Bra affär ta emot kryssare

Årets sommar börjar nalkas slutet. Nästa vecka sätter vi punkt för besöken av ”främmande” kryssningsfartyg i form av gamle bekantingen M/S Hebridean Sky och legenden M/S Boudicca som i ett tidigare liv hette Birka Queen och ägdes av Birka Line. Att locka kryssningsfartyg till Åland är ingen enkel uppgift men ändå väldigt nödvändig. Alla tusentals besökare lämnar inte bara spår i rent ekonomisk mening, vi får också tillfälle att berätta mer om Fredens Öar och vår dramatiska historia med förhoppningen att gästerna en gång återvänder. Ska man lära känna Åland krävs det som bekant mer än en dag.

En annan stad som satsar hårt på att marknadsföra sig som destination gentemot kryssningsrederierna är Stockholm som nyligen gjort en undersökning av den ekonomiska effekten av besöken. Den är inspirerande även från åländsk horisont. I finansiell mening genererar trafiken nästan två miljarder kronor och skapar 1.100 arbetstillfällen i den svenska huvudstadsregionen. Stockholm tar emot cirka 650.000 kryssningsgäster  vilket utgör 6,5 procent av befolkningen på en miljon. Till Åland kommer i runda slängar 20.000 kryssningspassagerare vilket är två tredjedelar av vår befolkning! 

Så här skriver Stockholms Hamnar AB i ett pressmeddelande som till stora delar är tillämpligt även för Åland:

Kryssningstrenden håller i sig och under 2017 kryssade 26 miljoner människor världen över. Det är nästan en fördubbling sedan 2009, enligt organisationen Cruise Lines International Association. Även i Sverige är trenden tydlig. Stockholm, som är landets största destination för internationell kryssningstrafik, fick under förra årets kryssningssäsong besök av cirka 623.000 passagerare. Det är ett rekord som kommer att slås även i år när antalet passagerare förväntas öka med runt 27.000.

En fråga som då och då diskuteras är på vilket sätt och hur mycket kryssningspassagerarna bidrar till regionens ekonomiska tillväxt. Under 2018 genomförde nätverket Cruise Baltic, med hjälp av undersökningsföretaget GP Wild, en undersökning som visar kryssningsindustrins totala ekonomiska effekt i Stockholmsregionen. Undersökningen genomfördes även i ett 20-tal andra hamnstäder. I Stockholm svarade 1.697 kryssningspassagerare och 617 besättningsmän som besökte Stockholms Hamnars hamnar under 2018 på undersökningen.

Siffrorna i undersökningen talar sitt tydliga språk och visar att kryssningsindustrin genererar ett stort bidrag till Stockholmsregionen. Allt som allt innebär passagerarnas vistelse med hotell, mat, sightseeingturer, transporter, shopping med mera, en ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och 1.100 arbetstillfällen.

– Kryssningsundersökningen ger oss information om hur mycket kryssningspassagerare och besättning spenderar under sitt besök i Stockholm. Den visar tydligt att vi faktiskt får någonting tillbaka när vi visar upp vår fina destination, säger Stefan Scheja som är kryssningsansvarig i Stockholms Hamnar.

Undersökningen visar i korthet att under 2018 kom 623.000 kryssningspassagerare och 240.000 besättningsmän till Stockholms Hamnars hamnar. Tillsammans spenderade de över 600 miljoner kronor under sitt besök. Dessutom spenderade kryssningsrederierna sammanlagt 270 miljoner kronor på hamnavgifter, lotsavgifter och farledsavgifter i Stockholm.

De totalt 870 miljoner som spenderades av passagerare, besättning och kryssningsrederier har en stor betydelse för sysselsättning och intäkter med en ekonomisk effekt på 1,87 miljarder kronor och 1.100 arbetstillfällen.

De flesta kryssningspassagerare kommer från Tyskland, USA och Storbritannien. Den typiske Stockholmsbesökaren är 57 år och reser tillsammans med en person. Tre av fyra passagerare som reste till Stockholm var extremt eller mycket nöjda med besöket jämfört med deras förväntningar och hela 97 procent kan tänka sig rekommendera Stockholm som destination till vänner.

Dagspassagerarna spenderar i snitt 760 kronor per person. Turnaround-passagerare, alltså de passagerare som börjar eller avslutar sin kryssning i Stockholm, spenderar i snitt 2.700 kronor per person.

Under året kom totalt 241 100 besättningsmän till Stockholm. Av dessa gick 35 procent (84 400) i land under sitt besök och spenderade i snitt 500 kronor per person.

– För mig var det en positiv överraskning att en stor andel av besättningen väljer att gå i land och då spenderar så mycket som de faktiskt gör. Som jag ser det har besättningen en viktig roll som värdar för Stockholm. Är de nöjda och talar gott om sitt besök ombord får vi en positiv effekt i dubbel bemärkelse, säger Stefan Scheja.

Även Nynäshamn har haft glädje av undersökningen där kryssningstrafiken har sett en positiv utveckling och engagerat det lokala näringslivet. En del av passagerarna väljer att stanna i Nynäshamn under sitt besök och spenderar pengar där istället för i Stockholm. Hela 69 procent kan tänka sig att rekommendera Nynäshamn som destination till vänner.

