Finnlines närmare utsläppsmål

Finnlines fortsätter att redovisa ett gott resultat, visar dagens rapport över årets första sex månader. Omsättningen uppgick till 295,5 miljoner euro (ME) vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period i fjol. Resultatet uppgick till 46,7 ME, en ökning med 10 procent jämfört med 42,3 ME för januari-juni 2018. Resultatet före ränta, skatter, avskrivningar och avskrivningar (EBITDA) var 83,5 ME (78,3 ME år 2018).

– Finnlines ekonomiska resultat har förbättrats trots att tillväxtgraden i den finska ekonomin har minskat något under första halvåret, konstaterar vd Emanuele Grimaldi i en kommentar till rapporten.

Under åren har Finnlines, enligt Grimaldi, gjort ”betydande förbättringar av den operativa och ekonomiska effektiviteten inklusive betydande investeringar i flottan, både miljö- och kapacitetsmässigt.”

– Vi har investerat i teknik för minskning av luftburna utsläpp som täcker nästan alla våra fartyg. Dessa investeringar har bidragit till en hållbar utveckling och till exempel har bränsleförbrukningen per transportenhet minskat till följd av att mycket mer last kan transporteras på ett fartyg. Andra åtgärder för energiförbrukning och utsläppsminskning har inkluderat utbyte av propellerblad, schemaläggning och ruttplanering och optimering av hastighet, last och motstånd, skriver Grimaldi.

Målet för IMO (International Maritime Organization) är att minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent fram till 2050 jämfört med 2008 års nivåer. EU har nyligen släppt sina egna koldioxidutsläppssiffror för sjötransporter för 2018. Finnlines har rapporterat sina egna koldioxid-siffror.

– Enligt den allmänt accepterade beräkningsmetoden kan vi säga att vi har minskat koldioxidutsläppen med cirka 30 procent jämfört med 2008. Myndigheterna uppmuntrar till dialog om koldioxid och detta är fortfarande en av hörnstenarna i vårt arbete: vi kommer att fortsätta arbeta med detta och vi är på rätt väg. Men engagemang för miljöfrågor kräver mer investeringar och vi har beställt tre nya miljövänliga roro-fartyg som kommer att använda teknik vilken möjliggör nollutsläpp. Målet är att ta miljöaspekterna av roro-fartyg i Östersjön till en helt ny nivå.

Finnlines har beställt två superstar-klass ropax-fartyg för att stärka passagerarverksamheten. Dessa fartyg kommer att vara de bästa och mest miljövänliga i sin kategori och har en total kapacitet på 5.800 lastmeter och en passagerarkapacitet på nästan 1.000 personer.

– Vi förväntar oss fortsättningsvis goda finansiella resultat och Finnlines-koncernen har en solid ekonomisk ställning. Tack vare detta och alla ovanstående strategiska beslut, och i synnerhet stordriftsfördelar, flottans miljöavtryck och framtida 500 miljoner euro i nybyggnationsinvesteringar, är vi övertygade om att sjöfartstjänsterna som tillhandahålls av Finnlines är det mest miljövänliga transportsättet. Hela sjöfartsbranschen spelar en viktig roll i utvecklingen av lösningar för att minska utsläppen och förbättra miljöprestanda, avslutar Emanuele Grimaldi.

Finnlines på Youtube.

Eero leder tung spetsgrupp

Vägen mellan varma somrar vid rodret på galeasen Albanus och storslagna möten med IMO:s mäktige generalsekreterare Kitack Lim kan tyckas
Läs mer »

Finnlines nya flaggskepp

I dag bekräftar Finnlines beställningen av två nya Superstar-fartyg med 5.100 löpmeter bildäck samt uppgraderade passagerarutrymmen för 1
Läs mer »

Fraktrekord för Viking Line

I dag lämnar Viking Line sin statistik för året 2019 och den skiljer sig något från den andra jätten på marknaden, Tallink Group.
Läs mer »

Varv och strejk minus för Wasaline

Trots en längre varvsvistelse och inställda avgångar på grund av sjömansunionens stödstrejk i november uppnådde Wasaline år 2019 samma om
Läs mer »

Oroligt efter drönarattack

Året 2020 har börjat högdramatiskt med tilltagande spänningar i några av länderna kring Persiska viken (läs Iran och Irak), där större de
Läs mer »

Tallink nära tio miljoner

Tallink Group närmar sig den magiska tiomiljonergränsen beträffande resenärer på ett kalenderår.
Läs mer »