• Foto: Jörgen Pettersson/ Tropic Maritime images
    Foto: Jörgen Pettersson/ Tropic Maritime images
  • Foto: Jörgen Pettersson/ Tropic Maritime images

Galaxygir till Transportstyrelsen

Vad var det egentligen som hände på lördagseftermiddagen på Ålands hav då Tallinks M/S Galaxy var på väg mot Stockholm från Mariehamn? En knapp timme efter att svenskflaggade Galaxy passerat Kobba klintar, mitt på Ålands hav, uppstod någon form av situation som resulterade i att Galaxy tvingades till en kraftig gir vilket ingen som fanns ombord undgick att märka. Fartyget krängde till rejält och hyllor i taxfree-butikerna rasade liksom porslin och andra föremål. Det tog inte länge efter incidenten innan kvällspressen i både Finland och Sverige hade lagt ut texter om vad som eventuellt inträffat. Så här beskrevs händelsen i Expressen som kanske inte har all teminologi på plats men ändå trovärdigt redogör för händelsen. Lastfartyget kom söderifrån och ska i enlighet med sjövägsreglerna väja för ett fartyg som likt Galaxy kommer från styrbord. Inblandade har inte beskrivit situationen som alarmerande men när det handlar om passagerartrafik gör man hellre för mycket än för litet, när det handlar om säkerheten ombord. Av allt att döma hade lastfartyget som kom söderifrån sagt en sak och gjort något annat vilket tvingade Galaxys brygga till en undanmanöver bara utifall att.

Nyhetsledande i Finland var Ilta-Sanomat som var först med nyheten och i dag gör tidningen en grundad spekulation i vilket det andra fartyget var. Enligt Ilta-Sanomat är den sannolika motparten det Liberiaflaggade lastfartyget M/S BBC Alberta på väg mot Härnösand i Sverige där hon ligger i dag. Lastningshamnen var av allt att döma Tianjin i nordöstra Kina. Efter besöket i Östersjön ska fartyget styra mot USA. BBC Alberta kom söderifrån med en last som, ej bekräftat, handlar om delar till eller hela vindkraftverk, enligt Härnösands hamns hemsida. Fartyget är byggt år 2010 och mäter 12.655 DWT och är 138 meter långt. Enligt Ilta-Sanomats uppgifter sköts fartyget BBC Alberta av ett företag som heter BBC Chartering med hemort i Bremen, Tyskland. 

Det råder alltså inga tvivel om att en kollision mellan BBC Alberta och M/S Galaxy kunde slutat precis hur som helst. Därför hanteras det inträffade med stort allvar och det görs nu en noggrann utredning över hela händelseförloppet. Första steget i den processen är att Traffic Management Finland gör en rapport som skickas till Traficom (transport- och kommunikationsverket) där sjöfartsdirektör Juha-Matti Korsi inte vill kommentera den aktuella händelsen. Till Ilta-Sanomat säger han ändå att en rapport som Traficom gör vanligen innehåller fartygsidentifiering, väderinformation vid tillfället, platsen och en kort beskrivning av vad som hände. Traficom har även informerat sina svenska kolleger i Transportstyrelsen om det inträffade.

Volontärerna Martina, Andreas Fellman (från Åland), Alexander, Anneli och Örjan.

Africa Mercy på plats i Senegal

Den världsomspännande välgörenhetsrörelsen Mercy Ships, där Sjöfartens Dag och Ålands Sjöfart är aktivt delaktiga, har nått Senegal för a
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Därför bullrar det i hamnen

I Mariehamns Hamn Ab är det just nu lite stökigt till följd av byggnadsarbeten för att bygga
Läs mer »

Rotorsegel till Scandlines

Snart blir rotorsegel en lika självklar bild i vardagen i Danmark och Tyskland som den blivit i Sverige, Finland och på Åland.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson/ Tropic Maritime images

Galaxygir till Transportstyrelsen

Vad var det egentligen som hände på lördagseftermiddagen på Ålands hav då Tallinks M/S Galaxy var på väg mot Stockholm från Mariehamn?
Läs mer »

Stolt vd hyllar personal

Sjöfart gör skillnad och det märks särskilt tydligt i trafiken mellan Vasa och Umeå där Wasaline går från klarhet till klarhet.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Skatter pressar Tallinks vinst

Slaget om Östersjön fortsätter med oförändrad intensitet och står alltjämt mellan huvudsakligen estniska Tallink Grupp och åländska Vikin
Läs mer »