• Volontärerna Martina, Andreas Fellman (från Åland), Alexander, Anneli och Örjan.
    Volontärerna Martina, Andreas Fellman (från Åland), Alexander, Anneli och Örjan.
  • Volontärerna Martina, Andreas Fellman (från Åland), Alexander, Anneli och Örjan.

Africa Mercy på plats i Senegal

Den världsomspännande välgörenhetsrörelsen Mercy Ships, där Sjöfartens Dag och Ålands Sjöfart är aktivt delaktiga, har nått Senegal för att stanna i tio månader. Häromdagen lade M/S Africa Mercy till i Dakar för att på plats ta emot de fattigaste och de sjukaste för att skapa liv och framtid. Vid sidan av den konkreta vården inleder Mercy Ships även ett långsiktigt arbete med att modernisera landets sjukvård och skapa strukturer som stannar kvar när fartyget åkt vidare. Hittills har Mercy Ships genomfört över 100.000 operationer vilka alla lett till bättre liv och friskare människor.

Senegal-projektet har pågått en längre tid i form av scouting på plats och omfattande förberedelser för att allt ska vara på plats när fartyget och dess alla frivilliga anländer. Om skönheten i att arbeta gratis för att folk ska få ett bättre liv har många vittnat om, till exempel de tre svenska tjejer som vittnar i Ålands Sjöfart om ”sina livs bästa månader”.

I ett pressmeddelande från Mercy Ships Sverige skriver organisationen så här om vistelsen i Senegal:

Nu har Africa Mercy, världens största civila sjukhusfartyg anlänt till sin nya destination – hamnen i Dakar, Senegal. Det är andra gången den internationella välgörenhetsorganisationen Mercy Ships besöker landet och av de ca 400 volontärerna ombord just nu är fyra ifrån Sverige. Besöket arrangeras efter en inbjudan från Senegals president Macky Sall och i samarbete med hälso- och socialdepartementet, samt andra organisationer ska Mercy Ships stödja den fortsatta förbättringen av landets sjukvårdssystem. Under den tio månader långa vistelsen i Dakar, från augusti 2019 till juni 2020, planerar Mercy Ships att erbjuda 1.200 till 1.700 livsavgörande operationer ombord och behandla över 4.000 patienter på den landbaserade tandläkarkliniken. Sjukvårdsutbildning kommer också erbjudas i samarbete med lokal sjukvårdspersonal.

– Vi är priviligierade som får komma tillbaka till Senegal. Tillsammans med nuvarande regering och sjukvårdspersonal hoppas vi kunna bidra till minskat lidande för de som har begränsad tillgång till kirurgisk vård, säger Donovan Palmer, VD Mercy Ships.

Vid ankomstceremonin hälsade Hälso- och socialministern Abdoulaye Diouf Sarr hälsade Mercy Ships mycket varmt välkomna vid ankomstceremonin och kommenterade:

– I september 2017 signerade vi avtalet med Mercy Ships och redan då startade förberedelserna inför ankomsten. Jag vill tacka alla som varit involverade för deras outtröttliga arbete som är förutsättningen för att vi ska lyckas med det här projektet.

De svenska volontärerna på plats är Örjan Lindgren, mekaniker/montör från Katrineholm, Alexander Gustafsson, matros från Göteborg, Martina Thowsen, matros från Kungsbacka och Anneli Persson, sjuksköterska för ögonoperationer och teamledare från Göteborg. De båda matroserna Alexander och Martina arbetar till vardags på Stena Line och deras volontärtjänst ingår i Stena Lines företagsprogram, vilket innebär att anställda beviljas ledighet samt får sin resa bekostad till och från fartyget för att kunna arbeta ombord som volontär. Andreas Fellman från Åland är också på plats i Senegal.