– Undersökningen fungerar som en motvikt till de som säger att kryssningspassagerarna snålar i hamn. Den visar också att besättningen är en stor intäktskälla och att Stockholm har en nöjdhetsgrad som ligger på topp jämfört med andra destinationer i Östersjön, berättar Stefan Scheja.

Längst ner finns en PDF-fil av hela undersökningen.

Även om undersökningen visar att kryssningstrafiken är en stor ekonomisk tillgång för Stockholmregionen, finns det åsikter om fartygens miljöpåverkan. Stockholms Hamnar försöker hela tiden ligga steget före och arbetar kontinuerligt med att hitta nya lösningar. Mycket handlar om att uppmuntra rederierna till att genomföra åtgärder som minskar fartygens miljöpåverkan. I detta arbete ingår även Mariheman vilket Ålands Sjöfart berättat om.

I Stockholm kan fartygen sedan länge lämna svart- och gråvatten, det vill säga toalett-, dusch- och diskvatten, och tömningen ingår i hamnavgiften. Majoriteten av alla kryssningsfartyg väljer att lämna avloppsvatten i Stockholms hamnar.

De internationella regelverken för utsläpp i Östersjön skärptes från 2019 för nya fartyg och skärps från 2021 för existerande fartyg. Ett förbud innebär att alla passagerarfartyg antingen ska lämna avloppsvatten i land eller vara utrustade med godkända reningsanläggningar där kraven på rening är högre än idag.

I hamnavgiften ingår även att fartygen kan lämna sina sopor och de som lämnar sorterat avfall får rabatt på hamnavgiften. Fartyg som drivs med LNG (flytande naturgas) får rabatterad hamnavgift, liksom de som minskar sina utsläpp av kväveoxid.

I dag elansluter skärgårds- och charterbåtarna vid kaj i Stockholms hamnar liksom flera av Viking Lines och Tallink Siljas fartyg.

I Nynäshamns hamn elansluter ett av Polferries fartyg som går till Polen. Åtgärden minskar buller och utsläpp genom att hjälpmotorerna kan stängas av. Stockholms Hamnar arbetar just nu med en handlingsplan för att även kunna erbjuda större kryssningsfartyg elanslutning vid kaj.

– När man tittar på hållbar turism så är det viktigt att kunna visa på att man har en produkt som hela tiden jobbar aktivt med hållbarhet. Rederiernas insatser omfattar både stort och smått, från att de tar bort sugrör i plast till att de ser över med vilket bränsle motorerna drivs. Östersjön har hårda miljökrav jämfört med världshaven och med olika typer av rabatter ger vi incitament till rederierna att prestera ännu bättre än gällande krav, säger Stefan Scheja.

Stockholms Hamnar deltar i flera olika kryssningssamarbeten i syfte att öka intresset för Östersjön som kryssningsdestination och sätta Stockholm på kartan över attraktiva städer att besöka.

Cruise Europe
I nätverket Cruise Europe hanterar Stockholms Hamnar den mesta marknadsbearbetningen och arbetar med att sätta Stockholm på kartan över attraktiva kryssningsdestinationer. Målen är långsiktiga för att arbeta in nya marknader och att öka antalet turnaround, vilket innebär att passagerare inleder och/eller avslutar sin kryssning i den hamnen och därför ofta väljer att spendera en extra dag och natt i land. I detta nätverk ingår även Åland, läs mer på den här länken.

Cruise Baltic
Stockholms Hamnar deltar i nätverket Cruise Baltic och har tillsammans med de andra länderna i Östersjön gått samman för att skapa ett attraktivt kryssningsmål. Tillsammans erbjuder nätverket en mängd destinationer, sevärdheter och upplevelser för alla typer av passagerare. När Cruise Baltic grundades 2004 var det 12 destinationer kring Östersjön som samarbetade. I dag har antalet destinationer utökats till 29. Även här ingår Mariehamn!

Silja fortsätter till Höga Kusten

Initiativet att fortsätta på den väg som Birka Cruises stakade ut har visat sig ly
Läs mer »

Starkt betyg för friktionshjälp

Oljetillsatsen Nanol har vunnit ett starkt erkännande från Solar Impulse Efficient Solution Label och är numera att betrakta som en del a
Läs mer »

Litauen tar strid om nudlar

Effekterna av pandemin som stängt delar av världen och satt en våt filt över världshandeln får nu mer oanade konsekvenser som även blir k
Läs mer »
Foto: Sjöfartsverket.

Så blev luften bättre på Oden

Att svaveldirektivet som infördes 2015 bidragit till bättre luft och längre liv för folk som bor i hamnstäder runtom i Östersjön är fakta
Läs mer »

Starkt halvår trots stor skada

Medan sjöfarten i allmänhet och särskilt passagerartrafiken drabbats stenhårt och mycket negativt av den pågående covid-19-pandemin finns
Läs mer »

Bra start för ny hygienplan

Project Hygiea som tagits fram av Foreships Ålandskontor och affärsutvecklaren Mattias Jörgensen har på kort tid vunnit framgång.
Läs mer »