Alla överens i sjöfarten

Det råder fred och samförstånd bland parterna inom den finländska sjöfarten som förenar sig i konkurrensen mot omvärlden. På onsdagseftermiddagen var det klart att samtliga arbetsmarknadsorganisationer godkänt ett avtal som sträcker sig från nu och ett år framåt. Förhandlingarna har resulterat i  löneförhöjningar i kollektivavtal för utrikessjöfartens huvudavtal och småtonnageavtal samt isbrytarnas kollektivavtal. Lönerna höjs från och med den 1 mars med 1,65 % och eurobaserade tillägg med 1,65 %.

I ett gemensamt uttalande skriver parterna:

”Sjöfartens löneresultat nåddes i gott samarbete. Med löneresultatet strävar parterna att säkerställa den finländska sjöfartens framtid i en hård internationell konkurrens. Löneresultatet är en del av åtgärderna som tas för att möjligen få nya fartyg under finländsk flagg under nästa år. Det har beställts 13 nya fartyg.”

Parterna som är överens utgörs av Rederierna i Finland rf (Hans Ahlström), Finlands Sjömans-Union rf (Simo Zitting), Finlands Maskinbefälsförbund rf (Robert Nyman) samt Finlands Skeppsbefälsförbund ry (Johan Ramsland).

Birka bongar 55 fyrar

Det finns de som samlar på frimärken. Andra väljer fåglar. Några tar dyra vinsorter.
Läs mer »

Dani blir ny hållbarhetschef

När det gäller att göra sjöfarten hållbar och framtidssäkrad prövar rederierna alla vägar.
Läs mer »

Corona pressar oljepriser

Även om 99 procent av de som hittills smittats av coronaviruset finns i Kina märks farsoten redan över hela världen och tydligt inom sjöf
Läs mer »

Rosella tillbaka på fredag

Ett säkert tecken på att vintern snart börjar dra sig tillbaka och att våren är på väg är att M/S Rosella återvänder till trafiken mellan
Läs mer »

Lugn vinter för isbrytarna

Årets vinter är hittills lugn när det gäller isläget.
Läs mer »

Stark start för Vikingutmanare

I början av året startades Aktieägarföreningen Viking rf av några oroliga aktionärer i Viking Line Abp.
Läs mer »