Birka Cruises läggs ned

Rederi Ab Eckerös styrelse har till sist tvingats fatta det oundvikliga beslutet. Birka Cruises läggs ned. Koncernchef Björn Blomqvist säger så här till Ålands Sjöfart:

– Vi har dessvärre sett detta komma och hittar ingen annan utväg än att göra detta. Det är en tung dag och många av oss är ledsna, både de som jobbat till sjöss och i kontoren, säger han.

Kampen fortsätter nu för hela rederiets fortlevnad med koncentration på Eckerö Line, Eckerö Linjen och Eckerö Shipping och den i sammanhanget lilla roro-trafiken.

I ett pressmeddelande från Birka Cruises skriver bolaget så här:

Efter 49 år på Östersjön upphör Sveriges enda renodlade kryssningsbolag Birka Cruises med sin verksamhet i spåren av den pågående Covid-19 pandemin.  

Sedan 1971 har Birka Cruises kryssat på Östersjön och utmanat branschen med innovativa nyheter som världens första renodlade skidkryssning och resor till exempelvis Höga Kusten och Norra polcirkeln. Det senaste decenniet har företaget också utsett till Sveriges Bästa Rederi hela nio gånger. 

Sedan mitten av mars har rederiet tagit en paus i kryssningsverksamheten på grund av den pågående Covid-19 pandemin. Planen har varit att återuppta verksamheten så snart det är möjligt, men efter den senaste utvärderingen av nuläget och framtiden avser man nu istället att lägga ner verksamheten. Alla inbokade gäster kontaktas personligen och kommer inom den närmaste tiden att få full återbetalning av sina resor.

– De ekonomiska konsekvenserna i covid-19-pandemins spår har slagit hårt mot hela rederinäringen och dragit undan benen för att driva vår renodlade kryssningsverksamhet vidare med rimlig lönsamhet. Omvärlden präglas av stor osäkerhet kring resande i allmänhet och kryssningsresande i synnerhet. Marginalerna är små och möjligheten att inom överskådlig tid svänga den negativa trenden bedöms av Birka Cruises styrelse som osannolik, säger Birka Cruises vd Tomas Karlsson.

Totalt berörs 509 medarbetare, 43 vid Birka Cruises huvudkontor i Stockholm och 466 ombordanställda inom Rederi Eckerö Sverige AB. Personalen är sedan tidigare varslad om uppsägning på grund av arbetsbrist och har under fredagen informerats om den planerade avvecklingen. 

– Det är mycket tråkigt att konstatera att ett välrenommerat bolag som Birka Cruises fallit offer för covid-19-pandemin, men det mest ledsamma i dag är ändå att behöva meddela vår engagerade och duktiga personal som genom åren gjort allt de kan för att utveckla produkten och ta hand om våra gäster på bästa sätt, avslutar VD Tomas Karlsson.

I ett brev till personalen i morse, som Ålands Sjöfart tagit del av, skriver Tomas Karlsson vidare:

”Styrelsen har noga utrett alla alternativ för att kunna rädda verksamheten, men kommit fram till att alla rimliga alternativ är uttömda och det som kvarstår för att undvika en konkurs är en avveckling där inbokade gäster ges full återbetalning och vi avslutar våra samarbeten med leverantörer oich partners under ordnade former. Detsamma gäller din anställning där tidigare överenskomna uppsägningstider löper vidare.”

Tomas Karlsson avslutar sitt brev till hela personalen med att tacka för insatserna genom åren:

”Jag har stor förståelse för att denna information väcker många frågor och känslor. När den första chocken lagt sig kommer säkert en del praktiska frågor att dyka upp och jag vill be dig invänta ytterligare information som vi i första hand kommer att skicka ut per mail så snart det finns något nytt att berätta kring den fortsatta processen med att avveckla verksamheten.”

Att pandemin blev droppen i det redan fulla glaset är väldigt klart. Tomas Karlsson skriver ändå i sitt brev till alla berörda att utvecklingen inte varit särskilt god före det:

”Vi har under flera år haft utmaningar med små marginaler och svag lönsamhet. Styrelsen bedömer att det är osannolikt att vi, under rådande pandemi och inom överskådlig framtid, ska kunna vända den negativa trenden. Särskilt i en omvärld som präglas av stor osäkerhet kring resande i allmänhet och kryssningsresande i synnerhet.”

Viking har tappat 226 miljoner

I dag offentliggör Viking Line sin verksamhetsöversikt för perioden januari till september.
Läs mer »

Vd vill att regeringen tar ansvar

Svenska Sjöfartsverket förväntar sig flera miljoner i förlorade intäkter på grund av minskade intäkter från farleds- och lotsavgifterna.
Läs mer »

Alukin stärker på Åland

Alukin aluminiumbåtar har anlitat Åland Yachts för att marknadsföra sina egenutvecklade helsvetsade aluminiumbåtar till den åländska skär
Läs mer »

eMarine hjälper Wasaline spara

eMarine Engineering som har kontor bland annat i Mariehamn har installerat ett egenkonstruerat och världsunikt batterisystem ombord på M/
Läs mer »

Viking får låna 43 miljoner

Coronakrisen och de myndighetsbeslut som omöjliggjort ”normalt” resande har rammat passagerarindustrin ofattbart hårt.
Läs mer »

Stena stärker på Östersjön

Västkustbaserade Stena Line kämpar som alla andra passagerarberoende rederier för sin överlevnad och söker nya möjligheter på andra markn
Läs mer »