I dag är det Day of the Seafarers

I dag den 25 juni uppmärksammar vi ”Day of the Seafarers” över hela världen. Initiativet är från FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO och syftar till sprida ljus över ett yrke med en ljus framtid. Mängden sjötransporter är i ständigt stigande och arbetet med att skapa hållbar sjöfart en prioritet överallt. I dag riktar IMO särskild uppmärksamhet mot behovet av fler kvinnor till sjöss. Av tradition är det mestadels män som söker sig en framtid inom sjöfarten och detta vill IMO råda bot på. Under hela året lyfter man fram goda exempel på både yrken och förebilde men man vill också ha din hjälp. På hemsidan som du hittar på den här länken ställer IMO frågan: om du kunde göra en sak för att förbättra jämställdeheten till sjöss, vad skulle det vara?

Läs också reportaget om Satu af Ursin som i tiderna var Sveriges allra första kvinnliga befälhavare i handelsflottan.

#iamonboard

IMO:s generalsekreterare vill ha DIN hjälp med att förbättra jämställdheten till sjöss.
Bilderna från www.faktaomfartyg.se.

Fartygslegend sänks – blir dykmål

En kollision i en kaj i Quebec gjorde att M/S Apollo (byggd 1970) inte längre får användas som passagerarfartyg i Kanada.
Läs mer »

Skarven på dock till 2 november

Trafiken mellan Degerby och Svinö haltar de tre sista veckorna av oktober, från fredag 11 oktober till den 2 november.
Läs mer »

Berglund boss för Europas redare

Grattis Claes Berglund, ny ordförande för den europeiska redarorganisationen ECSA!
Läs mer »
Annina Rosenqvist är projektledare. Foto: Jörgen Pettersson

Rekordintresse för Åbomässa

Åbo är platsen att vara på då oktober går över i november.
Läs mer »

Marina är ny på Alandia

Försäkringsbolaget Alandia har som uttalad ambition att växa i världen.
Läs mer »

Bra drag på Birka

Högre försäljning, fler passagerare och glödheta internetsidor gör att Birka Cruises kan blicka tillbaka på en bra sommar och se fram mot
Läs mer »