Finnlines närmare utsläppsmål

Finnlines fortsätter att redovisa ett gott resultat, visar dagens rapport över årets första sex månader. Omsättningen uppgick till 295,5 miljoner euro (ME) vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period i fjol. Resultatet uppgick till 46,7 ME, en ökning med 10 procent jämfört med 42,3 ME för januari-juni 2018. Resultatet före ränta, skatter, avskrivningar och avskrivningar (EBITDA) var 83,5 ME (78,3 ME år 2018).

– Finnlines ekonomiska resultat har förbättrats trots att tillväxtgraden i den finska ekonomin har minskat något under första halvåret, konstaterar vd Emanuele Grimaldi i en kommentar till rapporten.

Under åren har Finnlines, enligt Grimaldi, gjort ”betydande förbättringar av den operativa och ekonomiska effektiviteten inklusive betydande investeringar i flottan, både miljö- och kapacitetsmässigt.”

– Vi har investerat i teknik för minskning av luftburna utsläpp som täcker nästan alla våra fartyg. Dessa investeringar har bidragit till en hållbar utveckling och till exempel har bränsleförbrukningen per transportenhet minskat till följd av att mycket mer last kan transporteras på ett fartyg. Andra åtgärder för energiförbrukning och utsläppsminskning har inkluderat utbyte av propellerblad, schemaläggning och ruttplanering och optimering av hastighet, last och motstånd, skriver Grimaldi.

Målet för IMO (International Maritime Organization) är att minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent fram till 2050 jämfört med 2008 års nivåer. EU har nyligen släppt sina egna koldioxidutsläppssiffror för sjötransporter för 2018. Finnlines har rapporterat sina egna koldioxid-siffror.

– Enligt den allmänt accepterade beräkningsmetoden kan vi säga att vi har minskat koldioxidutsläppen med cirka 30 procent jämfört med 2008. Myndigheterna uppmuntrar till dialog om koldioxid och detta är fortfarande en av hörnstenarna i vårt arbete: vi kommer att fortsätta arbeta med detta och vi är på rätt väg. Men engagemang för miljöfrågor kräver mer investeringar och vi har beställt tre nya miljövänliga roro-fartyg som kommer att använda teknik vilken möjliggör nollutsläpp. Målet är att ta miljöaspekterna av roro-fartyg i Östersjön till en helt ny nivå.

Finnlines har beställt två superstar-klass ropax-fartyg för att stärka passagerarverksamheten. Dessa fartyg kommer att vara de bästa och mest miljövänliga i sin kategori och har en total kapacitet på 5.800 lastmeter och en passagerarkapacitet på nästan 1.000 personer.

– Vi förväntar oss fortsättningsvis goda finansiella resultat och Finnlines-koncernen har en solid ekonomisk ställning. Tack vare detta och alla ovanstående strategiska beslut, och i synnerhet stordriftsfördelar, flottans miljöavtryck och framtida 500 miljoner euro i nybyggnationsinvesteringar, är vi övertygade om att sjöfartstjänsterna som tillhandahålls av Finnlines är det mest miljövänliga transportsättet. Hela sjöfartsbranschen spelar en viktig roll i utvecklingen av lösningar för att minska utsläppen och förbättra miljöprestanda, avslutar Emanuele Grimaldi.

Finnlines på Youtube.

Xiamen laddar för nyåret

På det stora varvet på den lilla ön Xiamen i Kina framskrider bygget av M/S Viking Glory.
Läs mer »

Nytt rekord för Eckerö Line

Vi har ett nytt år och ett nytt decennium och nu börjar siffrorna från fjolåret ramla in.
Läs mer »

Tack för allt, hela decenniet!

Det är dags att ta farväl av inte bara år 2019, utan hela 2010-talet.
Läs mer »

Finnlines skärper tonen

Finnlines som ägs av den mäktiga Grimaldigruppen med Emanuele Grimaldi i spetsen tänker inte nöja sig med att spela andrafiolen efter Vik
Läs mer »

Nya fartyg måste fånga trender

När Viking Line bjöd på traditionell julfrukost i veckan som gick ombord på Cinderella berättade affärsutvecklingschefen Gustaf Eklund om
Läs mer »

Aurora Botnia blir namnet

I maj år 2021 ska hon levereras från Rauma Marine Construction och som ett av världens mest utvecklade och miljövänliga fartyg inleda tra
Läs mer »