• Foto: Owe Ehlén
    Foto: Owe Ehlén
  • Foto: Owe Ehlén
    Foto: Owe Ehlén
  • Foto: Owe Ehlén
  • Foto: Owe Ehlén

Forte och Largo bort från Lillgaard

Rederi Ab Lillgaards två sista ”fria” roro-fartyg, systrarna M/S Forte och M/S Largo, är nu borta från det åländska rederiet som därmed endast hanterar M/S Fjärdvägen och dess linjetrafik mellan Långnäs och Nådendal. Forte och Largo har ägts av Lillgaard sedan 2005.

Historien om Rederi Ab Lillgaard går tillbaka till 1966 då rederiet bildades för att med M/S Lillgaard frakta flis från Åland till Sverige. Den verksamheten pågår alltjämt men sköts i dag av Navalis fartyg som för något år sedan tog över transporterna.

För tolv år sedan var Rederi Ab Lillgaard ett expanderande rederi vars huvudägare Eriksson Capital och Trygve Eriksson tillsammans med Sven-Erik Holmberg hade stora planer för verksamheten. När lågkonjunkturen slog till mot hela sjöfartsbranschen omkring 2008-2009 drabbades Lillgaard hårt och tvingades lägga upp i stort sett samtliga fartyg. Ett av dem var Hoburgen som under många år låg förtöjd i Mariehamn.

En verksamhet som alltid löpt på bra inom ramen för Rederi Ab Lillgaard-koncernen är trafiken som Fjärdvägen bedriver sedan 1995. För några år sedan flyttades fartyget över till Rederi Ab Fjärdvägen (ett helägt dotterbolag i Lillgaard-koncernen) som i dag transporterar merparten av allt som konsumeras på Åland. De övriga fartygen i flottan har efterhand sålts först i mer interna affärer och nu till utomstående.

I maj 2016 överläts systerfartygen Forte och Largo till åländska Oy Maniola Ab Ltd med adress till Eriksson Capital. Fartygens kommersiella management har dock fortsatt att finnas hos Rederi Ab Lillgaard fram till februari i år då fartygen såldes vidare till helt nya ägare. Largo som nu ligger på varv i Sevilla i Spanien köptes av Varista Holdings på Cypern och sköts av danska Norient Product Pool APS. Forte har sålts till andra intressenter, än så länge oklart vilka.

/Jörgen Pettersson

 

Roro-jättar till nytt svenskt rederi

På ett rätt diskret vis har ett nytt svenskt rederi sett dagens ljus och lägger in en beställning på stora roro-fartyg i Kina.
Läs mer »
Foto: AVIC Weihai

WE Tech gör Stena miljövänligare

Morgondagens sjöfart måste vara renare än i dag och ett ständigt förnyelsearbete pågår inom världssjöfarten.
Läs mer »

Ansgar tar över M/S Alfågeln

Det blir vaktbyte kring driften av den åländska skärgårdstrafikens norra linje, mellan Hummelvik på Vårdö och Torsholma på Brändö.
Läs mer »

Ny strategi för sjöfartsforskning

Den 10 april lanserade Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023.
Läs mer »

Skarp varning för IT-attacker

Den internationella sjöfarten är målet för avancerade IT-skurkar och shippingen borde ha högsta beredskap för en förestående cyberattack.
Läs mer »
Image: Seabourn

ABB säljer kraft till Seabourn

Kryssningsmarknaden tycks omättlig och fartygen blir bara fler och lyxigare.
Läs mer »