50 miljoner sämre för Tallink

Det kanske mest överraskande i Tallinks Grupps halvårsrapport är att resultatet inte är ännu sämre. Covid-19-pandemin har de facto satt stopp på det allra mesta vilket är tydligt på passagerarsidan men att lasttrafiken minskat med ”bara” 13 procent när det gäller antalet enheter är ljuspunkter i ett annars kompakt mörker. I halvårsrapporten som publiceras i dag framkommer också att personalkostnaderna minskade med 30 miljoner euro, en följd av minskad arbetstid, såklart, samt i viss mån statliga stöd. Trots det landar resultatförsämringen i en nedgång på 50 miljoner euro, när man jämför rapporten 2020 med 2019, vilket resulterar i en förlust före skatt på 27,4 miljoner euro.

Passagerar- och fraktstatistiken för kvartalet, som publicerades i juli och kan läsas nertill på denna sida, visade en minskning med 85 % i passagerarantal jämfört med samma kvartal 2019 och en minskning med 13 % i antalet transporterade fraktenheter jämfört med samma tid i fjol. Största orsaken till detta är nedläggningen av turer till följd av pandemin. Med hälften av företagets flotta tagen ur trafik under april och maj, reserestriktioner på alla företagets hemmamarknader under större delen av kvartalet och en viss återgång till normal trafik endast i juni, minskade passagerarantalet med 99 % på företagets rutt Lettland-Sverige, 97% på rutterna Estland-Sverige, 93 % på rutterna Finland-Sverige och 77 % på linjerna Estland-Finland. Den halva av företagets flotta som varit kvar i trafik har primärt transporterat gods under större delen av kvartalet, noterar Tallink Grupp i sitt pressmeddelande som kan laddas ner i sin helhet på denna sida.

Mot bakgrund av dessa förändringar och de aldrig tidigare skådade minskningarna i passagerarvolymer, är de totala intäkterna under andra kvartalet 2020 bättre än väntat, 65 miljoner euro vilket är en minskning med 75 % jämfört med samma period 2019 (256 miljoner euro). De största orsakerna till det totala intäktsfallet var minskningen med 82 % inom segmentet butiks- och restaurangförsäljning under kvartalet, följt av en minskning av biljettintäkter med 81 %, en minskning av fraktförsäljningen med 29 % och en minskning av försäljning inom hotellverksamheten med 96%.

EBITDA för andra kvartalet 2020 var 2,4 miljoner euro (51 miljoner euro under andra kvartalet 2019) och den totala förlusten före skatt 27,4 miljoner euro (vinst före skatt på 23 miljoner euro under andra kvartalet 2019).

Trots att företagets intäkter minskade med totalt 75 % under kvartalet så har stram kostnadskontroll, snabba åtgärder för att minska driftskostnaderna och statligt stöd från hemmamarknaderna gjort att även koncernens försäljningskostnader minskade med 56 % under kvartalet, vilket bidragit till att minska den totala förlusten för kvartalet. Under kvartalet minskade dessutom de totala personalkostnaderna med 30 miljoner euro, varav merparten bestod av minskad arbetstid för besättningarna och därmed också längre lönekostnader, samt de olika stöd som införts av regeringarna på de olika hemmamarknaderna.

Resultatet för kvartalet inkluderar också engångskostnader på 1,9 miljoner euro för uppsägningar. De positiva effekterna av uppsägningarna på det finansiella resultatet kommer troligen att synas under det fjärde kvartalet.

Trots minskade och begränsade investeringar uppgick investeringarna under kvartalet till 14 miljoner euro, inklusive förvärvet av det nya ro-pax-fartyget Sailor, dockning och tekniskt underhåll på Silja Serenade och öppnandet av de första fyra Burger King-restaurangerna i Estland.

– Andra kvartalet 2020 var en helt ofattbar period inte bara i vårt företags historia, utan för hela världen, på grund av Coronapandemin. Turistnäringen var den bransch som drabbades av pandemin först och hårdast, så de resultat vi i dag rapporterar kommer inte att överraska någon. Med tanke på hur de senaste fem månaderna varit är resultatet för vårt andra kvartal till och med marginellt bättre än vi förväntat oss, men det är naturligtvis inte det resultat vi trodde att vi skulle rapportera när vi planerade och budgeterade för 2020, säger Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp.

Om den första halvåret av detta år gått åt till att parerar och anpassa sig och dra ner handlar framtiden också om innovation och nytänk och att vara förberedd på olika scenarior, konstaterar Nõgene:

– Under det andra kvartalet har vi planerat för och implementerat ett antal nya och tillfälliga rutter som har tagits emot mycket väl av våra kunder. Den snabbhet, flexibilitet och beslutsamhet som alla våra företag på de olika marknaderna har visat under den här tiden ger oss en stark konkurrensfördel för det tredje kvartalet. Just nu är vi oerhört fokuserade på att göra sommarsäsongens två månader så framgångsrika som möjligt under rådande omständigheter, och att planera för höst- och vintermånaderna utifrån olika scenarier. Vi är flexibla, fokuserade och står redo för alla möjligheter så fort som situationen kring Coronaviruset och nationella regler och förordningar förändras.

Störst konkurrenten Viking Line offentliggör sin halvårsrapport den 20 augusti.

Foto: Oscar Farrera

Hurtigruten brast i rutiner

När Hurtigrutens fartyg M/S Roald Amundsen tvingades ställa in alla kryssningar till följd av covid-19 utbrott i juli tillsatte bolagets
Läs mer »

Jönköping valde Hogia

Att driva färjtrafik är ingen ensaksbransch.
Läs mer »

800 uppdrag för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets sommarmånader mellan maj och augusti.
Läs mer »

I dag sjösätts Aurora Botnia

Aurora Botnia sjösätts i dag i Raumo och hela ceremonin kan följas i direktsändning med start klockan 15.00 finländsk tid.
Läs mer »

Lundqvist bygger tolfte tanker

Åländska Lundqvist Rederierna bygger ytterligare en aframax-tanker i Japan, vid Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd.
Läs mer »

Viking julkryssar till Mariehamn

En riktig jul inleds på Åland!
Läs mer »