Åländsk duo söker mervärde

Novamare Partners Ab grundades i februari 2019 av entreprenörerna Anders Nordlund och Kent Nyström tillsammans med Ålands Utvecklings Ab och en handfull andra investerare. Nordlund hör till Ålands allra mest erfarna befraktare med bakgrund inom Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson och Rederi Ab Lillgaard medan Nyström hörde till tätskiktet inom Viking Line innan pensioneringen. Bolaget har från start ett nära samarbete med Göteborgsbaserade Maranics AB, som utvecklat plattformen Operation Centric för att erbjuda digitala lösningar som höjer kvalitet och förenklar de dagliga arbetsrutinerna för sina kunder. Novamare bygger alla sina verktyg utgående från kundernas behov. Kundens användare ska förses med rätt information, vid rätt tillfälle och rätt tidpunkt. Information som samlas in bearbetas i realtid och distribueras vidare vartefter uppgifterna utförs, redogör man för i ett pressmeddelande.

Avsikten är att skapa nya möjligheter och mervärde för rederier och andra operatörer i den marina sektorn, såväl som att medverka till fortsatt utveckling av “åländsk sjöfartskunskap” till gagn för det åländska samhället. Ambitionen är bland annat att skapa ett samarbete med Högskolan på Åland samt med utvecklingsbolag och högskolor internationellt.Stor vikt har lagts vid användarvänlighet, där medarbetarna är med och påverkar utformningen för att det skall vara enkelt att använda på mobila enheter. Detta möjliggör samarbete mellan flera personer i realtid, vilket medför ett snabbare arbetsflöde och bättre informationsutbyte.

Det har också blivit dags för ett nästa steg i och med att Novamare Partners Ab tecknar samarbetsavtal med Högskolan på Åland. Under vårterminen har samarbetet inletts där sjökaptensstuderande John Strandvall påbörjat sitt examensarbete i uppdrag av Novamare med att digitalisera checklistor och manualer för skolfartyget Michael Sars att användas vid utbildning ombord. Tanken är att påvisa hur inlärningsgraden kan ökas och behovet av handledning effektiviseras.

”Vi kan konstatera att mottagandet har varit positivt bland de utbildningsansvariga på Högskolan och vi känner att samarbetet och engagemanget växer”, konstaterar Novamare Partners Ab.

Nu är hela Tallink tillbaka

Det har tagit fyra månader men från och med i dag är Tallink Siljas samtliga femton fartyg tillbaka i trafik.
Läs mer »
Foto: Marin Teknikk AS

ABB utrustar diamantfartyg

Några av de mer okända flytetygen i vår marina värld är diamantletningsfartygen som lever ett liv i det dolda för att skapa guldkant på t
Läs mer »

Åländsk duo söker mervärde

Novamare Partners Ab grundades i februari 2019 av entreprenörerna Anders Nordlund och Kent Nyström tillsammans med Ålands Utvecklings
Läs mer »

Birka Cruises läggs ned

Rederi Ab Eckerös styrelse har till sist tvingats fatta det oundvikliga beslutet. Birka Cruises läggs ned.
Läs mer »

Godby Shipping i ny linjetrafik

Oxelösunds hamn fortsätter ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ny infrastruktur och kreativa lösningar.
Läs mer »
Foto: Emarine

Emarine gör Symphony ny igen

Nästa vecka inleder Silja Line sina kryssningar med M/S Silja Symphony från Stockholm till Visby via Åland.
Läs mer »