Finnlines överklagar trafikupphandling

Till följd av covid-19-pandemin har stater över hela världen sökt olika vägar för att stödja sjöfarten som drabbats oerhört svårt när gränser stängts och regler omöjliggjort passagerartrafik. Krisen har slagit väldigt olika mot rederierna, beroende på inriktning. För till exempel jättarna Viking Line och Tallink har restriktionerna gjort att uppemot nittio procent av intäkterna försvunnit; så stor har andelen av den passagerarrelaterade omsättningen varit. Å andra sidan har vi Finnlines som är en del av Grimaldi Group och som i mycket högre grad koncentrerat sig på lasttrafik och därmed inte förlorat lika mycket i pandemins spår.

Här finns ett reportage i Ålands Sjöfart från M/S Finnswan som trafikerar Kapellskär-Långnäs-Nådendal.

För att erbjuda drabbade rederier ekonomiskt stöd har den finländska staten gått in för att via egna myndigheten Traficom upphandla/stödja trafiken på olika rutter; till exempel Helsingfors-Tallinn, Kapellskär-Mariehamn, Grisslehamn-Eckerö, Nådendal-Långnäs och Åbo/Nådendal-Mariehamn/Långnäs-Stockholm.

Finnlines som bedriver trafik på till exempel Kapellskär-Långnäs-Nådendal protesterar mot sättet som denna upphandling sker och har överklagat planerna till Marknadsdomstolen där det hela just nu ligger.

På den här länken kan man följa Marknadsdomstolens behandling av ärendet.

– Vi är inte emot statligt stöd, absolut inte, men vi är emot villkoren i detta stöd, säger Finnlines finansdirektör Tom Pippingsköld.

Övergripande har Pippingsköld och Finnlines två starka invändningar mot sättet som stödet är uppbyggt på. För det första anser Finnlines att det statliga stödet, som det nu är konstruerat, förstör marknaden och skapar obalans i konkurrensen. För det andra menar Finnlines att stödet är riktat mot enskilda operatörer.

– Dessutom tycker vi det är oerhört konstigt att man delar ut stöd bara till sådana operatörer som går med förlust, säger Tom Pippingsköld till Ålands Sjöfart.

Finnlines hör till de rederier som inte alls lyfter Försörjningsberedskapcentralens eller Traficoms stöd. Rederiet har till skillnad mot nästan alla andra koncentrerat sig på lasttransporter som klarat sig bättre än passagerarrederier under pandemin.

– Vi skulle kunna sköta hela Finlands försörjning helt utan stöd. Ska man dela ut statligt stöd borde det ske till alla operatörer på likvärdiga villkor. Det vore mer rättvist och mer ekonomiskt hållbart, säger Tom Pippingsköld.

Varför tror du man gjort på det här sättet från statligt håll?

– Har faktiskt ingen aning. Det är ett mysterium. Det har också sagts att vi skulle vara emot stödsystem, något som är helt felaktigt. Vi vill bara att de ska vara rättvisa och att de inte ska störa marknaden. Vi är för statligt stöd som distribueras rättvist och transparent.

Så gick Viking Grace på grund

Olyckorna förföljer Viking Line som drabbats extremt hårt av pandemin och de stängda gränser och restriktioner som den förorsakat.
Läs mer »

Staten betalar Ålandstrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder för
Läs mer »

Okänt föremål sänkte katamaran

Vad som egentligen hände i fredags kväll när den franska katamaranen Hallucine kapsejsade utanför den portugisiska kusten är oklart.
Läs mer »
Foto: Lennarth Sundberg.

Cinderella kryssar till Polen

Kryssningsindustrin börjar i sakta mak nystarta den trafik som pandemin satt stopp för.
Läs mer »

Vinsten ner 34 procent för Finnlines

Finnlines redovisar en tjugoprocentig minskning av intäkterna för årets första nio månader.
Läs mer »
Besättningen på Midas som räddade tre europeiska seglare. Från vänster Timo Väänänen, Jussi Sopanen, Kenneth Lindman, räddad seglare 1, RS 2, RS 3, Julius Flemming och Rasmus Nygren. Knästående från vänster Antti Makkonen, Kenny Taraya och Ramir Capatoy. Foto: Kalle Lehtinen.

Midas räddade tre seglare

Godby Shippings fartyg M/S Midas räddade i helgen tre skeppsbrutna seglare sedan deras katamaran vält ute på Atlanten, 150 sjömil från de
Läs mer »