Gävle hamn gör unik satsning

Gävle Hamn är navet för import och export på den svenska ostkusten. Härifrån skeppas Sveriges största exportprodukter trä och stål ut i världen och hit kommer en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige behöver. Gävle Hamns åtta terminaler tar emot cirka 1.000 fartygsanlöp per år. För att möta den växande efterfrågan har man dessutom fördubblat kapaciteten när det gäller hanteringen av containers. Nu tar hamnen nästa steg och siktar på att bli först i världen med ett automatiserat höglager pappersrullar.

Den 10.000 kvadratmeter stora och 25 meter höga byggnaden ska effektivast möjliga sätt lasta papper i containrar för vidare sjötransport ut i världen.

– Det här är ännu en investering som stärker hamnens konkurrenskraft och stora betydelse för regionens pappersindustri. Volymerna i hamnen har ökat kraftigt, och när nu också containerterminalen fördubblar sin kapacitet, så tar vi viktiga steg mot fortsatt stark tillväxt, säger Gävle Hamns VD Fredrik Svanbom.

Det är kommunägda Gävle Hamn AB som står för investeringen för att sedan under 30 år hyra ut den till hamnoperatören Yilport. Avtalet parterna emellan skrevs under i torsdags, den 23 augusti. Det var för övrigt dagen efter Åbo Hamn Ab lanserade sina planer för att sätta fart på hela Åbo.

– Det är det mycket produktiva samarbetet med Gävle Hamn som möjliggör den här viktiga och för hamnar helt unikasatsningen. Tillsammans möter vi den urstarka svenska pappersindustrins behov med den mest effektiva lösning som finns, konstaterar Yilport Nordics marknadschef Håkan Bergström.

Pappersprodukterna kommer till det nya höglagret med tåg och hanteras sedan av automatiserade traverser för lagring med hög densitet och med minimal risk för skador. Systemet består också av ett nätverk av horisontella transportörer som flyttar rullarna autonomt till respektive container. Anläggningen byggs i direkt anslutning till containerhamnen, för kortast möjliga transport till kaj och lastning på fartygen. Anläggningens kapacitet uppgår till 500.000 ton årligen.

Gävle Containerterminal är sedan länge ostkustens största och Sveriges tredje största containerhamn. Tillväxten har länge varit mycket stark, och närmar sig 300.000 TEU*. För att möta den ökade efterfrågan på containertransporter, står containerterminalen nu i begrepp att fördubblas. När den nya delen står klar 2020 klarar den att ta emot större fartyg än idag, och den årliga kapaciteten ökar till 600 000 TEU.

* 1 TEU motsvarar en 20-fots container. Den vanligare 40-fotaren är alltså 2 TEU.

Gävle hamn i korthet

Eero leder tung spetsgrupp

Vägen mellan varma somrar vid rodret på galeasen Albanus och storslagna möten med IMO:s mäktige generalsekreterare Kitack Lim kan tyckas
Läs mer »

Finnlines nya flaggskepp

I dag bekräftar Finnlines beställningen av två nya Superstar-fartyg med 5.100 löpmeter bildäck samt uppgraderade passagerarutrymmen för 1
Läs mer »

Fraktrekord för Viking Line

I dag lämnar Viking Line sin statistik för året 2019 och den skiljer sig något från den andra jätten på marknaden, Tallink Group.
Läs mer »

Varv och strejk minus för Wasaline

Trots en längre varvsvistelse och inställda avgångar på grund av sjömansunionens stödstrejk i november uppnådde Wasaline år 2019 samma om
Läs mer »

Oroligt efter drönarattack

Året 2020 har börjat högdramatiskt med tilltagande spänningar i några av länderna kring Persiska viken (läs Iran och Irak), där större de
Läs mer »

Tallink nära tio miljoner

Tallink Group närmar sig den magiska tiomiljonergränsen beträffande resenärer på ett kalenderår.
Läs mer »