Fraktrekord för Viking Line

I dag lämnar Viking Line sin statistik för året 2019 och den skiljer sig något från den andra jätten på marknaden, Tallink Group. Tallink visade en i och för sig knappt skönjbar ökning i antalet resande men noterade en nedgång i lastmängderna vilket betecknades som oroande och något som måste åtgärdas. För Viking Line är förhållandet det motsatta. Mängden passagerare minskade något medan lastenheterna på rederiets fartyg steg till alla tiders rekord, 133.940 stycken (128.549 år 2018).

Antalet passagerare som reste med Viking Line under 2019 uppgick 6.300.480 vilket är något färre än föregående år då motsvarande siffra var 6.411.537. Detta anser rederiledningen ändå vara ”stabila passagerarvolymer” och lyfter fram några ljuspunkter i sitt pressmeddelande:

”Rosella som trafikerar mellan Mariehamn och Kapellskär slog alla tiders rekord med 752.336 resenärer. Trafiken mellan Helsingfors och Tallinn ökade likaså. Volymminskningen under 2019 kan främst hänföras till kryssningstrafiken mellan Stockholm-Mariehamn, där resultatet påverkats av längre specialkryssningar under sommaren samt färre antal avgångar på grund av dockning. Under året har strävan varit att bevaka samt optimera biljettprisnivån, vilket även haft en påverkan på volymutvecklingen. Antalet fraktenheter ökade under året till 133.940 (128.549), vilket är alla tiders rekord. Antalet personbilar var nästbäst någonsin eller 714.006 (704.799).”

Linjerna i siffror

  • På linjen Åbo-Åland-Stockholm var passagerarvolymen på Viking Grace och Amorella 1.801.692 (1.858.880).  
  • Mellan Helsingfors och Tallinn reste 1.955.318 (1.947.952) passagerare. Passagerarantalet på M/S Viking XPRS nådde under sommaren ett nytt rekord med över 600.000 passagerare. Förutom Viking XPRS trafikerades linjen 14.6-11.8.2019 av Mariella och Gabriella.
  • På rutten Helsingfors-Mariehamn-Stockholm, där Mariella samt Gabriella trafikerar, reste 971.968 (969.307) under året. Under sommaren reste dessutom 6.471 (7.313) passagerare med fartygen från Stockholm via Åland och Helsingfors till Tallinn.  
  • På kortrutten över Ålands hav, Mariehamn-Kapellskär, ökade passagerarvolymen på Rosella till 752.336 (732.965). Passagerarsiffran är alla tiders rekord. Här kan man skönja en god utveckling bland bilresenärer samt svenska kryssningsresenärer.  
  • Passagerarvolymen för Viking Cinderellas kryssningar från Stockholm till Mariehamn var under året 804.143 (894.520). Volymminskningen har delvis påverkats av längre specialkryssningar till Visby (8.552) under sommaren samt färre antal avgångar på grund av dockning i januari.

– År 2019 bjöd på stabila, något minskade passagerarvolymer. I synnerhet Kapellskärslinjen och Tallinnlinjen visade på en god passagerarutveckling. Beläggningen på linjerna mellan Sverige och Finland var stabil emedan passagerarvolymerna på dygnkryssningarna mellan Sverige och Åland minskade, delvis till följd av färre avgångar och ett utökat antal längre specialkryssningar såsom bl.a. sommarens Visbykryssningar. På en hårt konkurrensutsatt marknad steg det passagerarelaterade bidraget i huvudsak genom en god utveckling av biljettintäkterna. Fortsättningsvis har priskonkurrensen varit hård och till gagn för våra passagerare, säger Peter Hellgren, vice verkställande direktör, Viking Line.

Hur allt detta landar i ekonomiska termer blir offentligt den 13 februari då Viking Line publicerar siffrorna för hela kalenderåret 2019.

Oxelösund redo för metan

Jobbet med att göra sjöfarten mer och gärna helt fri från koldioxidutsläpp pågår varje dag över hela världen.
Läs mer »
Peter Ståhlberg i Raumo förra veckan när Aurora Botnia kölsträcktes. Foto: Jörgen Pettersson.

Mer stålar för Ståhlberg

Wasaline som trafikerar mellan Vasa och Umeå med M/S Wasa Express fortsätter tuffa på och tjäna pengar.
Läs mer »

Öppna hytten med mobilen

Viking Line tar första steget mot en helt pappersfri värld genom att lansera digitala hyttnycklar ombord på M/S Viking XPRS som går mella
Läs mer »

Nionde titeln för Birka

Det är full fart på Birka Cruises. Fartyget Birka Stockholm avgår i eftermiddag mot Sundsvall och årets skidweekend.
Läs mer »
Jan Hanses, vd Viking Line.

Dubblad vinst för Viking Line

Viking Line redovisar i dag resultatet för år 2019 och gör det med stärkt självförtroende.
Läs mer »

Alla överens i sjöfarten

Det råder fred och samförstånd bland parterna inom den finländska sjöfarten som förenar sig i konkurrensen mot omvärlden.
Läs mer »