Corona pressar oljepriser

Även om 99 procent av de som hittills smittats av coronaviruset finns i Kina märks farsoten redan över hela världen och tydligt inom sjöfarten där de ekonomiska konsekvenserna snabbt blivit kännbara. 24 länder har hittills berörts av viruset och WHO har per i går konstaterat att 24.363 människor smittats, över 600 av dem har avlidit. För att komma tillrätta med viruset ska WHo hålla ett möte i Genéve den 11-12 februari för att diskutera dagnostisering och botemedel. På onsdagen slog organisationen fast att det krävs åtminstone 650 miljoner euro för att alls kunna hantera virusets fortsatta spridning i särskilt utvecklingsländer.

En bransch som redan drabbats hårt av coronaviruset är sjöfarten. Arbetet på M/S Viking Glory i Xiamen, Kina, har stoppats men ska återupptas på måndag, enligt planerna. Viking Line har drabbats av omfattande avbokningar till följd av viruset och inställda resor från asiatiska resenärer. 

Globalt har kryssningsindustrin och oljemarknaden drabbats tuffast så här långt. Oljemarknaden som var glödhet fram till årsskiftet med Aframaxrater på uppemot 70.000 dollar per dygn föll efter årsskiftet till fortafarande goda 60.000 dollar. Under den senaste veckan har botten gått ur och raterna sjunkit till beskedliga 20.000 dollar. Åländska Lundqvist Rederierna opererar tio moderna Aframax-tankers.

En av anledningarna till nergången är coronaviruset i Kina som stängt landets gränser. Kina är också världens största oljeimportör men i tider av osäkerhet går allt i knappt styrfart vilket märks på marknaderna; efterfrågan sjunker från såväl industri som den stoppade flygtrafiken. Nedgången började genast efter årsskiftet och har sedan dess fortsatt. När det vänder tillbaka är det ingen som vet och organisationer som Opec är liksom många andra i brygga. Hela världen väntar på att Kinas tillverkningsindustri ska starta på nytt.

Sammantaget betyder detta att marknaden förväntar sig extremt volatila oljepriser under hela år 2020, förutom coronaviruset spelar även geopolitiska spänningar och allmänna konjunkturer en betydelsefull roll. Oljepriset (Brent) har sjunkit från cirka 70 USD per fat i början av januari till cirka 56 USD i dag.

På kryssningssidan har coronaviruset slagit extremt hårt mot enskilda fartyg och rederier. Värst drabbad är hittills M/S Diamond Princess som ligger i karantän med 4.000 människor ombord i Yokohama, Japan. Tio har testats positivt och har förts till sjukhus i land. Övriga får vänta ombord.

Kina står för cirka 15 procent av den globala oljekonsumtionen och är den främsta drivkraften i den globala efterfrågan. Dess bidrag till den globala konsumtionstillväxten var i genomsnitt 36 procent under de fem senaste åren och borde ha varit nära 40 procent 2020, enligt US Energy Information Administration (EIA). Ytterligare 30 procent av tillväxten drivs av andra asiatiska länder, inklusive Indien.

Förutom allt detta märks coronavirusets framfart även inom en rad andra områden såsom mindre laster överlag, längre väntetid på scrubberinstallationer, hårdare karantänregelr och så vidare.

Läs mer om detta i Sjöfartstidningen på den här länken.

Jan Hanses, vd Viking Line.

Dubblad vinst för Viking Line

Viking Line redovisar i dag resultatet för år 2019 och gör det med stärkt självförtroende.
Läs mer »

Alla överens i sjöfarten

Det råder fred och samförstånd bland parterna inom den finländska sjöfarten som förenar sig i konkurrensen mot omvärlden.
Läs mer »

Langhs scrubbers till Danmark

Den finländska scrubbertillverkaren Langh Tech har levererat sina system till fyra gastankers som ägs av Ultragas ApS.
Läs mer »

Almaco växer till Tyskland

Almaco Group som leds av ordförande Vilhelm ”Ville” Roberts och bland annat levererar pentrys och hytter till Viking Glory i Xiamen tar n
Läs mer »

Irish Ferries väljer Hogia

När det gäller sjöfart är det aldrig tillräckligt att ha gott manskap och bra båtar.
Läs mer »

Kom till Åland och bli sjöman

Vill du också ha en karriär inom sjöfart? Är du nyfiken på hur studier i anrika sjöfartsidyllen Åland skulle vara för dig?
Läs mer »