• Hamnens ledningsgrupp: Från vänster hamnskyddschefen Johan Mansnerus,  vd Alef Jansson, hamnmästare Helena Jansson och ekonomiadministratören Linda Weckman. Foto: Jörgen Pettersson.
    Hamnens ledningsgrupp: Från vänster hamnskyddschefen Johan Mansnerus, vd Alef Jansson, hamnmästare Helena Jansson och ekonomiadministratören Linda Weckman. Foto: Jörgen Pettersson.
  • Hamnens ledningsgrupp: Från vänster hamnskyddschefen Johan Mansnerus,  vd Alef Jansson, hamnmästare Helena Jansson och ekonomiadministratören Linda Weckman. Foto: Jörgen Pettersson.

22 friställs från hamnen

Corona-pandemin har lett till att kunderna hos Mariehamns Hamn Ab kraftigt dragit ner på trafiken. Den plötsliga omställningen har lett till kraftigt minskade intäkter och därmed mindre behov av bemanning.

Därför har bolaget genomfört samarbetsförhandlingar vilka avslutades i dag och som resulterar i att 22 personer vid hamnbetjäningen ska permitteras. Permitteringarna börjar senast 14 dagar efter meddelandet eller senast den 8 april.

Hamnens vd Alef Jansson understryker också att hamnen alltjämt är öppen för den som vill trafikera:

– Det har i lokal media i närtid förekommit felaktiga uppgifter om att Mariehamns Hamn ”ämnar stänga hamnen”. Mariehamns Hamn har inga sådana ambitioner. det finns fortsatt möjligheter till trafik trots regeringens beslut gällande att Mariehamns Hamn för närvarande inte kan ha passagerartrafik. Parterna har under samarbetsförhandlingarna hanterat lösningar för att med kort varsel ha möjlighet att erbjuda våra kunder hamn- och förtöjningstjänster”, skriver han.

Rikard Engström är vd för Svensk Sjöfart. Foto: Jörgen Pettersson

”Farledsavgiften måste bort”

I går berättade Ålands Sjöfart att svenska Sjöfartsverket förlänger betalningstiden
Läs mer »

Även Birka förlänger stoppet

I dag på eftermiddagen kommer även Birka Cruises med beskedet att man på grund av den rådande situationen kopplad till Covid-19 pandemin
Läs mer »

Sjöfartsverket förlänger betaltid

För att i någon mån komma emot alla de rederier och andra sjöfartsaktörer som drabbats hårt av coronakrisen har svenska Sjöfartsverket be
Läs mer »

Trafikstarten skjuts upp

Eftersom republiken Finland försatts i ett undantagstillstånd som förlängts till den 13 maj skjuter även Eckerö Linjen upp sin trafikstar
Läs mer »

Oxelösund flyttar väglast till sjöss

Alla pratar om det men i praktiken är det inte lika enkelt att flytta last från hårt trafikerade vägar till miljövänligare farleder till
Läs mer »

Kinaredare väljer Vasa

WE Tech är ett högt specialiserat konsultbolag i Vasa med kunder över hela världen, nästan.
Läs mer »