• Foto: Jörgen Pettersson
    Foto: Jörgen Pettersson
  • Foto: Jörgen Pettersson

Grimaldi ilsken på statligt stöd

Finnlines redovisar ett halvårsresultat för perioden januari till juni 2020 som landar väsentligt lägre än i fjol. Omsättningen sjönk med 20 procent från 295,5 miljoner euro (MEuro) till 236,4 Meuro. Resultat sjönk ännu mer; med 32 procent från 46,7 Meuro till 31,7 Meuro. Detta är följderna av att passagerartrafiken i praktiken helt upphört och att den globala handeln avstannat till följd av covid-19-pandemin. I en kommentar till halvårsresultatet skriver vd och ägare Emanuele Grimaldi att Finland till följd av sitt ö-liknande läge är extremt beroende av täta och regelbundna sjötransporter och att Finnlines är den största leverantören av dessa transporter av fordon på gummihjul.

– Finnlines transporterar på egen hand mer än en tredjedel av de ungefär en miljon lastbilar som rör sig mellan Finland-Estland, Finland-Sverige och Finland-Tyskland som förbinder Finland till resten av Europa. Även i denna exceptionella situation som vi står inför har våra fartyg kört och utfört sina uppgifter som vanligt. Med mer än 170 avgångar varje vecka, in och ut från Finland, med en flotta på 21 fartyg, har vi säkerställt att leveransflödet fortsätter att gå smidigt, säger Emanuele Grimaldi.

Trots det finns inte Finnlines med på listan över de rederier som får stöd från den statliga Försörjningsberedskapscentralen NESA (National Emergency Supply Agency). Där finns Viking Line, Eckerö Line, Tallink Grup samt Wasaline, något Emanuele Grimaldi är ilsken över. I en kommentar skriver han:

”Finnlines har följt alla de nödåtgärder för rederier som genomförts av regeringarna i hela Europa och särskilt den finländska regeringens stöd som beviljas för drift av gods- och passagerarfartyg. Finnlines är fortfarande i förhandlingar med Försörjningsberedskapscentralen kring ett beslut där stödet baseras och distribueras enligt varje rederis andel av den viktiga trafiken på gummihjul. Företag som verkar i samma sektor och konkurrerar med varandra bör ha enhetliga och lika möjligheter att ansöka om och få ekonomiskt stöd beviljat av staten och myndigheterna. Icke-diskriminering och att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor är de grundläggande principerna i EU:s regler för statligt stöd. Förutom att vi är marknadsledande och därmed det mest betydelsefulla företaget i Finland ur leveranssäkerhetssynpunkt är Finnlines mest kostnadseffektivt och miljövänligt med det lägsta koldioxidutsläppet per transporterat gummihjuligt fordon.”

Emanuele Grimaldi påminner om att miljöansvaret är och har varit en del av Finnlines affärsstrategi under lång tid och att minska bränsleförbrukningen och minska skadliga utsläpp har varit en av nyckelfaktorerna i strategin. Finnlines har minskat sina koldioxidutsläpp genom att investera i energieffektivitet och grön teknik och genom att minska bränsleförbrukningen. Dessutom investerar Finnlines i nya miljövänliga fartyg för att minska utsläppen ytterligare med totalt 0,5 miljarder euro. Världens grönaste ro-ro-fartyg byggs för närvarande för att rymma hållbar utveckling och det första ro-ro-fartyget förväntas inleda trafik redan nästa år, och de andra två 2022. Utöver detta har Finnlines också beställt två stora ekoeffektiva ro-pax-fartyg, som kommer att vara banbrytande när det gäller att hedra gröna värden och börja i trafiken 2023.

 

Foto: Jörgen Pettersson

Ingen utredning om Gracetillbud

Finländska olycksutredningscentralen har beslutat stänga vidare utredningar kring vad som gjorde att M/S Viking Grace drev upp mot Lotsga
Läs mer »

Trippel i trivsel på arbetsplats

När tiderna är svåra gäller att extra noga leta efter ljus.
Läs mer »

Finnlines väljer Wärtsilä i nybyggen

Teknikoncernen Wärtsilä har vunnit kontraktet att leverera motorerna och en rad av andra lösningar för två nya ropax-fartyg under konstru
Läs mer »

Viking växer på landbacken

När pandemin och regler begränsar sjöfarten fortsätter Viking Line att hitta nya vägar på landbacken.
Läs mer »

Ny ordförande för rederier

När Rederierna i Finland (RIF) nyligen möttes vid sitt ordinarie årsmöte blev det klart med ny ordförande efter Finnlines Tapani Voionmaa
Läs mer »

Viktiga steg mot nytt klimatmål

FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO:s miljöskyddskommitté (MEPC) samlades nyligen för ett brett upplagt och ambitiöst formulera
Läs mer »