– Det var en härlig känsla att se våra vänner stå på bryggan när skeppet kom in till Dakars hamn. Dakar är en rik stad, men i Senegal lever ca 40% av befolkningen på under 2 dollar / dag. Vi är här för se vilka som behöver kirurgisk sjukvård och vi kommer att arbeta tillsammans med lokala sjukvården för bättre och säkrare sjukvård. Utmaningen kan vara att behoven är som störst långt in i landet, men vi kommer att göra screeningdagar även där. Det är då sjukskötskor och doktorer undersöker om vi som är ett flytande sjukhus, kan hjälpa till kirurgiskt på något sätt. Vår önskan är alltid att kunna hjälpa dem som behöver det mest och att se läkedom för kropp och själ, säger volontären Anneli Persson.

Omkring två år innan fartyget anländer startar Mercy Ships ett partnerskap med det land som ska besökas. I tio månader ligger sedan fartyget vid kaj och efter avfärd följer uppföljande arbete upp till ca två år. Tack vare donationer från samarbetsorganisationer och enskilda individer kan operationerna ombord, utbildning och mentorskap erbjudas utan kostnad till patienter och lokal vårdpersonal. De kirurgiska ingreppen inkluderar borttagning av tumörer och annan rekonstruerande käkkirurgi, plastikkirurgi, åtgärdande av kluven läpp och gom, borttagning av grå starr, fisteloperationer, mun- och tandkirurgi samt ortopedisk hjälp vid klumpfot och böjda ben. Trots att Senegal har ett solitt sjukvårdssystem finns det fortfarande behov av att bygga ut kapaciteten med operationer.  Detta särskilt på landsbygden där omkring 55 procent av befolkningen (ca 8,8 miljoner) bor och där tillgången är begränsad. Därför har även potentiella patienter uppmanats att delta vid de regionala urvalsdagarna även ute i landet för att få hjälp med sina specifika medicinska behov. Utanför själva fartyget kommer en tandklinik att etableras i Case Foyer, Sanglakam och varje vecka kommer nya patienter väljas ut. Ögonoperationer förväntas starta vid årets slut.

I samarbete med andra internationella organisationer kommer Mercy Ships också att erbjuda utbildning för lokal medicinsk personal som sedan kommer kunna fortsätta ge medicinsk vård långt efter att fartyget lämnat landet. Utbildnings-/mentorsprogrammet inkluderar käkkirurgi, plastik- och fisteloperationer. Ökad medicinsk kapacitet inom omvårdnad, anestesi, sterilbehandling och biomedicinsk forskning kommer att ske genom metoden ”Training-of-the-Trainer”. Dessutom kommer jordbruksspecialister ombord på fartyget vara engagerade i utbildning av lokala partners, som i sin tur kommer att utbilda jordbrukare med avseende på hållbara, ekologiska jordbrukstekniker. Detta för att förbättra näringsinnehållet och därmed förbättra den allmänna hälsan. 

Mercy Ships på riktigt
Dick Ekström bunkrar M/S Thjelvar.

Åländskt bränsle i gotländsk färja

Bil- och passagerarfartyget Thjelvar levererades till Rederi AB Gotland den 30 december 2019 från GSI-varvet i Kina.
Läs mer »
Per-Olof Karlsson på Sjöfartens Dag, Mariehamn, 2019. Foto: Therese Andersson.

Karlsson lämnar Aboa Mare

Efter att i trettiotvå år ha ägnat sitt arbetsliv åt att undervisa elever i hur det går till på sjön går Per-Olof Karlsson i sommar i pen
Läs mer »
Foto: Alfons Håkans.

Strandad pråm drogs loss

Finländska bärgningsbolaget Alfons Håkans med säte i Åbo har genomfört en framgångsrik operation för att dra loss strandade kolpråmen Tri
Läs mer »

Sommarens alla kryssare

Vintern är inte över än men det blir bättre för varje dag som går!
Läs mer »

Eero leder tung spetsgrupp

Vägen mellan varma somrar vid rodret på galeasen Albanus och storslagna möten med IMO:s mäktige generalsekreterare Kitack Lim kan tyckas
Läs mer »

Finnlines nya flaggskepp

I dag bekräftar Finnlines beställningen av två nya Superstar-fartyg med 5.100 löpmeter bildäck samt uppgraderade passagerarutrymmen för 1
Läs mer »