Åländsk duo söker mervärde

Novamare Partners Ab grundades i februari 2019 av entreprenörerna Anders Nordlund och Kent Nyström tillsammans med Ålands Utvecklings Ab och en handfull andra investerare. Nordlund hör till Ålands allra mest erfarna befraktare med bakgrund inom Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson och Rederi Ab Lillgaard medan Nyström hörde till tätskiktet inom Viking Line innan pensioneringen. Bolaget har från start ett nära samarbete med Göteborgsbaserade Maranics AB, som utvecklat plattformen Operation Centric för att erbjuda digitala lösningar som höjer kvalitet och förenklar de dagliga arbetsrutinerna för sina kunder. Novamare bygger alla sina verktyg utgående från kundernas behov. Kundens användare ska förses med rätt information, vid rätt tillfälle och rätt tidpunkt. Information som samlas in bearbetas i realtid och distribueras vidare vartefter uppgifterna utförs, redogör man för i ett pressmeddelande.

Avsikten är att skapa nya möjligheter och mervärde för rederier och andra operatörer i den marina sektorn, såväl som att medverka till fortsatt utveckling av “åländsk sjöfartskunskap” till gagn för det åländska samhället. Ambitionen är bland annat att skapa ett samarbete med Högskolan på Åland samt med utvecklingsbolag och högskolor internationellt.Stor vikt har lagts vid användarvänlighet, där medarbetarna är med och påverkar utformningen för att det skall vara enkelt att använda på mobila enheter. Detta möjliggör samarbete mellan flera personer i realtid, vilket medför ett snabbare arbetsflöde och bättre informationsutbyte.

Det har också blivit dags för ett nästa steg i och med att Novamare Partners Ab tecknar samarbetsavtal med Högskolan på Åland. Under vårterminen har samarbetet inletts där sjökaptensstuderande John Strandvall påbörjat sitt examensarbete i uppdrag av Novamare med att digitalisera checklistor och manualer för skolfartyget Michael Sars att användas vid utbildning ombord. Tanken är att påvisa hur inlärningsgraden kan ökas och behovet av handledning effektiviseras.

”Vi kan konstatera att mottagandet har varit positivt bland de utbildningsansvariga på Högskolan och vi känner att samarbetet och engagemanget växer”, konstaterar Novamare Partners Ab.

50 miljoner sämre för Tallink

Det kanske mest överraskande i Tallinks Grupps halvårsrapport är att resultatet inte är ännu sämre.
Läs mer »

Mexico köper åländskt

Trots utmanande tider fortsätter åländska Carus och dess systerbolag Winpos att leverera IT-lösningar över hela världen.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Grimaldi ilsken på statligt stöd

Finnlines redovisar ett halvårsresultat för perioden januari till juni 2020 som landar väsentligt lägre än i fjol.
Läs mer »

Säljare söker jobb, helst till sjöss

I spåren på covid-19-pandemin tornar en helt ny vardag upp sig.
Läs mer »

Tallink Silja tar över Birkaidé

Den krassa verkligheten i marknadsekonomin resulterar nu i att Tallink Siljas M/S Silja Symphony tar över Birka Cruises populära kryssnin
Läs mer »
Koncernchef Björn Blomqvist. Foto: Therese Andersson.

Storägare räddar Eckerö med lån

Rederi Ab Eckerös största ägargrupp, den åländska familjen Mansén, går in med 2 miljoner euro i kapitallån till det krisande rederiet.
Läs mer »