Alla överens i sjöfarten

Det råder fred och samförstånd bland parterna inom den finländska sjöfarten som förenar sig i konkurrensen mot omvärlden. På onsdagseftermiddagen var det klart att samtliga arbetsmarknadsorganisationer godkänt ett avtal som sträcker sig från nu och ett år framåt. Förhandlingarna har resulterat i  löneförhöjningar i kollektivavtal för utrikessjöfartens huvudavtal och småtonnageavtal samt isbrytarnas kollektivavtal. Lönerna höjs från och med den 1 mars med 1,65 % och eurobaserade tillägg med 1,65 %.

I ett gemensamt uttalande skriver parterna:

”Sjöfartens löneresultat nåddes i gott samarbete. Med löneresultatet strävar parterna att säkerställa den finländska sjöfartens framtid i en hård internationell konkurrens. Löneresultatet är en del av åtgärderna som tas för att möjligen få nya fartyg under finländsk flagg under nästa år. Det har beställts 13 nya fartyg.”

Parterna som är överens utgörs av Rederierna i Finland rf (Hans Ahlström), Finlands Sjömans-Union rf (Simo Zitting), Finlands Maskinbefälsförbund rf (Robert Nyman) samt Finlands Skeppsbefälsförbund ry (Johan Ramsland).

Viking julkryssar till Mariehamn

En riktig jul inleds på Åland!
Läs mer »

Silja fortsätter till Höga Kusten

Initiativet att fortsätta på den väg som Birka Cruises stakade ut har visat sig ly
Läs mer »

Starkt betyg för friktionshjälp

Oljetillsatsen Nanol har vunnit ett starkt erkännande från Solar Impulse Efficient Solution Label och är numera att betrakta som en del a
Läs mer »

Litauen tar strid om nudlar

Effekterna av pandemin som stängt delar av världen och satt en våt filt över världshandeln får nu mer oanade konsekvenser som även blir k
Läs mer »
Foto: Sjöfartsverket.

Så blev luften bättre på Oden

Att svaveldirektivet som infördes 2015 bidragit till bättre luft och längre liv för folk som bor i hamnstäder runtom i Östersjön är fakta
Läs mer »

Starkt halvår trots stor skada

Medan sjöfarten i allmänhet och särskilt passagerartrafiken drabbats stenhårt och mycket negativt av den pågående covid-19-pandemin finns
Läs mer »