av organisationsstrukturen med målet att öka fokus på resultat och kommersiella frågeställningar och samtidigt förenkla både arbetssätt och organisation. Denna förändring förväntas ha en positiv inverkan på koncernens resultat. Styrelsen bedömer som helhet att rörelseresultatet för 2018 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2017. 

Vårens bolagsstämma hålls den 18 april i Alandica, Mariehamn. Styrelsen föreslår att dividenden för fjolåret ska uppgå till 0,20 euro per aktie eller en halvering jämfört med 2017 då 0,40 euro delades ut. I fritt eget kapital återstår efter utdelningen på 2,2 miljoner euro drygt 73 miljoner.

/Jörgen Pettersson

 

Sommarens alla kryssare

Vintern är inte över än men det blir bättre för varje dag som går!
Läs mer »

Eero leder tung spetsgrupp

Vägen mellan varma somrar vid rodret på galeasen Albanus och storslagna möten med IMO:s mäktige generalsekreterare Kitack Lim kan tyckas
Läs mer »

Finnlines nya flaggskepp

I dag bekräftar Finnlines beställningen av två nya Superstar-fartyg med 5.100 löpmeter bildäck samt uppgraderade passagerarutrymmen för 1
Läs mer »

Fraktrekord för Viking Line

I dag lämnar Viking Line sin statistik för året 2019 och den skiljer sig något från den andra jätten på marknaden, Tallink Group.
Läs mer »

Varv och strejk minus för Wasaline

Trots en längre varvsvistelse och inställda avgångar på grund av sjömansunionens stödstrejk i november uppnådde Wasaline år 2019 samma om
Läs mer »

Oroligt efter drönarattack

Året 2020 har börjat högdramatiskt med tilltagande spänningar i några av länderna kring Persiska viken (läs Iran och Irak), där större de
Läs mer »