Framtidstro hos Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg är redo för framtiden och låter inte pandemin påverka humöret, mer än minimalt, och väljer att se positivt på detta år som ska präglas av vaccinering och nya resor samt ett helt nytt fartyg som levereras i vår.

– Trots alla utmaningar vi har med Covid-19 så ser jag fram emot 2021. Med en stadig ökning på fraktsidan så ser vi att nya fartyget med större fraktkapacitet behövs och vi har redan lanserat tidtabellen för 2021. Med de omfattande besparingsprogram som gjorts har vi lyckats hålla ekonomin på tillfredsställande nivå. Vi vill rikta ett stort tack till alla fraktkunder samt till all personal som dagligen gör ett enastående arbete med att se över alla kostnader och ser till att beredskapstrafiken fungerar störningsfritt över Kvarken, säger Ståhlberg i ett pressmeddelande.

Wasaline tappade 46,4 procent av omsättningen under 2020. Passagerarsidans omsättning minskade med 72,7 procent och passagerarvolymen minskade med 72,0 procent. Fraktens omsättning ökade däremot med 7,5 procent. Effekterna av att utrikesministeriet i Finland den 13 mars gick ut med en rekommendation om att undvika allt resande och utlyste undantagstillstånd 16 mars blev omedelbara och extremt kännbara. Den 19 mars blev gränsövergången mellan Sverige och Finland begränsad och nöjesresandet avstannade helt. Detta fick också effekter på landbacken. Hotellbokningarna avstannade och i Vasa minskade hotellnätternas antal med 96 procent och i Umeå med 86,4 procent. Folk stannade hemma medan lasterna steg. År 2020 transporterades rekordmånga fraktenheter sedan trafikstarten 2013. Lasterna ökade med 6,6 procent jämfört med 2019 och sedan 2013 har ökningen varit 26 procent.

Bränslets medeltonpris har under 2020 minskat med 36,1% och den totala bränsleinbesparningen har varit 3,2%. Avgångarna minskade med 1,2% till 816 avgångar mellan Vasa och Umeå jämfört med 2019 med 826 avgångar.

I maj 2021 levereras Wasalines nya färja, som byggs i Raumo, Finland. Mer information om den nya färjan: www.kvarkenlink.com.

”Det hängde på minuter”

Till följd av ett extremt oväntat tekniskt fel i form av en ventil som fastnade gick styrbords propeller till fullt back i ett känsligt l
Läs mer »

Pandemin pressar hela sjöfarten

Den finländska sjöfarten lever just nu i den värsta krisen i modern tid, särskilt passagerarsidan är i stort sett borta i väntan på vacci
Läs mer »

Åbo hamn säljer kranar

Åbo Hamn Ab säljer sin lyftkransverksamhet till Turku Stevedoring Oy (TurkuSteve).
Läs mer »

Dubbla segel på norskt fartyg

Norska rederiet Sea-Cargo som nyligen hyrt Godby Shippings rorofartyg Misida, Misana och Baltica tar ett rejält kliv i hållbarhet genom a
Läs mer »

Framtidstro hos Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg är redo för framtiden och låter inte pandemin påverka humöret, mer än minimalt, och väljer att se positivt p
Läs mer »

Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 pr
Läs mer »