Alandia fick nej av regeringen

Den åländska jordförvärvs- och näringsrätten vållar huvudbry och illa dold irritation hos Alandia som i går, via epost, nåddes av besked om avslag på sin ansökan från 2015 om förnyande av jordförvärvstillstånd.

– Alandia har väntat på Ålands landskapsregerings beslut i närmare fyra år och bekantar sig nu med beslutet samt överväger sina alternativ. Alternativen är i praktiken tre: att besvära sig över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, att ändra styrelsens sammansättning eller att omstrukturera ägandet av fastigheterna. Vi kommer att noggrant att överväga för- och nackdelar med de olika alternativen och fattar sedan ett faktabaserat beslut om hur vi går vidare, kommenterar Tony Karlström, vd för Alandia i ett pressmeddelande som skickades ut i dag på eftermiddagen av Alandias nya kommunikationsdirektör Marina Stenfors.

Bakgrunden är följande. Alandia ansökte år 2015 om förnyande av jordförvärvstillstånd gällande fastigheter som ägdes av Försäkringsaktiebolaget Alandia och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia. Detta gjordes eftersom styrelsens sammansättning ändrades till att endast 3/7 av styrelsemedlemmarna uppfyllde kravet på hembygdsrätt eller bosättning inom landskapet i minst fem år.

Någon förklaring till varför ärendet dröjt i fyra år angavs inte. ”Alandia har hittills inte mottagit en besvärsanvisning i ärendet av Ålands landskapsregering”, skriver bolaget också.

Alandia har varit verksamt på Åland sedan 1938 och var fram till och med 2014 ett ömsesidigt bolag. I dag är aktiebolaget Alandias största ägare Rettig Group med 25 procent av aktierna. 

Bilderna från www.faktaomfartyg.se.

Fartygslegend sänks – blir dykmål

En kollision i en kaj i Quebec gjorde att M/S Apollo (byggd 1970) inte längre får användas som passagerarfartyg i Kanada.
Läs mer »

Skarven på dock till 2 november

Trafiken mellan Degerby och Svinö haltar de tre sista veckorna av oktober, från fredag 11 oktober till den 2 november.
Läs mer »

Berglund boss för Europas redare

Grattis Claes Berglund, ny ordförande för den europeiska redarorganisationen ECSA!
Läs mer »
Annina Rosenqvist är projektledare. Foto: Jörgen Pettersson

Rekordintresse för Åbomässa

Åbo är platsen att vara på då oktober går över i november.
Läs mer »

Marina är ny på Alandia

Försäkringsbolaget Alandia har som uttalad ambition att växa i världen.
Läs mer »

Bra drag på Birka

Högre försäljning, fler passagerare och glödheta internetsidor gör att Birka Cruises kan blicka tillbaka på en bra sommar och se fram mot
Läs mer »