Bra start för ny hygienplan

Project Hygiea som tagits fram av Foreships Ålandskontor och affärsutvecklaren Mattias Jörgensen har på kort tid vunnit framgång. Klassningssällskapet Bureau Veritas har godkänt hygienplanen som även implementerats på ett kryssningsfartyg vars namn inte kommuniceras och som är på väg tillbaka i drift. På ett övergripansde plan handlar Project Hygiean om att återställa förtroendet för kryssningsresor i pandemins kölvatten.

Här berättar Ålands Sjöfart mer utförligt om förslaget.

Det har nu gått tre månader sedan lanseringen och tack vare Bureau Veritas och ett rederi är Project Hygiea i drift och har verifierats i enlighet med internationella standarder. Andreas Ullrich från Bureau Veritas kommenterar:

– Bureau Veritas har en grundlig riskbedömningsprocess baserad på stränga kriterier. Under dessa exempellösa tider är våra höga standarder kanske viktigare än någonsin för att hjälpa kunder och intressenter att minska risken och öka säkerhetsmarginalerna. Vi är glada att kunna rapportera att Foreships Project Hygiea uppfyller våra krav ur ett klassificeringscertifieringsperspektiv för att tillhandahålla en mycket effektiv och viktig tjänst till kryssningssektorn.

Project Hygiea uppfyller senaste IMO-råden om återstart av kryssningsfartygsverksamhet, vilka bygger på Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) och European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Råden riktar sig till europeiska fartyg och alla fartyg som anländer till europeiska hamnar och erbjuder minimiprotokoll för säkerhet och sanitet med målet att skydda passagerare och besättning från framtida utbrott. Man rekommenderar skräddarsydda covid-19-hanteringsplaner baserade på riskbedömningar av ombordverksamhet och tredjepartsverifiering av eventuella modifieringar och ändringar av procedurer.

– Vi lanserade Project Hygiea för att få kryssningstrafiken på fötter igen så att ha vår första framgång efter bara tre månader känns mycket bra, säger Foreships Business Development Manager Mattias Jörgensen från Hammarland, en nyckelperson inom utvecklingen av Hygiea.

– Även om vi alltid var övertygade om att tillvägagångssättet skulle uppfylla alla krav, betyder godkännandet av Bureau Veritas och att det första projektet blir verklighet att efterfrågan fortsätter växa, tillägger Jörgensen.

Mattias Jörgensen konstaterar också att detta bara är början för Project Hygiea som sedan lanseringen i maj har rönt stort intresse från kryssnings- och färjrederier världen över.

Foto: Oscar Farrera

Hurtigruten brast i rutiner

När Hurtigrutens fartyg M/S Roald Amundsen tvingades ställa in alla kryssningar till följd av covid-19 utbrott i juli tillsatte bolagets
Läs mer »

Jönköping valde Hogia

Att driva färjtrafik är ingen ensaksbransch.
Läs mer »

800 uppdrag för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets sommarmånader mellan maj och augusti.
Läs mer »

I dag sjösätts Aurora Botnia

Aurora Botnia sjösätts i dag i Raumo och hela ceremonin kan följas i direktsändning med start klockan 15.00 finländsk tid.
Läs mer »

Lundqvist bygger tolfte tanker

Åländska Lundqvist Rederierna bygger ytterligare en aframax-tanker i Japan, vid Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd.
Läs mer »

Viking julkryssar till Mariehamn

En riktig jul inleds på Åland!
Läs mer »