Alandia fick nej av regeringen

Den åländska jordförvärvs- och näringsrätten vållar huvudbry och illa dold irritation hos Alandia som i går, via epost, nåddes av besked om avslag på sin ansökan från 2015 om förnyande av jordförvärvstillstånd.

– Alandia har väntat på Ålands landskapsregerings beslut i närmare fyra år och bekantar sig nu med beslutet samt överväger sina alternativ. Alternativen är i praktiken tre: att besvära sig över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, att ändra styrelsens sammansättning eller att omstrukturera ägandet av fastigheterna. Vi kommer att noggrant att överväga för- och nackdelar med de olika alternativen och fattar sedan ett faktabaserat beslut om hur vi går vidare, kommenterar Tony Karlström, vd för Alandia i ett pressmeddelande som skickades ut i dag på eftermiddagen av Alandias nya kommunikationsdirektör Marina Stenfors.

Bakgrunden är följande. Alandia ansökte år 2015 om förnyande av jordförvärvstillstånd gällande fastigheter som ägdes av Försäkringsaktiebolaget Alandia och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia. Detta gjordes eftersom styrelsens sammansättning ändrades till att endast 3/7 av styrelsemedlemmarna uppfyllde kravet på hembygdsrätt eller bosättning inom landskapet i minst fem år.

Någon förklaring till varför ärendet dröjt i fyra år angavs inte. ”Alandia har hittills inte mottagit en besvärsanvisning i ärendet av Ålands landskapsregering”, skriver bolaget också.

Alandia har varit verksamt på Åland sedan 1938 och var fram till och med 2014 ett ömsesidigt bolag. I dag är aktiebolaget Alandias största ägare Rettig Group med 25 procent av aktierna. 

Langhs scrubbers till Danmark

Den finländska scrubbertillverkaren Langh Tech har levererat sina system till fyra gastankers som ägs av Ultragas ApS.
Läs mer »

Almaco växer till Tyskland

Almaco Group som leds av ordförande Vilhelm ”Ville” Roberts och bland annat levererar pentrys och hytter till Viking Glory i Xiamen tar n
Läs mer »

Irish Ferries väljer Hogia

När det gäller sjöfart är det aldrig tillräckligt att ha gott manskap och bra båtar.
Läs mer »

Kom till Åland och bli sjöman

Vill du också ha en karriär inom sjöfart? Är du nyfiken på hur studier i anrika sjöfartsidyllen Åland skulle vara för dig?
Läs mer »

Birka bongar 55 fyrar

Det finns de som samlar på frimärken. Andra väljer fåglar. Några tar dyra vinsorter.
Läs mer »

Dani blir ny hållbarhetschef

När det gäller att göra sjöfarten hållbar och framtidssäkrad prövar rederierna alla vägar.
Läs mer »