Alandia fick nej av regeringen

Den åländska jordförvärvs- och näringsrätten vållar huvudbry och illa dold irritation hos Alandia som i går, via epost, nåddes av besked om avslag på sin ansökan från 2015 om förnyande av jordförvärvstillstånd.

– Alandia har väntat på Ålands landskapsregerings beslut i närmare fyra år och bekantar sig nu med beslutet samt överväger sina alternativ. Alternativen är i praktiken tre: att besvära sig över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, att ändra styrelsens sammansättning eller att omstrukturera ägandet av fastigheterna. Vi kommer att noggrant att överväga för- och nackdelar med de olika alternativen och fattar sedan ett faktabaserat beslut om hur vi går vidare, kommenterar Tony Karlström, vd för Alandia i ett pressmeddelande som skickades ut i dag på eftermiddagen av Alandias nya kommunikationsdirektör Marina Stenfors.

Bakgrunden är följande. Alandia ansökte år 2015 om förnyande av jordförvärvstillstånd gällande fastigheter som ägdes av Försäkringsaktiebolaget Alandia och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia. Detta gjordes eftersom styrelsens sammansättning ändrades till att endast 3/7 av styrelsemedlemmarna uppfyllde kravet på hembygdsrätt eller bosättning inom landskapet i minst fem år.

Någon förklaring till varför ärendet dröjt i fyra år angavs inte. ”Alandia har hittills inte mottagit en besvärsanvisning i ärendet av Ålands landskapsregering”, skriver bolaget också.

Alandia har varit verksamt på Åland sedan 1938 och var fram till och med 2014 ett ömsesidigt bolag. I dag är aktiebolaget Alandias största ägare Rettig Group med 25 procent av aktierna. 

Viking Glory stärker Östersjön

När coronakrisen så småningom är över gäller det att stå redo på nytt.
Läs mer »

Baltic Queen till Mariehamn

Till följd av att reserestriktionerna mellan Estland och Finbland upphör att gälla i juni aviserar Tallink Grupp helt ny veckotrafik mell
Läs mer »

Skriv ditt namn, rädda sjöfarten!

Till följd av covid-19-pandemin håller sjöfarten i Sverige på att gå under.
Läs mer »

Isabelle till Kapellskär

Tallink Grupp sätter in sitt fartyg M/S Isabelle (tidigare Isabella, Viking Line) på rutten Paldiski-Kapellskär över sommaren. För närvar
Läs mer »

Farväl Alpo, tack för allt

Sjökaptenen och redaren Alpo Mikkola var på många sätt mannen som begrep såväl sjöfartens inre väsen, livet ombord på fartygen, som de st
Läs mer »

Åland är navet i IT-nätverk

Ålänningen Sune Häggblom är vd för FerryGateway Association som bildades 2014 med avsikten att forma en ny IT-standard för kommunikation
Läs mer »