Alandia fick nej av regeringen

Den åländska jordförvärvs- och näringsrätten vållar huvudbry och illa dold irritation hos Alandia som i går, via epost, nåddes av besked om avslag på sin ansökan från 2015 om förnyande av jordförvärvstillstånd.

– Alandia har väntat på Ålands landskapsregerings beslut i närmare fyra år och bekantar sig nu med beslutet samt överväger sina alternativ. Alternativen är i praktiken tre: att besvära sig över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, att ändra styrelsens sammansättning eller att omstrukturera ägandet av fastigheterna. Vi kommer att noggrant att överväga för- och nackdelar med de olika alternativen och fattar sedan ett faktabaserat beslut om hur vi går vidare, kommenterar Tony Karlström, vd för Alandia i ett pressmeddelande som skickades ut i dag på eftermiddagen av Alandias nya kommunikationsdirektör Marina Stenfors.

Bakgrunden är följande. Alandia ansökte år 2015 om förnyande av jordförvärvstillstånd gällande fastigheter som ägdes av Försäkringsaktiebolaget Alandia och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia. Detta gjordes eftersom styrelsens sammansättning ändrades till att endast 3/7 av styrelsemedlemmarna uppfyllde kravet på hembygdsrätt eller bosättning inom landskapet i minst fem år.

Någon förklaring till varför ärendet dröjt i fyra år angavs inte. ”Alandia har hittills inte mottagit en besvärsanvisning i ärendet av Ålands landskapsregering”, skriver bolaget också.

Alandia har varit verksamt på Åland sedan 1938 och var fram till och med 2014 ett ömsesidigt bolag. I dag är aktiebolaget Alandias största ägare Rettig Group med 25 procent av aktierna. 

Olli Somerkallio, Foreship, vd för Foreship Gmbh.

Foreship öppnar kontor i Hamburg

Designföretaget med mera Foreship har fått ny huvudägare och öppnar efter årsskiftet ett nytt k
Läs mer »

Lågt oljetryck bakom blackout

Verkligheten är som bekant en hårdare variant av dikten.
Läs mer »

Niklas väg mot världens största

Maskinmästaren Niklas Fabritius, 32, är välberest och lever ett hektiskt yrkesliv som sträcker sig över hela världen.
Läs mer »

Mergus nära krock med Finnswan

Finferries landsvägsfärja Mergus som trafikerar mellan Korpo och Houtskär var i dag onsdag nära att kollidera med Finnlines ropax-fartyg
Läs mer »

Shippingtoppar möts i Helsingfors

Det europeiska sjöklustrets toppar samlas till Breaking Waves-konferensen i Helsingfors den 21 november.
Läs mer »

Fler söker sig till sjöfarten

Sjöfartsverket och Transportföretagen ansvarade gemensamt under juli månad för Sjöfartskonvojen.
Läs mer »