Alandia fick nej av regeringen

Den åländska jordförvärvs- och näringsrätten vållar huvudbry och illa dold irritation hos Alandia som i går, via epost, nåddes av besked om avslag på sin ansökan från 2015 om förnyande av jordförvärvstillstånd.

– Alandia har väntat på Ålands landskapsregerings beslut i närmare fyra år och bekantar sig nu med beslutet samt överväger sina alternativ. Alternativen är i praktiken tre: att besvära sig över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, att ändra styrelsens sammansättning eller att omstrukturera ägandet av fastigheterna. Vi kommer att noggrant att överväga för- och nackdelar med de olika alternativen och fattar sedan ett faktabaserat beslut om hur vi går vidare, kommenterar Tony Karlström, vd för Alandia i ett pressmeddelande som skickades ut i dag på eftermiddagen av Alandias nya kommunikationsdirektör Marina Stenfors.

Bakgrunden är följande. Alandia ansökte år 2015 om förnyande av jordförvärvstillstånd gällande fastigheter som ägdes av Försäkringsaktiebolaget Alandia och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia. Detta gjordes eftersom styrelsens sammansättning ändrades till att endast 3/7 av styrelsemedlemmarna uppfyllde kravet på hembygdsrätt eller bosättning inom landskapet i minst fem år.

Någon förklaring till varför ärendet dröjt i fyra år angavs inte. ”Alandia har hittills inte mottagit en besvärsanvisning i ärendet av Ålands landskapsregering”, skriver bolaget också.

Alandia har varit verksamt på Åland sedan 1938 och var fram till och med 2014 ett ömsesidigt bolag. I dag är aktiebolaget Alandias största ägare Rettig Group med 25 procent av aktierna. 

25 år sedan Estonia sjönk

I dag har det gått tjugofem år sedan m/s Estonia sjönk i brinnande storm och tog 852 människor med sig i djupet, den 28 september 1994.
Läs mer »

Alandia fick nej av regeringen

Den åländska jordförvärvs- och näringsrätten vållar huvudbry och illa dold irritation hos Alandia som i går, via epost, nåddes av besked
Läs mer »

Stena Impero är fri igen

Världens just nu hårdast bevakade tanker, Stena Impero, är fri igen efter att den 19 juli ha tagits i beslag i Iran som ett svar på
Läs mer »

Söker efter kompetens

En av de som har direkt inverkan på anställningen av sjöpersonal är Viking Lines HR-chef Lena Marcus som ägnar dagarna åt administration
Läs mer »

Värdefullt med långledigt

Bilden som föreställer Enni Lehtonen togs senaste natt i Långnäs där Viking Grace tog i land som man gör varje natt.
Läs mer »

”Sjöjobb är en livsstil”

Andremaskinisten på Godby Shippings fartyg M/S Mistral heter Michaela Snöborgs och bor i Eckerö på Åland.
Läs mer »