I dag sjösätts Aurora Botnia

Aurora Botnia sjösätts i dag i Raumo och hela ceremonin kan följas i direktsändning med start klockan 15.00 finländsk tid.

Hela sjösättningen hittar du på den här länken.

Sjösättningen är naturligtvis en viktig dag i Aurora Botnias historia. Den av Vasa stad och Umeå stad grundade Kvarken-arbetsgruppen överlämnade den 11 september 2012 en rapport med åtgärdsförslag för att trygga person- och godstrafiken i Kvarken året runt. I dag, exakt åtta år senare sjösätts Wasalines nya fartyg, Rauma Marine Constructions nybygge NB6002.

– Vi kan vara stolta över att vi trots rådande omständigheter firar sjösättningen av Aurora Botnia i dag. Personalen vid RMC och företagen i vårt nätverk har gjort ett utmärkt arbete då det gäller att om och om igen lösa de utmaningar som coronapandemin orsakar och målmedvetet driva projektet framåt. Jag är också mycket nöjd med samarbetet med vår kund och övertygad att det kommer att fortsätta lika väl även framöver. Projektet är unikt för bägge parter, säger RMC:s verkställande direktör Jyrki Heinimaa.

Aurora Botnia är den första passagerar-bilfärjan i världen som uppfyller kriterierna för klassnoteringen Clean Design. De fyra huvudmotorerna som levereras av Wärtsilä kan drivas med både flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). I framtiden kan färjan ankomma och avgå från hamnarna under eldrift. Tack vare den nya tekniken sjunker utsläppen märkbart jämfört med det fartyg som nu trafikerar Kvarken.

– Den här speciella dagen vill jag tacka hela personalen på Wasaline, både på land och på fartyget. Jag vill också sända ett tack till alla samarbetsparter och alla som stöder oss på denna resa. Det nya fartyget är världens mest miljövänliga passagerar-bilfärja och har ett flertal nya egenskaper. Wasaline vill vara Östersjöns mest sympatiska, miljövänligaste och pålitligaste rederi. I dag påbörjar vi också en resa för att uppdatera vårt varumärke att motsvara den nya eran, säger Wasalines verkställande direktör Peter Ståhlberg.

Efter sjösättningen övergår arbetet med färjan från skrovarbetet till utrustningsfasen. Då flyttas tyngdpunkten från stålarbeten till rörarbeten, isolering, ventilation och elarbeten. Dessutom fortsätter utrustningen av maskinrummen och byggandet av bildäcken. Fartyget vaknar till liv då automationen och de olika systemen kopplas samman, vilket resulterar i att fartyget får el och vatten och bränsle börjar strömma i rören. Fartygets inredningsarbete görs under vintern. Utrustningsskedet når sin kulmen i drift- och havsprov innan överlåtelsen och trafikstarten våren 2021.

Silja fortsätter till Höga Kusten

Initiativet att fortsätta på den väg som Birka Cruises stakade ut har visat sig ly
Läs mer »

Starkt betyg för friktionshjälp

Oljetillsatsen Nanol har vunnit ett starkt erkännande från Solar Impulse Efficient Solution Label och är numera att betrakta som en del a
Läs mer »

Litauen tar strid om nudlar

Effekterna av pandemin som stängt delar av världen och satt en våt filt över världshandeln får nu mer oanade konsekvenser som även blir k
Läs mer »
Foto: Sjöfartsverket.

Så blev luften bättre på Oden

Att svaveldirektivet som infördes 2015 bidragit till bättre luft och längre liv för folk som bor i hamnstäder runtom i Östersjön är fakta
Läs mer »

Starkt halvår trots stor skada

Medan sjöfarten i allmänhet och särskilt passagerartrafiken drabbats stenhårt och mycket negativt av den pågående covid-19-pandemin finns
Läs mer »

Bra start för ny hygienplan

Project Hygiea som tagits fram av Foreships Ålandskontor och affärsutvecklaren Mattias Jörgensen har på kort tid vunnit framgång.
Läs mer »