I dag sjösätts Aurora Botnia

Aurora Botnia sjösätts i dag i Raumo och hela ceremonin kan följas i direktsändning med start klockan 15.00 finländsk tid.

Hela sjösättningen hittar du på den här länken.

Sjösättningen är naturligtvis en viktig dag i Aurora Botnias historia. Den av Vasa stad och Umeå stad grundade Kvarken-arbetsgruppen överlämnade den 11 september 2012 en rapport med åtgärdsförslag för att trygga person- och godstrafiken i Kvarken året runt. I dag, exakt åtta år senare sjösätts Wasalines nya fartyg, Rauma Marine Constructions nybygge NB6002.

– Vi kan vara stolta över att vi trots rådande omständigheter firar sjösättningen av Aurora Botnia i dag. Personalen vid RMC och företagen i vårt nätverk har gjort ett utmärkt arbete då det gäller att om och om igen lösa de utmaningar som coronapandemin orsakar och målmedvetet driva projektet framåt. Jag är också mycket nöjd med samarbetet med vår kund och övertygad att det kommer att fortsätta lika väl även framöver. Projektet är unikt för bägge parter, säger RMC:s verkställande direktör Jyrki Heinimaa.

Aurora Botnia är den första passagerar-bilfärjan i världen som uppfyller kriterierna för klassnoteringen Clean Design. De fyra huvudmotorerna som levereras av Wärtsilä kan drivas med både flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). I framtiden kan färjan ankomma och avgå från hamnarna under eldrift. Tack vare den nya tekniken sjunker utsläppen märkbart jämfört med det fartyg som nu trafikerar Kvarken.

– Den här speciella dagen vill jag tacka hela personalen på Wasaline, både på land och på fartyget. Jag vill också sända ett tack till alla samarbetsparter och alla som stöder oss på denna resa. Det nya fartyget är världens mest miljövänliga passagerar-bilfärja och har ett flertal nya egenskaper. Wasaline vill vara Östersjöns mest sympatiska, miljövänligaste och pålitligaste rederi. I dag påbörjar vi också en resa för att uppdatera vårt varumärke att motsvara den nya eran, säger Wasalines verkställande direktör Peter Ståhlberg.

Efter sjösättningen övergår arbetet med färjan från skrovarbetet till utrustningsfasen. Då flyttas tyngdpunkten från stålarbeten till rörarbeten, isolering, ventilation och elarbeten. Dessutom fortsätter utrustningen av maskinrummen och byggandet av bildäcken. Fartyget vaknar till liv då automationen och de olika systemen kopplas samman, vilket resulterar i att fartyget får el och vatten och bränsle börjar strömma i rören. Fartygets inredningsarbete görs under vintern. Utrustningsskedet når sin kulmen i drift- och havsprov innan överlåtelsen och trafikstarten våren 2021.

Foto: Oscar Farrera

Hurtigruten brast i rutiner

När Hurtigrutens fartyg M/S Roald Amundsen tvingades ställa in alla kryssningar till följd av covid-19 utbrott i juli tillsatte bolagets
Läs mer »

Jönköping valde Hogia

Att driva färjtrafik är ingen ensaksbransch.
Läs mer »

800 uppdrag för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets sommarmånader mellan maj och augusti.
Läs mer »

I dag sjösätts Aurora Botnia

Aurora Botnia sjösätts i dag i Raumo och hela ceremonin kan följas i direktsändning med start klockan 15.00 finländsk tid.
Läs mer »

Lundqvist bygger tolfte tanker

Åländska Lundqvist Rederierna bygger ytterligare en aframax-tanker i Japan, vid Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd.
Läs mer »

Viking julkryssar till Mariehamn

En riktig jul inleds på Åland!
Läs mer »