Facken till storms mot Tallink

Det finländska undantagstillstånd har hittills hanterats med samförstånd och breda lösningar. Fast under ytan har det bubblat och nu går de finländska sjöfacken till öppen attack mot Försörjningsberedskapscentralen och beslutet att i ekonomisk mening stöda M/S Galaxy (svensk flagg) och M/S Megastar (estnisk flagg). I ett pressutskick kräver Finlands Sjömans-Union FSU rf, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Skeppsbefälsförbund att stödet omedelbart återstar beslutet att stöda utländska fartyg:

Sjömännens fackförbund fördömer Försörjningsberedskapscentralens avsikt att ekonomiskt stöda fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg (M/S Galaxy under svensk och M/S Megastar under estnisk flagg).

Samtidigt har finländska passagerarfartyg stoppats i hamn i Helsingfors och Mariehamn, och nästan 2.500 finländska sjömän som arbetar på dem är permitterade.

  • Försörjningsberedskapscentralen och finska staten har fattat ett obegripligt beslut.
  • Det är upprörande att finska staten stöder passagerarfartyg som seglar under svensk och estnisk flagg, då man i stället omedelbart kunde ta i trafik finländska fartyg för passagerare och frakt, konstaterar de tre fackförbunden.

Just nu har Viking Lines M/s Gabriella och M/s Mariella samt Tallink Siljas M/s Silja Serenade stoppats i Helsingfors och Viking Lines M/s Rosella i Mariehamn, alla finskflaggade.

  • Finska skattebetalare får nu betala stöd åt fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg, då de här staterna kunde stöda sin sjöfart själva om de vill att frakten till deras hemländer sköts trots coronaepidemin.

Försörjningsberedskapscentralens beslut att ekonomiskt stöda fartyg under svensk och finsk flagg bör återtas. Antingen M/s Gabriella, M/s Mariella eller M/s Silja Serenade kunde uppta trafik mellan Helsingfors och Estland. M/s Rosella som nu ligger sysslolös i Mariehamn kan sättas in för frakttrafik till exempel mellan Åbo och Stockholm. 

Sjömansförbunden förutsätter att Försörjningsberedskapscentralen omedelbart återtar sitt beslut att stöda utländska fartyg. Förbunden förutsätter att Försörjningsberedskapscentralen gör ett snabbt beslut om detta. 

Helsingfors den 25 mars 2020

Finlands Sjömans-Union FSU rf 
Simo Zitting, ordförande

Finlands Maskinbefälsförbund
Robert Nyman, verksamhetsledare

Finlands Skeppsbefälsförbund
Johan Ramsland, verksamhetsledare

Rikard Engström är vd för Svensk Sjöfart. Foto: Jörgen Pettersson

”Farledsavgiften måste bort”

I går berättade Ålands Sjöfart att svenska Sjöfartsverket förlänger betalningstiden
Läs mer »

Även Birka förlänger stoppet

I dag på eftermiddagen kommer även Birka Cruises med beskedet att man på grund av den rådande situationen kopplad till Covid-19 pandemin
Läs mer »

Sjöfartsverket förlänger betaltid

För att i någon mån komma emot alla de rederier och andra sjöfartsaktörer som drabbats hårt av coronakrisen har svenska Sjöfartsverket be
Läs mer »

Trafikstarten skjuts upp

Eftersom republiken Finland försatts i ett undantagstillstånd som förlängts till den 13 maj skjuter även Eckerö Linjen upp sin trafikstar
Läs mer »

Oxelösund flyttar väglast till sjöss

Alla pratar om det men i praktiken är det inte lika enkelt att flytta last från hårt trafikerade vägar till miljövänligare farleder till
Läs mer »

Kinaredare väljer Vasa

WE Tech är ett högt specialiserat konsultbolag i Vasa med kunder över hela världen, nästan.
Läs mer »