• Foto: Jörgen Pettersson/ Tropic Maritime images
    Foto: Jörgen Pettersson/ Tropic Maritime images
  • Foto: Jörgen Pettersson/ Tropic Maritime images

Galaxygir till Transportstyrelsen

Vad var det egentligen som hände på lördagseftermiddagen på Ålands hav då Tallinks M/S Galaxy var på väg mot Stockholm från Mariehamn? En knapp timme efter att svenskflaggade Galaxy passerat Kobba klintar, mitt på Ålands hav, uppstod någon form av situation som resulterade i att Galaxy tvingades till en kraftig gir vilket ingen som fanns ombord undgick att märka. Fartyget krängde till rejält och hyllor i taxfree-butikerna rasade liksom porslin och andra föremål. Det tog inte länge efter incidenten innan kvällspressen i både Finland och Sverige hade lagt ut texter om vad som eventuellt inträffat. Så här beskrevs händelsen i Expressen som kanske inte har all teminologi på plats men ändå trovärdigt redogör för händelsen. Lastfartyget kom söderifrån och ska i enlighet med sjövägsreglerna väja för ett fartyg som likt Galaxy kommer från styrbord. Inblandade har inte beskrivit situationen som alarmerande men när det handlar om passagerartrafik gör man hellre för mycket än för litet, när det handlar om säkerheten ombord. Av allt att döma hade lastfartyget som kom söderifrån sagt en sak och gjort något annat vilket tvingade Galaxys brygga till en undanmanöver bara utifall att.

Nyhetsledande i Finland var Ilta-Sanomat som var först med nyheten och i dag gör tidningen en grundad spekulation i vilket det andra fartyget var. Enligt Ilta-Sanomat är den sannolika motparten det Liberiaflaggade lastfartyget M/S BBC Alberta på väg mot Härnösand i Sverige där hon ligger i dag. Lastningshamnen var av allt att döma Tianjin i nordöstra Kina. Efter besöket i Östersjön ska fartyget styra mot USA. BBC Alberta kom söderifrån med en last som, ej bekräftat, handlar om delar till eller hela vindkraftverk, enligt Härnösands hamns hemsida. Fartyget är byggt år 2010 och mäter 12.655 DWT och är 138 meter långt. Enligt Ilta-Sanomats uppgifter sköts fartyget BBC Alberta av ett företag som heter BBC Chartering med hemort i Bremen, Tyskland. 

Det råder alltså inga tvivel om att en kollision mellan BBC Alberta och M/S Galaxy kunde slutat precis hur som helst. Därför hanteras det inträffade med stort allvar och det görs nu en noggrann utredning över hela händelseförloppet. Första steget i den processen är att Traffic Management Finland gör en rapport som skickas till Traficom (transport- och kommunikationsverket) där sjöfartsdirektör Juha-Matti Korsi inte vill kommentera den aktuella händelsen. Till Ilta-Sanomat säger han ändå att en rapport som Traficom gör vanligen innehåller fartygsidentifiering, väderinformation vid tillfället, platsen och en kort beskrivning av vad som hände. Traficom har även informerat sina svenska kolleger i Transportstyrelsen om det inträffade.

Investeringar tynger Eckerö

Aktieägarna i Rederi Ab Eckerö får räkna med ett lite tyngre år än man kanske vant sig vid.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Superjakt på Ålandsbesök

I dag har Åland och Mariehamn besök av sommarens kanske lyxigaste superjakt.
Läs mer »

Lägre förlust för Viking Line

I år var det 60 år sedan Viking Line inledde trafiken mellan Sverige och Åland och Fin
Läs mer »
Nya Föglöfärjan som skiss.

Finferries vann Föglöupphandling

I fredags stod det klart att det är ett konsortium bestående av statliga finländsk
Läs mer »
Foto: Gibraltar Chronicle

USA försökte stoppa tanker

Dramatiken kring den stoppade supertankern Grace 1 (300.579 DWT) fortsatte in i det
Läs mer »

Dödsolycka på M/S Misida

Överstyrmannen Erik Hansson, 34, från Sverige avled fredagen den 9 augusti i följderna av en arbetsplatsolycka ombord på Godby Shippings
Läs mer »