Allt klart för ny Kvarkenfärja

En vecka efter att Kvarken Link och Rauma Marine Construction (RMC) undertecknade intentionsavtalet för den nya Kvarkenfärjan har parterna även undertecknat skeppsbyggnadskontraktet för den nya bil- och passagerarfärjan mellan Vasa och Umeå. Ordförande i Kvarken Link, Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa riktar ett stort tack till alla inblandade framförallt till alla ministerier, politiker och samarbetsparter som gjort detta möjligt.

– Med detta säkerställer vi trafiken och den viktiga förbindelsen i Kvarken samt utvecklar regionerna ytterligare. Detta projekt har pågått sedan 2011 och känns otroligt bra att få detta i mål.

Kontraktssumman för den nya färjan är cirka 120 miljoner euro. Färjan ska kunna ta 800 passagerare och ha en lastkapacitet på 1.500 filmeter för långtradare. Kvarkenfärjan kommer att planeras med miljövänlighet i fokus: den kommer att drivas av ett hybridsystem som består av en kombination av så kallade dual fuel maskiner, vilket i praktiken innebär flytande natur- eller biogas eller marindiesel, samt batteridrift. Färjans isklass 1A Super garanterar att fartyget klarar av Kvarkens utmanande isförhållanden så självständigt som möjligt.

Bengt-Owe Gustafsson var befälhavare ombord på M/S Viking Sky under dramatiken vid norska kusten. På bilden var han staff captain ombord på M/S Crystal Symphony som besökte Mariehamn sommaren 2016. Foto: Jörgen Pettersson.

Ministerberöm till besättning

Mardrömmen för alla som jobbar till sjöss är att drabbas av manöveroduglighet.
Läs mer »
Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.

Nya sjömätare redo att jobba

I går examinerades de första sjömätarna någonsin från Sjömätarutbildningen i Göteborg – en utbildning som länge varit efterfrågad i Sveri
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Jubelkryss för Eckerö Line

Eckerö Line är bolaget som för 25 år sedan överraskade hela sjöfarts-Finland och -Estland med at
Läs mer »

DNV GL klassar nya Wasafärjan

Det blir världsledande klassningssällskapet DNV GL som sköter klassificeringen av NLC Ferrys
Läs mer »
Wärtsilä 31DF. Foto: Jörgen Pettersson.

Wasaline väljer Wärtsilä 31DF

I dag står det klart att Wasaline väljer en likadan maskin som Viking Line gått in f
Läs mer »
Börje Jansson och Kenneth Johansson ser med vana ögon igenom maskinerna som egentligen inte liknar sådana de är vana vid. Det är till exempel stor skillnad mellan de DF50:or som finns ombord på Viking Grace och denna.

Här testas Vikings nya maskin

Viking Lines nya bil- och passagerarfärja byggs i Kina.
Läs mer »