Åländsk duo söker mervärde

Novamare Partners Ab grundades i februari 2019 av entreprenörerna Anders Nordlund och Kent Nyström tillsammans med Ålands Utvecklings Ab och en handfull andra investerare. Nordlund hör till Ålands allra mest erfarna befraktare med bakgrund inom Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson och Rederi Ab Lillgaard medan Nyström hörde till tätskiktet inom Viking Line innan pensioneringen. Bolaget har från start ett nära samarbete med Göteborgsbaserade Maranics AB, som utvecklat plattformen Operation Centric för att erbjuda digitala lösningar som höjer kvalitet och förenklar de dagliga arbetsrutinerna för sina kunder. Novamare bygger alla sina verktyg utgående från kundernas behov. Kundens användare ska förses med rätt information, vid rätt tillfälle och rätt tidpunkt. Information som samlas in bearbetas i realtid och distribueras vidare vartefter uppgifterna utförs, redogör man för i ett pressmeddelande.

Avsikten är att skapa nya möjligheter och mervärde för rederier och andra operatörer i den marina sektorn, såväl som att medverka till fortsatt utveckling av “åländsk sjöfartskunskap” till gagn för det åländska samhället. Ambitionen är bland annat att skapa ett samarbete med Högskolan på Åland samt med utvecklingsbolag och högskolor internationellt.Stor vikt har lagts vid användarvänlighet, där medarbetarna är med och påverkar utformningen för att det skall vara enkelt att använda på mobila enheter. Detta möjliggör samarbete mellan flera personer i realtid, vilket medför ett snabbare arbetsflöde och bättre informationsutbyte.

Det har också blivit dags för ett nästa steg i och med att Novamare Partners Ab tecknar samarbetsavtal med Högskolan på Åland. Under vårterminen har samarbetet inletts där sjökaptensstuderande John Strandvall påbörjat sitt examensarbete i uppdrag av Novamare med att digitalisera checklistor och manualer för skolfartyget Michael Sars att användas vid utbildning ombord. Tanken är att påvisa hur inlärningsgraden kan ökas och behovet av handledning effektiviseras.

”Vi kan konstatera att mottagandet har varit positivt bland de utbildningsansvariga på Högskolan och vi känner att samarbetet och engagemanget växer”, konstaterar Novamare Partners Ab.

Pandemin pressar hela sjöfarten

Den finländska sjöfarten lever just nu i den värsta krisen i modern tid, särskilt passagerarsidan är i stort sett borta i väntan på vacci
Läs mer »

Åbo hamn säljer kranar

Åbo Hamn Ab säljer sin lyftkransverksamhet till Turku Stevedoring Oy (TurkuSteve).
Läs mer »

Dubbla segel på norskt fartyg

Norska rederiet Sea-Cargo som nyligen hyrt Godby Shippings rorofartyg Misida, Misana och Baltica tar ett rejält kliv i hållbarhet genom a
Läs mer »

Framtidstro hos Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg är redo för framtiden och låter inte pandemin påverka humöret, mer än minimalt, och väljer att se positivt p
Läs mer »

Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 pr
Läs mer »

Wasa Express till Röda havet

M/S Wasa Express säljs av det finsk/svenska fartygsägaren Kvarken Link i Vasa till UME Shipping LLC i Förenade Arabemiraten.
Läs mer »