Godby Shipping i ny linjetrafik

Oxelösunds hamn fortsätter ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ny infrastruktur och kreativa lösningar. Ålands Sjöfart har över tid och regelbundet berättat om allt som händer i Oxelösund när det handlar om hållbarhetsarbete och mycket mer. Hamnen ligger strategiskt riktigt, bara en och en halv timme från Stockholm och utgör därmed en viktig hubb när det handlar om utvecklandet av nya flöden.

I dag handlar det om en helt ny linjetrafik som Wagenborg Shipping inleder mellan Oxelösund i Sverige och Riga i Lettland med hjälp av åländska fartyget M/S Midas som ägs av Godby Shipping. På ett övergripande plan handlar det om att göra Oxelösund till en ny version av ”Förbifart Stockholm” med målet att minimera vägtrafiken och dess utsläpp i storstaden.

”Högtrafikerade vägar byts mot lågtrafikerade när Wagenborg Shipping startar ny linjetrafik för gods mellan Oxelösund och Riga i Lettland. I Oxelösund erbjuds utmärkta förutsättningar som kopplar ihop sjö med väg och järnväg, en ’Förbifart Stockholm’ för gods på sjö skapas”, skriver parterna i ett pressmeddelande..

Den nya trafiken mellan Oxelösund och Riga sköts av Wagenborg Shipping Sweden AB och startar den 8 juli 2020. Den nya länken mellan hamnarna blir inriktad mot rullande last. Wagenborg sköter trafiken med hjälp av fartyget M/S Midas som har en lastkapacitet på 1.250 längdmeter. Frekvensen blir tre gånger i veckan i vardera riktningen.

– Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda marknaden den här alternativa servicen och dessutom stärka vår position på Östersjömarknaden. Vi tror också att det är rätt för framtiden att satsa på RoRo och att göra det i en industrihamn som Oxelösund med stora godsflöden för import och export och där vi undviker trafiksituationen i och genom Stockholm, säger David von Platen, Line Manager på Wagenborg.

Mellan Sverige och Lettland går årligen ca 1,4 miljoner ton gods på färjor med trailer och lastbil som kommer från, eller ska till, Mälardalen eller södra Sverige. Oxelösunds läge söder om Stockholm är perfekt för att attrahera gods som ska korsa Östersjön utan att ta vägen genom tätt trafikerade Stockholm. Befintlig motorväg och järnväg har hög kapacitet och kort anslutning till E4:an och hamnen har utmärkta omlastningsmöjligheter.

– Linjen som är inriktad mot godstrafik passar bra in i hamnens industriella profil. Oxelösund har mer kapacitet för roro-flöden. Den här typen av hantering passar bra för tunga industriflöden, det är korta tider i hamn för lastning och lossning. En större del av export och import kan gå med den här typen av fartyg. ”Förbifart Stockholm” för gods på sjön har stor outnyttjad kapacitet fortsätter Heilborn, säger Douglas Heilborn, vd för Oxelösunds Hamn.

Wagenborg är en ledande leverantör av sjöfartslösningar till basindustrin i Sverige och Finland. Rederiet är holländskt med svenskt kontor i Malmö med anor tillbaka till 1898 och verksamma inom mängder av sjöfartsrelaterade områden. Som agenter är de dessutom pådrivande i den nya linjetrafik som Eckerö Shipping är delaktig i och som Ålands Sjöfart berättat om tidigare.

Oxelösunds Hamn växer på många sätt. Hamnen har flera fördelar; 16,5 meters vattendjup, den är isfri, har kort insegling och specialiserad för att hantera tunga godsflöden till/från Mälardalen, Bergslagen och Stockholm. Hamnen drivs dygnet runt, vilket gör att fartyg kan lasta och lossa direkt vid anlöp. Detta möter de effektivitetskrav som rederierna idag ställer på moderna hamnar.

Godby Shipping-gruppen är ett privatägt åländskt rederi grundat år 1973 som i dagsläget äger sju fartyg. Rederiet erbjuder högklassiga och skräddarsydda sjötransporter för skogsindustri och linjeoperatörer med det uttalade målet att driva en modern och konkurrenskraftig fartygsflotta under finländsk flagg.  

Nu är hela Tallink tillbaka

Det har tagit fyra månader men från och med i dag är Tallink Siljas samtliga femton fartyg tillbaka i trafik.
Läs mer »
Foto: Marin Teknikk AS

ABB utrustar diamantfartyg

Några av de mer okända flytetygen i vår marina värld är diamantletningsfartygen som lever ett liv i det dolda för att skapa guldkant på t
Läs mer »

Åländsk duo söker mervärde

Novamare Partners Ab grundades i februari 2019 av entreprenörerna Anders Nordlund och Kent Nyström tillsammans med Ålands Utvecklings
Läs mer »

Birka Cruises läggs ned

Rederi Ab Eckerös styrelse har till sist tvingats fatta det oundvikliga beslutet. Birka Cruises läggs ned.
Läs mer »

Godby Shipping i ny linjetrafik

Oxelösunds hamn fortsätter ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ny infrastruktur och kreativa lösningar.
Läs mer »
Foto: Emarine

Emarine gör Symphony ny igen

Nästa vecka inleder Silja Line sina kryssningar med M/S Silja Symphony från Stockholm till Visby via Åland.
Läs mer »